zarządzanie ryzykiem w projekcie

26 sie 2019

Zarządzanie ryzykiem w projekcie – jak uchronić się przed katastrofą?

Ryzyko – słowo, które w jednych budzi lęk, a w drugich ekscytację. I słowo, które pojawia się w każdym elemencie naszego życia, zarówno jeżeli chodzi o wakacyjną wspinaczkę górską, jak i prowadzenie przedsiębiorstwa. Dla każdego właściciela firmy podejmowanie ryzyka jest trochę jak igranie z ogniem, ale bez wątpienia bywa niezbędne dla rozwoju firmy. Kluczowym pojęciem, jakie musisz poznać, chcąc skutecznie dążyć do sukcesu, jest zarządzanie ryzykiem w projekcie – bo ryzykować czasami warto, ale najważniejsze to mieć je pod kontrolą.

Czym jest zarządzanie ryzykiem w projekcie?

Zarządzanie ryzykiem projektu to szereg działań, mających na celu nadzorowanie projektem w odniesieniu do ryzyka. A mówiąc prościej – jest to identyfikacja i ograniczanie lub eliminowanie zagrożeń, które mogłyby wpłynąć na realizację projektu. Bo ryzyko w projekcie występuje i może mieć bardzo zróżnicowaną postać. Grunt, to wykryć je zawczasu i stworzyć taki plan działania, który pozwoli działać płynnie i bezproblemowo. Nawet w przypadku pojawienia się nieprzyjemnych, niepożądanych sytuacji. Poziom ryzyka musi być na takim poziomie, który będzie akceptowalny dla osób, nadzorujących projekt. Tylko wtedy powinno się go rozpoczynać.

Z czego wynika ryzyko projektowe?

Ryzyko projektu ma zwykle dwa oblicza:

 • operacji, które nie zakończą się powodzeniem i mogą doprowadzić do powstania strat lub utrudnić realizację celu,
 • operacji, których wynik nie jest znany – może być on lepszy lub gorszy, ale – w przeciwieństwie do poprzedniego ryzyka – tutaj możemy dostrzec nie tylko zagrożenie, ale i szansę.

Musisz jednak wiedzieć, że niezależnie od tego, jakie zagrożenia pojawią się w Twoim projekcie, w większości przypadków nie da Ci się ich wyeliminować. Możesz jednak postawić na efektywne zarządzanie ryzykiem w projektach, dzięki któremu uda Ci się kontrolować zagrożenia i odpowiednio zareagować w przypadku pojawienia się niebezpieczeństw.
nie każde ryzyko jest zagrożeniem Click To Tweet

Zarządzanie ryzykiem, czyli… nie ma się czego bać!

Ryzyko w projekcie czyha na każdym kroku, jednak nie oznacza to, że należy się go obawiać. W zarządzaniu ryzykiem projektowym bardzo istotna jest przede wszystkim świadomość tego, że problemy mogą się pojawić. A my – jako zarządzający projektem – musimy być na nie przygotowani.

Zarządzanie ryzykiem w projekcie – co jeszcze warto wiedzieć?

Brak odpowiedniej organizacji i działań zapobiegawczych, może nie tylko znacznie spowolnić realizację projektu, ale nawet uniemożliwić efektywne zakończenie prac. Warto też mieć świadomość tego, że nie każde ryzyko jest zagrożeniem. Czasami bywa szansą, z której warto skorzystać…

Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość tego, jak istotna jest ocena ryzyka projektu i wdrożenie rozwiązań Click To Tweet

Dlaczego też musisz wiedzieć jak zarządzać ryzykiem w projektach. Poniżej, znajdziesz wskazówki, dzięki którym będzie to możliwe.

Szkolenia dofinasowane - blog

Jak skutecznie zarządzać ryzykiem. W 5 etapach!

Etap I – Planowanie zarządzanie ryzykiem

Aby móc skutecznie ograniczyć lub wyeliminować zagrożenia, niezbędny jest plan zarządzania ryzykiem. Powinien on skupiać się na kilku elementach:

 • ogólnych celach projektu oraz wymaganiach dotyczących jego realizacji,
 • omówieniu dotychczas stosowanych środków zapobiegawczych,
 • rozpisaniu narzędzi, niezbędnych do mierzenia i eliminowania ryzyka,
 • opisaniu ról i obowiązków poszczególnych pracowników lub zespołów pracowniczych,
 • systemie oceny i interpretacji zdarzeń, mogących negatywnie wpłynąć na projekt,
 • dokumentacji związanej z zarządzaniem ryzykiem w projekcie.

Etap II – Identyfikacja ryzyka w projekcie

Kolejny krok to dokładne rozpoznanie wszelkich zagrożeń i skupienie się na tym, jak mogą one wpłynąć na realizację projektu. Należy odnaleźć czynniki, które mogą spowodować problemy z płynnością realizacji projektu. Jak również zagrażające osiągnięciu celów lub stanowiące szansę dla firmy. Do identyfikacji ryzyka stosuje się różne metody. Do tych najczęściej stosowanych zaliczamy np. popularną w wielu firmach burzę mózgów, jak również metodę delficką (szukanie porad u ekspertów).

Etap III – Analiza ryzyka projektu – ilościowa i jakościowa

W analizie jakościowej określa się wielkość prawdopodobieństwa i skutków wystąpienia danego ryzyka, zaś w ilościowej – wymierne wartości. Przeprowadzając obie te analizy, masz możliwość stworzenia hierarchii ryzyka, przeprowadzić analizę „co jeśli” oraz określić poziom niezbędnych rezerw. Aby przeprowadzić analizy skutecznie i sprawnie, niezbędne są rzetelne dane, w które powinieneś się zaopatrzyć.

Etap IV – Zaplanowanie reakcji na ryzyko

Kiedy znasz już ryzyka i wiesz w jaki sposób mogą one wpłynąć na przebieg prac, związanych z realizacją projektu, możesz znaleźć rozwiązania. Dzięki nim każde ryzyko zostanie ograniczone, a szanse na sukces okażą się większe. W tym wypadku stosuje się zwykle cztery strategie:

 • unikanie ryzyka, czyli próby wyeliminowania wszelkich zagrożeń,
 • transfer ryzyka, czyli przeniesienie skutków wystąpienia ryzyka na inny podmiot,
 • łagodzenie ryzyka, czyli zmniejszenie prawdopodobieństwa lub skutków ryzyka (najpopularniejsza strategia),
 • akceptacja ryzyka, czyli przyjęcie konsekwencji, wynikających z wystąpienia ryzyka.

Etap V – Monitorowanie i kontrola ryzykiem

Ostatnim etapem jest śledzenie tego, czy określone w planach ryzyka rzeczywiście występują w trakcie realizacji projektu, a także wdrażanie rozwiązań, mających na celu ograniczanie ich skutków. Również na tym etapie rozpoznaje się nowe ryzyka oraz monitoruje się, czy wszelkie przyjęte założenia projektu są aktualne, czy może wymagają modyfikacji. Dzięki temu możliwe jest kontrolowanie procesu i odpowiednie reagowanie na wszelkie niespodziewane sytuacje.

Zarządzanie ryzykiem w projekcie to podstawa sukcesu!

Każdy przedsiębiorca powinien mieć świadomość tego, jak istotna jest ocena ryzyka projektu i wdrożenie rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie jego kontrolowanie. Bez tego może okazać się, że na drodze do osiągnięcia celu pojawi się wiele zagrożeń, które uniemożliwią skuteczne działanie. Dlatego też warto dowiedzieć się jak najwięcej na temat zarządzania ryzykiem w projekcie i zyskać wiedzę, która pozwoli Ci działać bez najmniejszych przestojów. Swoje szanse na sukces zwiększysz, zapisując się na nasze dofinansowane szkolenie dotyczące zarządzania projektami. Dzięki niemu dowiesz się również wszystkiego o ryzyku w projekcie!
Ponadto warto również zapoznać się z artykułami na naszym blogu biznesowym, które pozwolą w przyswojeniu wiedzy na ten temat. Oto jeden z nich: “Zarządzanie projektami – 15 obowiązkowych pojęć, które musisz znać“.

A jeśli chcesz rozwinąć kompetencje swojego zespołu, zapoznaj się z naszą ofertą praktycznych szkoleń z zarządzania projektami.

Maciej Wiśniewski
Redakcja MTConsulting

One thought on “Zarządzanie ryzykiem w projekcie – jak uchronić się przed katastrofą?”

 1. Zarządzanie ryzykiem i odpowiednia analiza to niezwykle istotny proces.
  Jako, że działam w IT to szczególnie w projektach informatycznych kładę duży nacisk, by przejść przez taki proces.
  Trochę z tym papierologii, ale warto :)

Comments are closed.