SZKOLENIA EFEKTYWNOŚĆ PRACY I ORGANIZACJI

Szkolenia Efektywność pracy i organizacji nauczą Cię jak uzyskiwać lepsze wyniki, mniejszym nakładem czasu i energii. To świetny sposób, aby podnieść produktywność pracy swoich pracowników, zespołów, procesów, jak i całej organizacji!

Niestety, wiele firm nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości i potencjału. W efekcie otrzymują gorsze wyniki niż te, na które było ich stać. Poniekąd marnują swój czas i energię, które mogłyby być lepiej spożytkowane. Wielu menadżerów, prezesów czy przedsiębiorców nie wie, jak zwiększyć efektywność własną i efektywność zespołu oraz jak zarządzać sobą i ogółem. A wręcz zdarza im się popełniać błędy, które dodatkowo obniżają produktywność, takie jak: przepracowanie, branie na siebie zbyt dużo obowiązków i obarczanie nimi innych, zła komunikacja i nieumiejętność prowadzenia prac zespołowych, brak dobrej organizacji i planowania zadań, hamowanie samodzielności u pracowników, nadmierna kontrola czy marnowanie czasu na mało ważne sprawy.

Na szczęście efektywności można się nauczyć! Istnieje sporo sprawdzonych technik zarządzania sobą, czasem, ludźmi bądź zadaniami, które pozwalają szybko i łatwo poprawić skuteczność działania. A także wiele metod i narzędzi usprawniających wykonywanie danych czynności.

Podczas organizowanych przez nas szkoleń dla firm i szkoleń dofinansowanych, zdobędziesz praktyczną wiedzę, którą będziesz mógł wdrożyć w życie oraz otrzymasz wszelkie niezbędne techniki i narzędzia poprawiające efektywność.

Szkolenia Efektywność pracy i organizacji dotyczą zarówno efektywnego zarządzania (ludźmi, projektami, czasem, energią, stresem itp.), jak i efektywności osobistej. Uczą, jak osiągać najlepsze rezultaty podejmowanych przez organizację i pracowników działań, przy jak najmniejszych nakładach energii, czasu i pieniędzy oraz zachowaniu ogólnej równowagi. A także właściwie zarządzać zasobami, by realizować wyznaczone cele i w pełni wykorzystywać potencjał organizacji.

Dzięki szkoleniom z efektywności, dowiesz się:

 • Czym jest efektywność pracy, czego dotyczy i do czego służy?
 • Dlaczego efektywność pracy jest tak ważna?
 • Co wpływa na efektywność pracy?
 • Jak zmierzyć efektywność pracy i wyznaczyć jej wskaźniki?
 • Jak sprawdzić efektywność pracy pracowników?
 • W jaki sposób podnieść produktywność i efektywność pracy?
 • Jak zapewnić właściwe warunki do efektywnej pracy?
 • Jak motywować pracowników i komunikować się z nimi, by uzyskiwali lepsze wyniki?
 • Jak efektywnie kierować zespołem i podejmować właściwe decyzje?
 • Jak prowadzić efektywne spotkania biznesowe?
 • W jaki sposób prawidłowo zarządzać stresem, energią i czasem pracy?
 • Skąd czerpać kreatywne i innowacyjne pomysły oraz rozwiązania?

Zadbaj o to, aby zwiększyć efektywność własną, efektywność pracowników i organizacji. Poznaj sprawdzone metody pomiaru i wzrostu efektywności!  Wybierz z listy wielkość firmy