kultura w firmie

20 Mar 2018

Kultura w firmie

Kultura w firmie nie ogranicza się tylko do mówienia „dzień dobry” szefowi lub współpracownikom. To pojęcie dużo szersze, które definiuje jakość realizowanych przez firmę zadań i którego zrozumienie oraz respektowanie, pozwoli osiągnąć sukces. Brak kultury w firmie może być tak samo bolesny dla jej właściciela, jak niewłaściwa strategia działania. Sprawdźmy, czym jest a jaka powinna być kultura w firmie  i co się dzieje, gdy nie jest właściwa.

UWAGA! Wbrew pozorom nie będzie to artykuł tłumaczący zasady savoir-vivre dla pracowników.

Czym jest kultura w firmie?

Podobnie jak w przypadku pojęcia samej „kultury”, zdefiniowanie kultury w firmie (kultury organizacyjnej) nie jest łatwe. Najprościej mówiąc, kultura w firmie to system wspólnych założeń, wartości oraz przekonań, które regulują sposób postępowania ludzi w organizacjach. Są to pewnego rodzaju niepisane wytyczne, zgodnie z którymi pracownicy wiedzą jak ubrać się do pracy, jakie cele przyświecają firmie i w jaki sposób mają wykonywać swoje codzienne zadania, aby te cele osiągać.

Kultura w firmie – co jeszcze?

Kultura organizacyjna jest, więc dla firmy tym, czym zgranie dla zespołu rockowego. Każdy jego muzyk zna swoją rolę, wie jak grać i w jakim tempie, ale zna też granice, w jakich może improwizować. Kiedy jedno ogniwo w zespole szwankuje, cała kompozycja może legnąć w gruzach. Podobnie jest w przypadku firmy, w której kultura źle funkcjonuje.

Jakie są składowe dobrej kultury w firmie?

 • Wspólny system wartości

Dress code (lub jego świadomy brak!), wzajemny szacunek, chęć pomocy innym, możliwość polegania na kierownictwie i wiele, wiele innych. To wartości, które powinny stanowić trzon każdej kultury w firmie i którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy. To wskazówki dotyczące pożądanego sposobu zachowania i komunikacji między pracownikami. Dzięki nim nie tylko tworzy się doskonała atmosfera, ale też realizowane są cele.

 • Wspólna wizja działania

Jasne określenie wspólnego celu działania sprawi, że prowadząca do niego droga będzie dużo łatwiejsza i krótsza. Każdy pracownik i manager powinien wiedzieć, do czego dąży jego firm. Ponadto powinien wiedzieć jaką rolę on sam pełni w tej układance. Konieczne jest, więc nie tylko określenie ogólnej wizji, ale też przypisanie konkretnych celów i narzędzi do ich osiągnięcia dla każdego pracownika z osobna.

Kultura organizacyjna jest, więc dla firmy tym, czym zgranie dla zespołu rockowego Click To Tweet
 • Odpowiednio skomponowany zespół

Każdy z nas jest inny i każdy z nas kieruje się w życiu innymi wartościami. W tworzeniu odpowiedniej kultury w firmie nie należy wymagać od pracowników tego, by porzucili swój kręgosłup moralny czy poglądy, ale by dostosowali się do zasad panujących w firmie. Jeżeli to się uda i, poza doświadczeniem oraz umiejętnościami, pracownicy będą kierować się wartościami oraz wizją organizacji – kultura w firmie będzie na najwyższym poziomie. Chcąc pozyskać najbardziej odpowiednie osoby do swojego zespołu, warto opracować odpowiedni proces rekrutacji, który wskaże nam nie tylko kwalifikacje, ale też cechy osobowościowe kandydata.

Szkolenia dofinasowane - blog

 • Działanie

Nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny świadczą o odpowiedniej kulturze w firmie.

Mówimy o szacunku? Szanujmy się, więc niezależnie od zajmowanych stanowisk czy posiadanych poglądów. Stworzyliśmy ścieżkę awansu? Respektujmy ją i nagradzajmy tych, którzy dotarli do jej końca. Ustaliliśmy wizję działania? Pracujmy, więc zgodnie z nią i realizujmy zadania efektywnie.

Tak powinno wyglądać działanie w każdej „kulturalnej” organizacji.

 • Miejsce sprzyjające pracy

Chodzi tu o odpowiedni układ pomieszczeń oraz ich estetykę. Warto stworzyć w firmie taką powierzchnię do pracy, na której zatrudnieni będą często się spotykali i mieli łatwy dostęp do siebie. To łączy i pomaga we współpracy. Jeśli chodzi o estetykę – wpływa ona motywująco na działania i na… respektowanie firmowych wartości.

Niekulturalna kultura w firmie – do czego może Cię doprowadzić?

Niekulturalna kultura w firmie to brak wspólnych wartości, brak jasno zdefiniowanych celów, nieodpowiednio skomponowany zespół i brak należytych warunków do pracy. Jeżeli, więc widzisz, że biuro jest znowu nieposprzątane, kierownik znowu krzyczy na pracownika, mało kto wie, co ma robić a ważne umowy są podpisywane na stole ping-pongowym – zrezygnuj (jeśli jesteś pracownikiem) albo weź się w garść i zacznij działać (jeśli jesteś właścicielem). Wszystkie te symptomy oznaczają, bowiem złą kulturę w firmie, która nie tylko doprowadzi do jej upadku, ale też będzie miała wpływ na Twój stan emocjonalny.

Niekulturalna kultura w firmie to brak wspólnych wartości Click To Tweet

Przebywając codziennie w takim miejscu:

 • stracisz ochotę i motywację do pracy,
 • każdy kolejny poranek będzie ciężki i smutny,
 • nie będzie mowy o samorealizacji i rozwoju osobistym,
 • przestaniesz odczuwać satysfakcję,
 • dopadnie Cię bezsenność.

A w dalszej perspektywie:

 • pogorszy się Twoje zdrowie (nie tylko psychiczne),
 • zatracisz cel w życiu,
 • zatracisz siebie.

Brzmi to wszystko bardzo przygnębiająco, jednak nie jest to oderwane od rzeczywistości. Zła kultura w firmie (lub jej brak) to ogromny problem. Zarówno dla właściciela, który nie zrealizuje swojego celu biznesowego, i dla wszystkich zatrudnionych, dla których praca będzie drogą przez mękę. Warto więc postawić na zmiany!

Zmieniam lub buduję – jaki efekt mogą osiągnąć?

Wszystko zależy od tego, jak zbudujesz kulturę w firmie i z jak wielkim zaangażowaniem zadbasz o wartości w organizacji. Wyróżniamy podstawowe trzy typy kultury w firmie:

 1. Przymusu, gdzie pracownicy dostosowują się do wartości i wizji firmy tylko dlatego, że otrzymują za to wynagrodzenie.
 2. Normatywną, gdzie pracownicy wyznają takie same wartości i wizje, angażując się w pełni w rozwój firmy.
 3. Utylitarną, gdzie istnieje więź na linii firma-pracownik, a motywacją do działania są zarówno pieniądze, jak i inne cele.

Kultura w firmie – co jeszcze warto wiedzieć?

Jaka kultura w firmie byłaby najlepsza dla Twojej organizacji? A jaka panuje obecnie?  Podziel się z nami swoimi przemyśleniami na temat tego, jak według Ciebie powinna wyglądać kultura w firmie i jakie zmiany podjąć, by osiągnąć lepszą kulturę w firmie…

Szkolenie dofiansowane - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Redakcja MTConsulting

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *