analiza potrzeb szkoleniowych

29 lut 2020

Analiza potrzeb szkoleniowych – klucz do rozwoju Twojej firmy

Każdy właściciel firmy powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nigdy nie jest na tyle dobrze, by w przyszłości nie mogło być lepiej. Dlatego też, prowadząc przedsiębiorstwo, musisz zadbać o jego rozwój, który może odbywać się na różnych płaszczyznach. Jedną z płaszczyzn jest rozwój kompetencji Twoich pracowników, a co za tym idzie – zwiększenie skuteczności codziennych działań. Pomoże Ci w tym analiza potrzeb szkoleniowych. Dzięki niej dostrzeżesz problemy i luki, a następnie efektywnie sobie z nimi poradzisz. Oczywiście dzięki odpowiednim szkoleniom dla pracowników.

Analiza potrzeb szkoleniowych, czyli właściwie co?

Analiza lub badanie potrzeb szkoleniowych jest procesem, który ma dwa istotne cele. Z jednej strony umożliwia rozpoznanie obszarów wiedzy i umiejętności, które są potrzebne w danej organizacji. Z drugiej zaś pozwala zaplanować działania, mające na celu rozwój kompetencji pracowników. (Oczywiście poprzez organizację odpowiednich szkoleń i nie tylko). Dzięki temu będą oni mogli wykonywać swoje zadania efektywniej, co z kolei przełoży się pozytywnie na wyniki przedsiębiorstwa. Diagnoza potrzeb szkoleniowych może być kluczem do sukcesu firmy niezależnie od tego, w jakiej sytuacji się ona znajduje. Jej przeprowadzenie zaleca się przedsiębiorcom, którzy mają problem z określeniem i realizacją strategii biznesowej, wdrażającym zmiany w firmie, a także zatrudniającym nowych pracowników.

odpowiednie szkolenia, które zaowocują właściwymi i korzystnymi dla działalności zmianami Click To Tweet

Prawidłowa analiza potrzeb szkoleniowych przynosi istotną wiedzę w zakresie:

 • mocnych i słabych stron firmy oraz zatrudnionych w niej pracowników,
 • czynników, które hamują rozwój przedsiębiorstwa i tych, które mogłyby przyczynić się do jego rozwoju,
 • efektywności pracy i sposobów jej poprawienia,
 • diagnozy niezadowolenia klientów oraz sposobów na poprawę relacji z nimi,
 • kompetencji pracowników, ich potrzeb oraz sugestii,
 • metod i narzędzi, dzięki którym stworzony zostanie plan rozwoju kadry kierowniczej,
 • kierunku, w jakim powinna rozwijać się firma.

Mówiąc najprościej, jak to możliwe. Korzystając z badań potrzeb szkoleniowych, zyskasz wiedzę na temat tego, co jest ważne dla Twojej firmy i jakie umiejętności są potrzebne pracownikom, by rozwój przedsiębiorstwa był możliwy. Dzięki temu zorganizujesz osobom zatrudnionym w Twojej firmie odpowiednie szkolenia, które zaowocują właściwymi i korzystnymi dla działalności zmianami. To najlepszy sposób na efektywny rozwój kompetencji pracowników.

Jakie są metody badań potrzeb szkoleniowych?

Istnieje wiele sposobów na skuteczną analizę potrzeb szkoleniowych, co pozwala dostosować je do profilu i celów konkretnej działalności. Na które z nich warto zwrócić szczególną uwagę?

 • Ankiety

Aby dowiedzieć się, z jakimi problemami zmagają się pracownicy i co jest im potrzebne, by mogli efektywniej realizować swoje zadania, można posłużyć się uniwersalnymi ankietami. Wypełniający je pracownicy zachowają pełną anonimowość i dzięki temu podzielą się swoimi szczerymi spostrzeżeniami, które mogą być bardzo pomocne w analizie potrzeb szkoleniowych.

 • Arkusze diagnozy potrzeb szkoleniowych

Pozwalają określić to, jakie umiejętności powinni mieć pracownicy na konkretnych stanowiskach. Ponadto podpowiadają, jakie kompetencje już posiadają, a także jaka jest różnica między stanem aktualnym a pożądanym. Takie arkusze diagnozy potrzeb szkoleniowych przygotowywane są na podstawie konkretnych celów i potrzeb przedsiębiorstw, dając ogromne pokłady wiedzy.

 • Oceny pracowników

Dzięki nim możliwe jest wskazanie mocnych i słabych punktów osób zatrudnionych w przedsiębiorstwie. Oceny te powinny być wystawiane w oparciu o monitorowanie efektywności pracowników oraz obserwowanie ich podczas codziennej pracy. A co za tym idzie – weryfikację tego, jak radzą sobie z problemami i zadaniami. Dzięki temu łatwo będzie wskazać aspekty, nad którymi warto popracować z poszczególnymi jednostkami albo całymi grupami zatrudnionych.

Dzięki odpowiednio przeprowadzonej analizie potrzeb szkoleniowych zyskasz szanse na rozwój firmy Click To Tweet

Zarówno z pracownikami niższego szczebla, jak i kadrą kierowniczą, której doświadczenie i wnioski mogą okazać się szczególnie przydatne. Dzięki konsultacjom poznajemy problemy zatrudnionych, choć – ze względu na ich formę (bezpośrednia rozmowa) – mogą być mniej efektywne niż wspomniane wyżej ankiety.

 • Badanie satysfakcji klienta

Jak pozyskać informację na temat błędów, słabych stron i jakości działań pracowników? Oczywiście poprzez bezpośredni kontakt z klientami, którzy wypowiedzą się na temat jakości obsługi. A to sposób na wyciągnięcie wielu istotnych wniosków i skorzystanie w przyszłości z odpowiednich szkoleń dla pracowników.

korzystając z badań potrzeb szkoleniowych, zyskasz wiedzę na temat tego, co jest ważne dla Twojej firmy Click To Tweet
 • Tajemniczy klient

Pozwala on zweryfikować jakość działań pracowników i tego, jak radzą sobie zarówno ze zwykłą, codzienną obsługą, jak również z najbardziej wymagającymi klientami.

Dofinansowanie na szkolenia - FB

Grunt to odpowiednie szkolenie!

Badanie potrzeb szkoleniowych umożliwi zorganizowanie odpowiednich szkoleń, których treści będą dostosowane do potrzeb oraz celów danego przedsiębiorstwa. Dzięki temu będziesz mieć możliwość podniesienia kompetencji swoich pracowników w tych aspektach, które są szczególnie istotne w codziennej pracy i mają wpływ na efektywność działań. Podejmiesz trafne decyzje i unikniesz ryzyka zorganizowania szkolenia, które w praktyce nie przyniesie korzyści Twojej firmie. W konsekwencji odpowiednio ulokujesz swoje pieniądze.

Dzięki odpowiednio przeprowadzonej analizie potrzeb szkoleniowych zyskasz szanse na rozwój firmy. Będziesz o kilka kroków przed tymi przedsiębiorstwami, które zrezygnowały z tego rozwiązania. Będziesz też rozwijać się szybciej niż konkurenci i w ten sposób znacznie zbliżysz się do upragnionej pozycji lidera rynku.

Skorzystaj z dofinansowania!

Nie tylko analiza potrzeb szkoleniowych jest ważna. Warto dodać, że diagnoza potrzeb szkoleniowych jest też etapem i warunkiem skorzystania z dofinansowania na szkolenia w ramach Akademii Menadżera MŚP. Jeżeli chcesz skorzystać z takiego dofinansowania i przeprowadzić stosowne badania w sposób profesjonalny oraz kompleksowy, napisz do nas za pomocą specjalnego formularza, znajdującego się w zakładce „Diagnoza Potrzeb Rozwojowych”. Na stronie znajdziesz też wiele przydatnych informacji dotyczących diagnozy potrzeb rozwojowych, dzięki którym zwiększysz swoje szanse na sukces biznesowy!

Maciej Wiśniewski 
Redakcja MTConsulting