Szkolenia KFS  – Krajowy Fundusz Szkoleniowy!

Szkolenia na rynku pracy są coraz bardziej popularną formą rozwoju i inwestycji. Niestety, nie zawsze są na nie fundusze. Teraz nie musisz się o to martwić! Jeżeli pragniesz zainwestować w rozwój własny bądź kadry, skorzystaj z oferowanego wsparcia, którego dostarcza KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Skorzystaj ze szkoleń KFS.

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, czyli KFS jest częścią Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie usług rozwojowych oraz kształcenia pracowników i pracodawców. Jego głównym celem jest zwiększenie kompetencji i umiejętności osób na rynku pracy, by potrafili sprostać wciąż zmieniającym się wymaganiom. Program ma skutecznie zapobiegać utracie zatrudnienia oraz pomagać w rozwoju Twojego przedsiębiorstwa.

Kto może skorzystać ze szkoleń KFS?

Ze szkoleń KFS może skorzystać:

 • Każdy pracodawca (nawet nieposiadający osobowości prawnej), zatrudniający minimum jedną osobę na umowę o pracę. Nie ma znaczenia wymiar etatu i okres, na jaki podpisano umowę o pracę.
 • Każda osoba fizyczna, jeśli zatrudnia, co najmniej jednego pracownika.

* Z Krajowego Funduszu Szkoleniowego nie może skorzystać osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

O dofinansowanie ubiegać się mogą zarówno pracodawcy, jak i pracownicy mikro, małych a nawet dużych przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych. Środki przekazywane są na kształcenie pracodawców i pracowników – osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Jaka jest kwota na szkolenia KFS?

Kwota na szkolenia KFS uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa.

 • Mikroprzedsiębiorstwa otrzymują aż 100% wsparcia!
 • Małe, średnie i duże przedsiębiorstwa uzyskują do 80% wsparcia.

Maksymalna kwota dofinasowania może wynosić ponad 16.000 zł na osobę.

Kwota dofinansowania na jednego uczestnika nie może jednak przekraczać trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia w kraju w danym roku.

dofinansowanie na szkolenia

Zakres usług realizowanych w ramach KFS

Priorytet KFS nr 1: ”Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej”

 1. Szkolenia w ramach rozwoju kompetencji menadżerskich dla kadry zarządzającej każdego szczebla

  1. Przywództwo i zarządzanie zespołem
  2. Zwinne zarządzanie projektami w praktyce
  3. Zarządzanie zespołem pracowniczym
  4. Wprowadzanie i zarządzanie zmianą
 2. Szkolenia w ramach przystosowania do zmieniających się warunków pracy

  1. Efektywność pracy i organizacji
  2. Komunikacja interpersonalna i asertywność
  3. Sprzedaż i obsługa klienta
  4. Negocjacje i mediacje

Priorytet nr 6: „Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych”

 1. Wdrożenia narzędziowe:

  1. systemy CRM
  2. Office 365 (Teams, Outlook, Sharpoint, OneDrive)
  3. Google Workspace
  4. Contact Centre do obsługi klientów przez dodatkowe kanały komunikacji (telefon, e-mail, sms, chat, Site Call, formularz www)
  5. Marketing automation
 2. Szkolenia z zakresu obsługi w/w narzędzi i/ lub ich efektywnego wykorzystania do pozyskiwania lub utrzymania klienta

Jak uzyskać dofinansowanie z funduszu KFS?

Uzyskanie dofinansowania szkolenia KFS jest bardzo proste! Wystarczy, że skontaktujesz się z naszą firmą MTConsulting a nasi eksperci (bezpłatnie) pomogą Ci wszystko szybko i sprawnie zorganizować!

Cały proces ubiegania się o dofinansowanie można przedstawić w kilku krokach:

 1. Po Twoim zgłoszeniu, pomożemy Ci określić niezbędne potrzeby szkoleniowe.
 2. Sprawdzimy dostępność środków finansowych w Powiatowym Urzędzie Pracy (PUP).
 3. Udzielimy Ci wsparcia w doborze szkolenia oraz dopasujemy je do indywidualnych potrzeb Twoich i firmy.
 4. Pomożemy Ci wypełnić wniosek o dofinansowanie do PUP oraz przygotujemy cały pakiet niezbędnych dokumentów. Wyjaśnimy jak, gdzie i kiedy złożyć wniosek.
 5. PUP w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku, podejmie decyzje o przydzieleniu dofinansowania. Istotna jest kolejność zgłaszania wniosków! Nie zwlekaj ze swoją decyzją, skontaktuj się z nami już Ilość środków jest ograniczona. Większość dofinansowań w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest udzielanych z początkiem roku, kiedy pula środków finansowych na ten cel jest największa, jednak w wielu miastach ciągle nie została ona jeszcze wyczerpana. Skontaktuj się z nami a sprawdzimy to dla Ciebie. Nie czekaj do końca roku – im szybciej zaczniemy przygotowania do uzyskania dofinansowania, tym większe szanse, że z początkiem roku je otrzymasz!
 6. Po uzyskaniu decyzji, nastąpi podpisanie umowy z właściwym Urzędem Pracy.
 7. Następnie, przystąpimy do realizacji szkolenia. Dostarczymy Ci pełną dokumentację szkoleniową i faktury, potrzebne do rozliczenia z PUP.

Jak sam widzisz, to nic trudnego! Tym bardziej, że na każdym etapie możesz liczyć na naszą pomoc!

Warto spróbować! Inwestycja w rozwój – to najlepsza inwestycja zarówno dla Ciebie, Twoich pracowników, jak i Twojej firmy!

Powiatowe Urzędy Pracy, posiadające środki finansowe, w większości przypadków pozytywnie rozpatrują składane wnioski. Tym bardziej, jeżeli ubiegamy się o szkolenia KFS po raz pierwszy.

W tym roku priorytetem Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest wsparcie kształcenia w sektorach, takich jak: transport i gospodarka magazynowa, przetwórstwo przemysłowe oraz pomoc społeczna i opieka zdrowotna. A także kształcenie pracowników w zawodach deficytowych lub pomoc osobom, które przez minimum 15 lat wykonywały prace w szczególnie trudnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do pomostowej emerytury.

Jeżeli potrzebujesz rozwijać firmę i przystosować pracowników do dynamicznych zmian na rynku – nie czekaj! Skorzystaj z dofinansowania na szkolenie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Jeśli nie masz pewności, czy jesteś w stanie otrzymać dofinansowanie na szkolenie sprawdzimy to dla Ciebie!

Zapewniamy, że dzięki zrealizowanemu przez nas szkoleniu Twoi pracownicy zwiększą własne kompetencje i kwalifikacje a firma znacznie wzmocni swoją pozycję zawodową na rynku i wśród konkurencji.

Posiadamy spore doświadczenie i dużą skuteczność przy wspieraniu pracodawców w uzyskaniu dofinansowania na szkolenia. Wszystkie firmy, które do tej pory podjęły z nami współpracę, był bardzo zadowolone z rozwoju kompetencji kadry i firmy.

Jeśli chcesz otrzymać od nas prezentację ze szczegółowymi informacjami, jak otrzymać dofinansowanie na szkolenia KFS (Krajowy Fundusz Szkoleniowy) i sprawdzić, czy możesz otrzymać takie dofinansowanie, wypełnij poniższy formularz:  Wybierz z listy wielkość firmy