komunikacja interpersonalna i asertywność

SZKOLENIA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA I ASERTYWNOŚĆ

Szkolenia komunikacja interpersonalna i asertywność – czyli jak mieć lepsze relacje z innym i potrafić im odmawiać? 

Komunikacja interpersonalna i asertywność – co to jest?

Komunikacja interpersonalna i asertywność – to wszelkiego rodzaju zagadnienia związane z komunikacją, a więc zarówno porozumiewaniem się z innymi, wypowiadaniem własnego zdania, argumentowaniem, jak i wygłaszaniem przemówień czy rozwiązywaniem konfliktów.

Według definicji Encyklopedii PWN, komunikacja interpersonalna to:

“podejmowanie w określonym kontekście wymiany werbalnych i pozawerbalnych sygnałów w celu osiągnięcia lepszego poziomu współdziałania lub pogłębiania więzi międzyludzkich.”

Komunikacja międzyludzka może, więc przyjmować formę komunikacji werbalnej (słownej) oraz niewerbalnej (gesty, mimika, ton głosu itp.). Stanowi ona niezwykle ważny aspekty funkcjonowania. Wpływa na relacje panujące w organizacji, kontakty z klientami czy wspólnikami biznesowymi.

W firmie komunikacja może przebiegać różnymi kanałami i dotyczyć różnych szczebli. Może być komunikacja bezpośrednia lub pośrednia (np. za pomocą maili, telefonów czy innych osób), komunikacja pionowa (kierowana w górę lub w dół hierarchii organizacyjnej np. między szefem a pracownikiem) lub pozioma (pomiędzy pracownikami na równorzędnych stanowiskach bądź w działaniu zespołów zadaniowych), komunikacja wewnętrzna w firmie lub poza jej obrębem.

Błędy w komunikacji personalnej mogą przyczynić się do źle wykonanych pracy, nieterminowości czy konfliktów wewnętrznych. Komunikacja stanowi też jeden z mechanizmów zarządzania i przekonywania innych do własnych opinii. Ponadto ma kluczowe znaczenie podczas przemówień, autoprezentacji czy prezentacji biznesowych.

Asertywność zaś, związana z komunikacją, definiowana jest jako:

“umiejętność wyrażania własnych uczuć, opinii, pragnień w sposób adekwatny, otwarty i pozbawiony lęku, a zarazem respektujący uczucia i postawy innych osób.”

Asertywność nie polega, więc tylko na mówieniu “nie”.  Jest niezwykle ważną umiejętnością, której powinien nauczyć się każdy. Asertywna postawa szczególnie przydaje się w miejscu pracy, aby zawsze działać zgodnie z sobą, nie dać sobie narzucać nadmiaru zajęć, wyrażać swoje zdanie, nie być zbyt uległym a jednocześnie wciąż cieszyć się  sympatią przełożonych i współpracowników.

Szkolenia z komunikacji, obejmują następujące tematy:

 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Komunikacja wewnętrzna w firmie
 • Autoprezentacja
 • Asertywność
 • Inteligencja emocjonalna w biznesie
 • Perswazja i wywieranie wpływu
 • Techniki manipulacji
 • Zarządzanie konfliktem

Komunikacja w organizacji ma fundamentalne znaczenie dla jej prawidłowego działania oraz zapewnienia właściwych relacji międzyludzkich. Warto dowiedzieć się, jak ją ulepszyć, przeanalizować sieci komunikacyjne oraz zadbać o prawidłowy przekaz informacji.

POZNAJ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA “Komunikacja i asertywność” :

Jeśli interesuje Cię tego typu szkolenie, wypełnij poniższy formularz i zamów rozmowę lub umów się na spotkanie. Przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej organizacji oraz celów i efektów, jakie chcesz osiągnąć poprzez szkolenie.  Wybierz z listy wielkość firmy