metodyki zarządzania projektami

29 sie 2019

Metodyki Zarządzania Projektami w pigułce. Co musisz o nich wiedzieć?

Jedną z najważniejszych decyzji każdego właściciela przedsiębiorstwa, powinno być ujednolicenie procesów przeprowadzanych w firmie. Kiedy wszyscy kierownicy i pracownicy kierować się będą wspólną ideą i zaczną stosować jedno, najlepsze narzędzie, pozwalające osiągnąć dany cel. Ponadto, możliwe będzie znaczne usprawnienie działań i uniknięcie bałaganu. Nie inaczej jest w przypadku zarządzania projektami – tutaj również liczy się ujednolicenie wszystkich procesów. Dlatego też temat, jaki musisz poznać, chcąc rozwijać swoją firmę, to metodyki zarządzania projektami

Metodyki zarządzania projektami, czyli właściwie co?

Metodyka zarządzania projektami to zbiór metod zarządzania projektem. Czyli mówiąc jak najprościej – metody, dzięki którym możliwe jest zakończenie projektu z powodzeniem i osiągnięcie ustalonego wcześniej celu. Dzięki odpowiedniej metodyce możliwe jest uzyskanie maksymalnej wydajności w zakresie realizacji projektu. Wynika to z ustalonych, znanych metod, które pozwolą na właściwą współpracę osób zaangażowanych w projekt. A także oraz właściwe korzystanie z narzędzi, pomocnych w konkretnych sytuacjach.

Metodyki projektowe, co więcej?

Metody realizacji projektu mogą być różne. Skupiają się na innych problemach i wskazują inną drogę do osiągnięcia celu. Poniżej wymieniamy te najważniejsze, które pozwolą Ci znaleźć swój najlepszy sposób na zarządzanie projektami w firmie.
Metodyka zarządzania projektami to zbiór metod zarządzania projektem Click To Tweet

Metodyki zarządzania projektami – wybierz tę najlepszą!

a) Metoda klasyczna (Waterfall)

Klasyczna, nazywana również tradycyjną, metodologia zarządzania projektami, powstała w latach 70-tych XX wieku, a jej twórcą był dr Winston W. Royce. Według niego, w celu skutecznej finalizacji projektu, niezbędne jest podzielenie projektu na dwa etapy – analizę i realizację. Kluczem do sukcesu jest tutaj bardzo dokładne zaplanowanie poszczególnych prac oraz bezwzględne trzymanie się terminów. Projekt musi być realizowany krok po krok, bez jakichkolwiek zmian. Wszelkie odstępstwa są niedopuszczalne.

b) Metody zwinne (Agile)

Restrykcyjne metody zarządzania projektami doprowadziły do tego, że w 2001 roku powstał specjalny manifest, mający na celu przedstawienie alternatywnych metod, które pozwolą skuteczniej zarządzać projektami. Manifest Agile zakładał przede wszystkim, że w projekcie powinno reagować się na zmiany, nawet kosztem powrotu do wcześniejszych faz, jak również stawianie na interakcję między pracownikami oraz współpracę z klientem. W ten sposoby powstały zwinne metody realizacji projektu, wprowadzające do zarządzania projektami wiele elastyczności, a także możliwość wcześniejszego testowania rozwiązań, a w przypadku ich nieprawidłowego działania – możliwości naprawy.

Najważniejsze metodyki zarządzania projektami, które można tu wyróżnić, to przede wszystkim SCRUM, zakładający kreatywne tworzenie jak najwyższej jakości wyrobów, LEAN, a więc dostarczanie klientom wysokiej jakości produktów najprostszymi możliwymi metodami czy KANBAN, gdzie kluczem do sukcesu okazuje się przedstawienie projektu w formie wizualnej.

Metodyki zarządzania projektami – klasyczne vs zwinne

Oczywiście zarówno klasyczne, jak i zwinne metody zarządzania projektami mają swoje zalety oraz wady. Bez wątpienia do zalet metody klasycznej należą jej szczegółowość oraz fakt, że projekt realizowany jest krok po kroku. Niestety, nie dopuszcza ona żadnych zmian, w związku z czym nie ma możliwości powrotu do poprzedniej fazy projektu, zaś teksty wykonywane są dopiero po zakończeniu wszystkich prac.

Jeżeli zaś chodzi o metody zwinne – tutaj mamy do czynienia z dużą elastycznością, ale i szczegółowym planowaniem kosztów, działań czy uprawnień pracowników. Do podstawowych wad zalicza się tutaj skomplikowaną strukturę organizacyjną, a także niezbyt szczegółowe podejście do zarządzania ryzykiem. Którą metodę wybrać? Zdecyduj sam!

Dofinansowanie na szkolenia - FB

c) PRINCE2

Oczywiście istnieją również inne metody realizacji projektu, wśród których wyróżnia się PRINCE2 – metodyka zarządzania projektem, opierająca się na produktach. Dotyczy ona przede wszystkim kierownictwa, nadzorującego projektem i skupia się na kilku zasadach, takich jak:

  • skorzystanie z doświadczenia specjalistów,
  • dokładne zdefiniowanie ról i obowiązków w projekcie,
  • skoncentrowanie się na produkcie,
  • zarządzanie etapami,
  • ciągła zasadność biznesowa.

Jest to powszechnie stosowana metodologia zarządzania projektami, w przypadku której zalety dominują nad wadami. Jest przejrzysta, pozwala skupić się na najważniejszych zadaniach i znacznie usprawnia współpracę między członkami zespołu. Do jej wad należą bardzo duży nacisk na sporządzanie dokumentacji oraz pracochłonność. Szczególnie przy małych projektach.
liczy się ujednolicenie wszystkich procesów Click To Tweet

d) PMBOK

Project Management Body of Knowledge to sposób zarządzania projektem, a właściwie zbiór zasad, stworzonych przez PMI, czyli Project Management Institute (międzynarodowe stowarzyszenie, skupiające kierowników projektów). Celem tej inicjatywy jest zebranie dobrych praktyk dla osób, zarządzających projektami, aby ich realizacja przebiegała sprawniej i skuteczniej. Mamy tu do czynienia z opisem aż 47 procesów zarządzania projektami, które mają na celu stworzenie wysokiej jakości produktu w określonym czasie.

Jest to metodyka zarządzania projektami szersza niż choćby PRINCE2, która dostarcza dużo informacji, również tych najbardziej szczegółowych. Za jej wadę można uznać koncentrację jedynie na roli kierownika projektu, przez co pominięte zostają nieco kwestie związane z organizacją projektu.

W przypadku metodyk zarządzania projektami warto zwrócić również na PMP, czyli Project Management Professional. Jest to certyfikat, potwierdzający kompetencje, związane z zarządzaniem projektami. Został opracowany przez PMI i jest potwierdzeniem wiedzy oraz umiejętności, a przy tym uprawnia do samodzielnego zarządzania projektami.

Metodyki zarządzania projektami – poznaj je bliżej!

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o metodologii, w celu zdobycia umiejętności zarządzania projektami, zapraszamy na nasze praktyczne szkolenia z zarządzania projektami. Dzięki nim zyskasz wiedzę teoretyczną i praktyczną, dzięki której żaden projekt nie będzie stanowił dla Ciebie wyzwania. A informacji, metod działania i sposobów zarządzania jest tak wiele, że zdecydowanie warto poświęcić na ich poznanie więcej czasu. Z pewnością zaprocentuje to w przyszłości!

A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat zarządzania projektami, przeczytaj również nasz artykuł na temat 15 obowiązkowych pojęć z zakresu zarządzania projektami, które musisz znać.

 

Maciej Wiśniewski
Redakcja MTConsulting