Nasza firma spełnia wszystkie ogólnie przyjęte  standardy usług szkoleniowo-rozwojowych oraz normy jakości. Dbamy o rzetelną obsługę naszych klientów, działamy zgodnie z nadrzędnymi wartościami i z zasadami etyki.

Mamy odpowiednie kompetencje, wiedzę, narzędzia i środki do świadczenia oferowanych usług.

Poniżej wybrane standardy, które realizujemy w naszej działalności.

Polska Izba Coachingu

Działamy zgodnie z Kodeksem Etycznym Coacha Izby Coachingu.

Polska Izba Coachingu jest niezależną organizacją, która reprezentuje interesy środowiska coachingowego. Zrzesza firmy świadczące usługi z obszaru coachingowego. Jej strategicznym celem jest powołanie zawodu coacha, wyznaczenie standardów zawodowych i propagowanie idei coachingu w Polsce. Skupia się na promocji najwyższej jakości coachingu i wspieraniu kontaktów mających na celu ułatwienie dostępu do efektywności i potencjału jaki prezentuje coaching.

Polska Izba Firm Szkoleniowych

Działamy zgodnie z Kodeksem Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

PIFS jest źródłem opinii i informacji o sytuacji  oraz zmianach w regulacjach prawnych na rynku szkoleniowym. Cechuje się wysokim profesjonalizmem oraz pozycją. U jej przedstawicieli i ekspertów zasięgają opinii największe media, instytucje czy organizacje.

ICC POLAND

Działamy zgonie z Kodeksem Coacha ICC.

International Coaching Community (ICC) jest Międzynarodową Społecznością Coachów posiadającą określone standardy etyczne i zawodowe Coacha. Standardy te określają precyzyjnie prawa i obowiązki Coacha ICC wobec Klienta oraz wykonywanej profesji.

ICF POLAND

Działamy zgodnie z Kodeksem Etycznym ICF.

ICF Poland stanowi oddział International Coach Federation – największej ogólnoświatowej organizacji coachingowej, która reprezentuje środowisko profesjonalnych coachów. Jest organizacją non profit, którą współtworzą osoby indywidualne prowadzące praktykę coachingową. Działania ICF poświęcone są rozwijaniu profesji coachingowej poprzez określanie standardów kompetencyjnych i etycznych, dostarczanie niezależnej struktury akredytacji dla coachów i szkół coachingu oraz budowanie forum wymiany doświadczeń. Wspiera rozwój coachingu w Polsce w oparciu o jasną definicję, standardy i wypracowane normy etyczne.