Fundusze europejskie

Dofinansowanie do szkoleń pracowników – czym jest?

Dofinansowania do szkoleń są atrakcyjną i korzystną możliwością rozwijania umiejętności. Pozwalają zwiększyć kompetencje kadry, nabyć nowe kwalifikacje, podnieść efektywność i wydajność pracy całego zespołu. Aktualnie obowiązują trzy projekty dofinansowań do szkoleń:

Dofinansowanie do szkoleń

Dofinansowanie na szkolenia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego to program dofinansowań w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 (PO WER) realizowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). To kolejny program dofinansowań, po Programie Kapitał Ludzki obowiązującym w latach 2007-2013. Środki na szkolenia są wykorzystywane na poziomie krajowym i regionalnym. W ramach poszczególnych regionów funkcjonują tzw. Operatorzy, którzy zajmują się dystrybucją i rozliczeniem środków. Program dofinansowań do szkoleń obejmuje oferty szkoleń, kursów, doradztwa i innych działań rozwojowych, realizowanych przez Bazę Usług Rozwojowych.

Więcej informacji: Szkolenia EFS

Akademia Menadżera MŚP to nowy projekt wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w obszarze zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zasobami ludzkimi, w ramach środków EFS. Istnieje możliwość uzyskania do 80% dofinansowania na usługi rozwojowe dla właścicieli firm z tego sektora oraz osób na stanowiskach menedżerskich lub aspirujących do takich (przewidzianych do awansu). W odróżnieniu do dotychczasowego programu dofiansnowań szkoleń ze środków EFS, ten program obejmuje wszystkie województwa (w tym mazowieckie i pomorskie, które do tej pory nie mogły korzystać z dofinansowań. Warunkiem przystąpienia do programu jest posiadanie tzw. diagnozy potrzeb.

Więcej informacji: Akademia Menadżera MŚP

Krajowy Fundusz Szkoleniowy  jest częścią Funduszu Pracy, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Jego głównym celem jest zwiększenie kompetencji i umiejętności osób na rynku pracy, by potrafili sprostać wciąż zmieniającym się wymaganiom. Daje możliwość uzyskania nawet do 100% dofinansowania. Z dofinansowania mogą korzystać wszyscy pracodawcy zatrudniający minimum jednego pracownika, bez względu na wielkość firmy. To jedyny program, w którym z dofinansowania do szkoleń mogą korzystać nawet duże firmy. Największa pula środków rozdysponowywana jest zazwyczaj na początku każdego roku kalendarzowego.

Więcej informacji: Szkolenia KFS

Baza Usług Rozwojowych jest narzędziem i ogólnodostępną platformą z różnego rodzaju usługami rozwojowymi, stworzonym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości (PARP). Jej celem jest umożliwienie przedsiębiorcom zapoznania się z ofertami usług rozwojowych dopasowanych do ich potrzeb. Muszą być w niej rejestrowane wszystkie usługi dofinansowane. W ramach zasobów BUR znajdują się zarówno usługi doradcze, jak i usługi szkoleniowe. Aby skorzystać z dofinansowania, należy wybrać odpowiednie usługi, założyć konto pracodawcy i uczestników danej usługi, a następnie złożyć wniosek o dofinansowanie. Jeśli w BUR nie ma jakieś usługi, przedsiębiorca może złożyć zamówienie na taką usługę.

Więcej informacji: Baza Usług Rozwojowych

Kto może skorzystać z dofinansowania do szkoleń?

Najbardziej uprzywilejowaną grupą przedsiębiorstw są firmy z sektora MŚP (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (w tym osoby prowadzące jednoosobowe działalności, osoby samozatrudnione i freelancerzy). To do nich kierowana jest największa pula środków. Właściciele i pracownicy dużych firm mogą korzystać z dofinansowania wyłącznie w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Z dofinansowania na szkolenia mogą korzystać zarówno właściciele firm (niezależnie od formy prawnej działalności), jak i pracownicy zatrudnieni w tych firmach. W zależności od programu dofinansowań do szkoleń, mogą to być pracownicy zatrudnieni na etacie (w pełnym i niepełnym wymiarze), a w przypadku wybranych programów również pracownicy zatrudnieni na umowy zlecenie i o dzieło.

Na co można przeznaczyć środki?

Dofinansowanie może być przeznaczone na różne formy rozwoju umiejętności. Środki można wykorzystać m.in. na:

 • szkolenia stacjonarne i wyjazdowe (otwarte i zamknięte)
 • szkolenia e-learningowe
 • kursy zawodowe
 • studia podyplomowe
 • doradztwo, mentoring, coaching

W ramach dofinansowania na szkolenia nie można korzystać z kursów i szkoleń wymaganych przez prawo, takich jak kursy pomocy, szkolenia BHP itp.

Jaki jest poziom i wartość dofinansowania na szkolenia?

Pula środków na dofinansowanie do szkoleń pracowników (i pracodawców) uzależniona jest od wielu czynników. Każdy program musi realizować swoje cele. Poziom dofiansowania zależy od m.in.:

 • Programu, w ramach którego przydzielane są środki
 • Regionu Polski (niektóre z nich są szczególnie uprzywilejowane – np. tzw. „ściana wschodnia”)
 • Priorytetów (np. osoby 50+, kobiety, osoby z niskim wykształceniem, wybrane zawody, niektóre branże itp.)

Poziom dofinansowania szkoleń waha się od 50% do 80% wartości usługi a w niektórych przypadkach może wynosić nawet do 100%! Środki w ramach dofinansowania na szkolenia mogą mieć formę gotówkową (przelewem na konto) lub w formie tzw. bonów rozwojowych. Wartość dofinansowania może wynosić od kilku do kilkunastu tysięcy złotych na osobę.

Dofinansowanie Szkoleń – Jak uzyskać środki?

Aby uzyskać dofiansowanie na szkolenia dla siebie lub Twoich pracowników powinieneś poszukać możliwości w ramach swojego regionu. Informacje na ich temat znajdziesz w Internecie, w Urzędach Pracy lub u Operatorów, czyli instytucji powołanych m.in. do tego celu.

Uzyskanie dofinansowania do szkoleń pracowników zazwyczaj zaczyna się od wybrania odpowiednich usług, udania się do instytucji, która zajmuje się dystrybucją środków w ramach danego programu, a następnie zapisie na szkolenie.

Aby oszczędzić czas, możesz również zwrócić się do nas.  Jeśli chcesz, abyśmy sprawdzili wszystkie możliwości dofinansowania szkoleń dla Ciebie i Twojej firmy, wypełnij poniższy formularz, a my wrócimy do Ciebie z informacją w ciągu 48h (z wyłączeniem dni wolnych od pracy).

Dofinansowanie szkoleń UE

Zrobimy to dla Ciebie niezobowiązująco i bezpłatnie a całą dokumentację bierzemy na siebie!

Poniższe dane są niezbędne do określenia możliwości i poziomu dofinansowania.

Dofinansowanie do szkoleń – KONTAKT

Wypełnij poniższy formularz, aby dowiedzieć się o możliwości i limitach dofinansowania dla Twojej firmy. Zrobimy to BEZPŁATNIE i NIEZOBOWIĄZUJĄCOTwoje dane są bezpieczne i przechowujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Będą wykorzystane tylko w celu wykonania działań w ramach projektu dofinansowań..  Wybierz z listy wielkość firmy  Dofinansowanie do szkoleń – 3 możliwości:

  Jeśli jednak chcesz uzyskać więcej informacji na własną rękę, więcej o poszczególnych programach dofinansowań na szkolenia pracowników przeczytasz w odpowiednich sekcjach na naszej stronie:

  Akademia HR PARP
  Akademia HR to nowy projekt dofinansowań unijnych z perspektywy 2021 – 2027.
  Akademia Menadżera MŚP
  Akademia Menadżera – do 100% dofinansowania na szkolenia dla właścicieli, menadżerów i osób dedykowanych do awansu.
  Krajowy Fundusz Szkoleniowy
  KFS, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców. Nawet do 100% dofinansowania.
  Europejski Fundusz Szkoleniowy
  Europejski Fundusz Szkoleniowy (EFS) to program dofinansowań usług rozwojowych w ramach Bazy Usług Rozwojowych.

  O dofinansowaniach na szkolenia i inne usługi rozwojowe wiemy wszystko!

  Sprawdź nas! Zadzwoń na +48 67 357 14 30 lub napisz na biuro@mtc.pl