szkolenia sprzedażowe

Szkolenia sprzedażowe

Szkolenia sprzedażowe przeznaczone są dla wszystkich osób mających na co dzień do czynienia ze sprzedażą i obsługa klienta (handlowców, przedstawicieli handlowych, kadry menedżerskiej zarządzającej sprzedażą itp.).

Dzięki szkoleniom sprzedażowym:

 • dowiesz się, jak skutecznie zaprezentować swoją ofertę;
 • doświadczysz trwałej zmiany w sposobie podejścia do klienta;
 • skończysz ze sprzedażową rutyną;
 • poznasz gry psychologiczne i inne metody wywierania wpływu na klienta;
 • Twoja praca stanie się wyzwaniem, przynoszącym Ci satysfakcje i zadowolenie;

Każde szkolenie sprzedażowe otwiera Ci drogę do większego sukcesu!

Sprzedaż jest procesem wieloetapowym. Proste transakcje zmieniają się z czasem w coraz bardziej skomplikowane. Samo zarządzanie sprzedażą jest mechanizmem trudnym, lecz niezwykle istotnym. Tradycyjna wiedza na tematy handlowe, to obecnie zbyt mało, aby odnieść sukces. Jak wiadomo, współcześni klienci są o wiele bardziej wymagający, lepiej znają swoje potrzeby i oczekiwania oraz są bardziej oporni na wdrażane metody sprzedaży. Aby uzyskać większy zysk ze sprzedaży, należy umieć zbudować atmosferę zaufania i stworzyć z klientem pewnego rodzaju więź emocjonalną, prowadząca do techniki sprzedaży opartej na wartościach. Wielokrotnie mamy też do czynienia z różnymi typami klientów i nie do każdego z nich udaje się dotrzeć w ten sam sposób.

W związku z tym, aby móc zachować wysoki poziom obsługi, trzeba cały czas doskonalić swoje techniki sprzedaży.

Dobrze przeszkoleni i przygotowani pracownicy potrafią stworzyć oraz utrzymać długotrwałą relację z klientem, a także zadbać o jego zaufanie i zadowolenie. Nie stanowi dla nich również problemu pozyskiwanie nowych klientów.

Uczestnicy naszych szkoleń poznają rzetelne narzędzia do obsługi różnych typów klientów oraz nauczą się, jak wykorzystywać je w praktyce. Nabędą niezbędne umiejętności przydatne w procesach sprzedażowych, staną się bardziej efektywni i profesjonalni w procesach handlowych, co w dużej mierze zadecyduje o ich skuteczności.

Nasze szkolenia sukcesywnie zwiększają sprzedaż!

Poprzez nasze szkolenia sprzedażowe skutecznie oddziałujemy na zmianę przekonań i postaw. Jak się okazuje, czasami wystarczy tylko drobna modyfikacja zachowań, aby uzyskać wyraźny wzrost wyników. Niekiedy zaś koniecznie jest zaprojektowanie całego procesu sprzedażowego od podstaw oraz zastosowanie unikalnych rozwiązań. Uczestnicy naszych szkoleń budują trwałe kompetencje handlowe, pozyskują nowe umiejętności negocjacyjne , nabywają istotnych zdolności przydatnych przy obsłudze klienta oraz uczą się zarządzać relacją z klientem. Poza tym poznają najnowsze strategie sprzedażowe oraz techniki handlowe pozyskiwania nowych klientów czy radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Propozycję tematów szkoleń sprzedażowych:

Nauka budowania trwałych relacji z klientem. Nabycie umiejętności diagnozy potrzeb i problemów klientów. Badanie potrzeb klienta, rodzaje potrzeb klientów (osobiste, jawne, niejawne) oraz wspieranie potrzeb. Podstawowe błędy oraz bariery związane z budowaniem relacji z klientem. Strategiczne zarządzanie relacjami z klientem.

Ocena stylu komunikacji z klientem. Analiza procesu komunikacyjnego. Bariery komunikacyjne, zwroty negatywne (czarne słowa, wyrażenia kolczaste), pułapki językowe oraz wpływ siły i tonu głosu. Modele słuchania oraz aktywne słuchanie (parafraza, klaryfikacja, zadanie pytań). Doświadczenia, przekonania i postawy klienta.

Nauka budowania postawy proklienckiej. Przykłady standardów obsługi klienta. Diagnoza, ocena i analiza stosowanych standardów. Budowanie od podstaw standardów obsługi. Ukazanie korzyści płynących dla firmy związanych z podniesieniem standardów obsługi klienta (wzrost sprzedaży, lepsza jakość współpracy, sposób spostrzegania organizacji przez klienta). Czynniki wpływające na efektywność i skuteczność pracy z klientem.

Analiza rozbieżności oczekiwań klienta a oczekiwań sprzedawcy. Obsługa reklamacji.

Asertywność i komunikacja w pracy z ciężkim klientem. Rozwiniecie umiejętności skutecznej komunikacji.

Techniki oddziaływania na klienta. 

Nauka właściwej finalizacji sprzedaży. Przykłady błędów popełnianych w ostatniej fazie rozmowy. Sposoby utrzymania długotrwałej relacji z klientem.

Telefoniczna obsługa klienta, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w rozmowie.

Nauka i zasady dobrej autoprezentacji. Prezentowanie ofert językiem korzyści i perswazji. Znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej. Struktura prezentacji handlowej, techniki i wytyczne tworzenia prezentacji multimedialnej oraz efektywne zakończenie prezentacji.

Rodzaje obiekcji klientów (brak pieniędzy, czasu, potrzeb, zainteresowania, wartości dodanej, autorytetu). Powody pojawiania się obiekcji.

Sposoby radzenia sobie z obiekcjami klientów. Etapy postępowania z obiekcjami (wysłuchaj, podziękuj, dopytaj/ doprecyzuj, podsumuj, zaproponuj rozwiązanie, sprawdź akceptację). Diagnoza obiekcji oraz trudnych sytuacji i klientów, ocena, czy klient naprawdę jest trudny (rozpoznanie typu klienta, jego osobowości i potrzeb).

Wdrażanie asertywnej postawy i autoprezentacji. Asertywne wyrażanie prośby i budowanie zobowiązań. Wzór asertywnej odmowy. Sposoby radzenia sobie z agresją.

Zwiększenie procesów sprzedaży. Zaplanowanie odpowiednich działań oraz wdrażanie nowych technik skutecznej sprzedaży. Przykłady stosowania danych technik sprzedaży. Zdobycie nowej wiedzy i rozwinięcie posiadanych umiejętności w obszarach techniki sprzedaży. Podniesienie skuteczności handlowców w realizacji celów i planów sprzedażowych.

Zarządzanie sprzedażą i zespołem sprzedażowym. Etapy procesu sprzedaży oraz gotowe i sprawdzone techniki do zastosowania, na każdym etapie. Zasady i wytyczne prowadzenia udanych rozmów handlowych. Metody docierania do głównych decydentów w organizacji. Odpowiednia asysta klientowi przy dokonywaniu zakupu. Sztuka odczytywania sygnałów zakupowych.

Techniki zamknięć sprzedaży i dopasowywanie ich do typów i potrzeb klientów. Budowanie zobowiązań.

Skuteczne techniki e-sprzedaży. Zestaw kompetencji sprzedażowych przyszłości.

Nowe i sprawdzone rozwiązania biznesowe, wiedza oparta o badania naukowe. Sposoby obsługi klienta, negocjacje, techniki perswazji, argumentacji i wywierania wpływu.

Zaawansowane techniki negocjacji. Definicja, reguły i zasady negocjacji. Strategie negocjacji. Wzmocnienie wiary we własne możliwości, poczucie odwagi i pewności siebie. Wyznaczanie celów negocjacji. Sposoby uzyskiwania zamierzonego efektu. Zachowanie dobrych relacji podczas negocjacji. Komunikacja interpersonalna w negocjacjach. Narzędzia do negocjacji. Sposoby radzenia sobie z psychomanipulacją. Przygotowanie do negocjacji (analiza partnera i problemu negocjacji). Dobór odpowiednich argumentów. Kwestie kluczowe i poboczne negocjacji. Wyznaczanie dolnej linii ustępstw. Symulacje rozmów negocjacyjnych. Gry negocjacyjne. Negocjacje kupieckie.

Oferowane Szkolenia Sprzedażowe:

 • Szkolenia dla przedstawicieli handlowych
 • Szkolenia sprzedażowe dla handlowców/ sprzedawców
 • Techniki sprzedaży
 • Obsługa klienta
 • Obsługa trudnego klienta
 • Obsługa reklamacji
 • Call centre i telemarketing
 • Zarządzanie sprzedażą dla menedżerów sprzedaży

POZNAJ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA SPRZEDAŻOWE:

Jeśli interesuje Cię tego typu szkolenie, wypełnij poniższy formularz i zamów rozmowę lub umów się na spotkanie. Przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej organizacji oraz celów i efektów, jakie chcesz osiągnąć poprzez szkolenie.  Wybierz z listy wielkość firmy