dofinansowania dla MŚP w 2024

21 gru 2023

Możliwości dofinansowań dla MŚP w 2024 roku

Możliwości dofinansowań dla MŚP w 2024 roku

Małe i średnie przedsiębiorstwa w 2024 roku, staną przed szansą skorzystania z różnorodnych form dofinansowania, które wpłyną na ich rozwój i konkurencyjność. Z uwagi na zmiany w gospodarce oraz potrzebę adaptacji do nowych warunków rynkowych, wsparcie finansowe stanie się elementem strategii rozwojowych dla wielu firm. W pierwszych dwóch kwartałach roku 2024, szczególnie istotne będą możliwości wynikające z Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027 oraz z budżetu państwa. Otworzą one możliwości dla przedsiębiorców poszukujących wsparcia w różnych obszarach działalności.

JAKIE DOFINANSOWANIA DLA MŚP W 2024?

W roku 2024, polskie MŚP będą miały do dyspozycji dwie główne ścieżki dofinansowania, które wpłyną na ich rozwój i adaptację do zmieniających się warunków rynkowych.

PERSPEKTYWA UNIJNA

W pierwszym i drugim kwartale 2024 roku, Nowa Perspektywa Finansowa 2021-2027 otworzy przed przedsiębiorcami możliwości dofinansowania. Jest to kontynuacja strategii Unii Europejskiej, która ma na celu wspieranie wzrostu i innowacji w państwach członkowskich. W ramach tej perspektywy, MŚP będą mogły ubiegać się o fundusze przeznaczone na działania, od inwestycji w nowe technologie po rozwój kompetencji pracowniczych.
Szczególnie istotne będą programy skierowane do sektora HR, jak Akademia Menadżera HR. To właśnie w tej inicjatywie 30 czerwca 2023 roku nastąpiło ogłoszenie konkursu na operatorów. Kandydaci mieli możliwość składania swoich wniosków w okresie od 1 do 16 sierpnia. Po dokładnej selekcji, 30 listopada ogłoszono ostateczne wyniki konkursu, w ramach którego wybrano dziewięciu operatorów z całej Polski, co stanowi ważny krok w rozwoju sektora zarządzania zasobami ludzkimi w kraju.
Ponadto, Europejski Fundusz Społeczny (EFS) w poszczególnych regionach oferuje wsparcie dostosowane do lokalnych potrzeb przedsiębiorców. Aktualnie mamy informacje, że świętokrzyski operator już 18 grudnia rozpoczął nabór, a wielkopolski potwierdził, że dopiero w marcu będzie je ogłaszał.

Budżet Państwa

W 2024 roku będzie można pozyskać środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS), który jest finansowany ze składek pracodawców. Ten fundusz umożliwia przedsiębiorcom inwestowanie w rozwój kompetencji i kwalifikacji pracowników, co ma bezpośredni wpływ na zwiększenie konkurencyjności firm.

Możliwości dofinansowań

Urzędy pracy i inne instytucje rządowe będą sukcesywnie ogłaszały nabory i konkursy na dofinansowania, które będą dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki.

„Rok 2024 nie tylko otworzy przed przedsiębiorcami drzwi do nowych ścieżek dofinansowania, ale także postawi na pierwszym planie innowacyjność i dynamiczny rozwój. Jestem przekonana, że dzięki nowym programom, nasze polskie małe i średnie przedsiębiorstwa będą miały unikalną szansę na wzmocnienie swojej konkurencyjności i zdobycie przewagi na rynku” – mówi Adamina Lipińska, kierownik dofinansowań w Grupie MTC.

Dla przedsiębiorców kluczowe będzie śledzenie ogłoszeń i terminów naborów, a także dostosowanie swoich strategii rozwojowych do kryteriów i warunków tych programów. Wykorzystanie tych możliwości może stanowić ważny krok w rozwoju i umocnieniu pozycji małych i średnich przedsiębiorstw na rynku.

„Dla MŚP pozyskiwanie dofinansowania jest kluczowe i może być impulsem dla ich rozwoju. Jednakże proces aplikowania o te środki jest często żmudny i wymaga szczegółowej wiedzy oraz zaangażowania. Właśnie dlatego nasza rola jako specjalistów jest tak ważna. Dzięki doświadczeniu i znajomości procedur jesteśmy w stanie wyręczyć przedsiębiorców w tym kompleksowym procesie. Naszym zadaniem jest pomoc w identyfikacji odpowiednich programów dofinansowania oraz wsparcie na każdym etapie. W ten sposób przedsiębiorcy mogą skupić się na swojej głównej działalności, mając pewność, że proces pozyskiwania dofinansowania jest w dobrych rękach” – mówi Daria Czysz, specjalistka dofinansowań w Grupie MTC.

DOFINANSOWANIA w 2024 roku

Rok 2024 przyniesie MŚP szereg możliwości dofinansowania, które mogą być kluczowe dla ich dalszego rozwoju i dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych. Zarówno programy oferowane w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2021-2027, jak i wsparcie z budżetu państwa, otworzą drzwi do inwestycji w szkolenia, innowacje i rozwój kompetencji. Dla przedsiębiorców ważne będzie śledzenie ogłoszeń i terminów naborów, aby w pełni wykorzystać dostępne środki i możliwości. Właściwe zaplanowanie i wykorzystanie tych zasobów może stanowić kamień milowy w rozwoju i stabilizacji działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce