Szkolenie Efektywny Przedstawiciel Handlowy

Techniki Sprzedaży, Budowanie Relacji z Klientami i Komunikacja Perswazyjna w Sprzedaży

Pomimo znaczącego rozwoju kanałów sprzedaży internetowej oraz wprowadzania częściowej automatyzacji procesu zakupowego, sprzedaż osobista nadal jest główną formą sprzedaży, szczególnie w sektorze B2B. Nic zatem dziwnego, że ciągle nowi adepci wchodzą do zawodu przedstawiciela lub doradcy handlowego, a osoby zatrudnione w sprzedaży to nadal jedna z liczniejszych grup zawodowych w Polsce.

Szkolenie „Efektywny przedstawiciel handlowy  techniki sprzedaży, kształtowanie relacji z klientem, komunikacja perswazyjna w sprzedaży” wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tej licznej grupy.  

Sprzedaży można się nauczyć. Ta dziedzina biznesu poddaje się analizie i opisowi w języku procesów i technik w nie mniejszym stopniu niż inne dziedziny szeroko rozumianego marketingu. A co za tym idzie można precyzyjnie określić, co decyduje o sukcesie w sprzedaży. I choć czasem można usłyszeć, że „sprzedaż to sztuka” albo że „sprzedawcą trzeba się urodzić” – praktyka setek tysięcy bardzo różnych osób na całym świecie pokazuje, że niewiele jest prawdy w tych stwierdzeniach.  

Uczestnik szkolenia “Efektywny przedstawiciel handlowy” uzyska kompendium wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy przedstawiciela lub doradcy handlowego. Na bazie tej wiedzy wzmocni swoje poczucie sprawczości. Przede wszystkim jednak nauczy się sprzedawać. Będzie sprawnie poruszać się przez cały proces sprzedażowy, od pierwszego kontaktu z klientem aż po otrzymanie rekomendacji. Będzie wiedział, jak się komunikować oraz jak wykorzystać elementy perswazji w komunikacji z klientem. Nauczy się nie popełniać najczęstszych błędów w sprzedaży po to, by zwiększyć szansę na udane zamknięcie.  

Szkolenie Efetywny Przedstawiciel Handlowy – dla kogo?

Grupą docelową szkolenia dla przedstawicieli handlowych technik sprzedaży, kształtowania relacji z klientami i komunikacji perswazyjnej w sprzedaży : 

 • adepci zawodu – osoby, które zamierzają rozpocząć lub właśnie rozpoczęły pracę na stanowisku przedstawiciela lub doradcy handlowego, 
 • przedstawiciele handlowi i key account managerowie, chcący uzupełnić lub usystematyzować swoją wiedzę na temat najlepszych praktyk sprzedaży i budowania relacji z klientem,
 • menadżerowie zarządzający zespołem sprzedażowymchcący przypomnieć sobie i usystematyzować wiedzę na temat technik sprzedaży, kształtowania relacji z klientem i komunikacji perswazyjnej, aby później przekazywać ją swojemu zespołowi.

Odbiorcami szkolenia są zarówno osoby sprzedające do firm (B2B) jak i do osób fizycznych (B2C) bez względu na branżę. Na szkoleniu skorzystają zarówno osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych klientów jak i obsługujące stały panel odbiorców.  Od uczestników szkolenia nie jest wymagane uprzednie doświadczenie w sprzedaży.

Cele Szkolenia Efektywny Przedstawiciel Handlowy

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się:

 • dostosowywać swój styl komunikacji do stylu poszczególnych typów klientów, 
 • nawiązywać relacje z nowymi klientami i zarządzać relacjami ze stałym odbiorcą,
 • wykorzystywać komunikację werbalną i niewerbalną w procesie sprzedaży,
 • przeprowadzać analizę potrzeb klienta,
 • przygotowywać oraz przeprowadzać prezentacje handlową,
 • używać język korzyści i wykorzystywać go w prezentacji handlowej,
 • sprawnie posługiwać się technikami sprzedaży: sprzedażą konsultacyjną i sprzedażą w modelu perswazyjnym,
 • zarządzać kluczowym klientem,
 • zaplanować miesiąc, tydzień i dzień pracy oraz przygotować się do wizyty,
 • analizować wizytę u klienta lub zdalną rozmowę handlową za użyciem trzech pytań analitycznych,
 • sprawnego posługiwania się technikami sprzedaży: sprzedaż konsultacyjna i sprzedaż w modelu perswazyjnym. 

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu:

 • rozróżniania najważniejszych typów klientów,
 • najważniejszych zasad komunikacji werbalnej i niewerbalnej w relacjach handlowych,
 • jak przygotować prezentację handlową z użyciem aplikacji biurowych,
 • poszczególnych etapów procesu sprzedażowego,
 • dostosowywania elementów komunikacyjnych, takich jak pytania otwarte i zamknięte oraz parafrazy, do poszczególnych etapów procesu sprzedażowego,
 • procesu przełamywania zastrzeżeń klienta,
 • jak się przygotować do pracy – planować miesiąc, tydzień i dzień pracy i jak przygotować się do wizyty,
 • procesu zakupowego klienta i dopasowywania do niego własnych działań,
 • najważniejszych technik sprzedaży: sprzedaży konsultacyjnej i sprzedaży w modelu perswazyjnym,
 • jakie czynności należy wykonać po udanej i nieudanej prezentacji sprzedażowej do klienta,
 • jakie są poszczególne etapu procesu negocjacji, podstawowych technik i chwytów negocjacyjnych na każdym z etapów, 

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • przejawiać pewność siebie, wynikającą z dobrego planowania i przygotowania oraz opanowania najważniejszych zasad i technik sprzedaży, 
 • reprezentować postawę pełną przekonania do własnego produktu, wynikającą z umiejętności wykazania korzyści dla klienta, 
 • nie obawiać się nawiązywania relacji z nowymi klientami,  
 • nie mieć obaw w stosunku do obiekcji klienta wiedząc, że to naturalny element procesu sprzedaży; będą potrafić sobie z nimi poradzić.  

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ NAWET DO 100%

Świadczymy usługi dofiansnowane z Unii Europejskiej nawet do 100% wartości. Zostaw nam swoje dane kontaktowe w formularzu kontaktowym, a BEZPŁATNIE:

 • sprawdzimy wszelkie możliwości dofinansowania na usługi doradcze i szkoleniowe dla Ciebie i/lub Twojej firmy,
 • pomożemy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie,
 • pomożemy w rozliczeniu dofinansowania.

Wypełnij formularz i czekaj na nasz kontakt!

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez MTConsulting zgodnie z polityką prywatności.

  Szkolenie Efektywny Przedstawiciel Handlowy – Program szkolenia

  • Różne typy osobowościowe ze względu na sposób przetwarzania informacji i preferowany styl relacji międzyludzkich.  
  • Metaprogramy  narzędzie analityczne handlowca z dziedziny NLP.  
  • Wpływ kultury organizacyjnej na zachowania klienta na przykładzie kupców w sieciach handlowych.  
  • „Budowanie raportu” – jak budować relację z nowym klientem i jak dać się lubić.
  • Co to znaczy „dobre relacje” między handlowcem a klientem.
  • Spektrum możliwych relacji: od wrogości do współistnienia.  
  • Mów tak, żeby Cię słuchali.
  • Komunikacja werbalna i niewerbalna.
  • Różne rodzaje pytań i kiedy ich używać.
  • Posługiwanie się parafrazą.
  • Siła metafor i potęga opowieści w sprzedaży. 

   

  • Zasada „8P” w sprzedaży i pracy Przedstawiciela Handlowego.
  • Statystyka w sprzedaży.  
  • Różne role pełnione przez przedstawiciela handlowego i ich wpływ na proces planowania i przygotowania do pracy. 
  • Jak rozplanować miesiąc, tydzień i dzień pracy? 
  • Jak się przygotować do wizyty handlowej?  
  • Jak przeprowadzić szybka i sprawną analizę wizyty w trzech krokach.  

   

  • Od luźnej rozmowy do twardego kontraktu.
  • Proces zakupowy klienta a proces sprzedaży. 
  • Pięć etapów rozwoju procesu sprzedażowego.  
  • żne rodzaje procesów sprzedaży. 
  • Czynności handlowca na poszczególnych etapach procesu sprzedaży.
  • Kryteria przejścia do następnego etapu procesu sprzedaży – „kamienie milowe”.
  • Przechwytywanie procesu sprzedaży od konkurencji.  
  • Słowa czynią cuda.
  • Sprzedaż konsultacyjna.  
  • Sprzedaż perswazyjna. 
  • Key account management – czym się różni od sprzedaży transakcyjnej i jak go prowadzić? 
  • Zarządzanie komitetem zakupowym klienta w sprzedaży złożonych rozwiązań w długim procesie sprzedażowym.  
  • „Gdzie mam podpisać?” – tworzenie i prowadzenie skutecznych prezentacji sprzedażowych.
  • Prezentacja w modelu perswazyjnym („model sprzedaży w 5 krokach”) 
  • Prezentacja w modelu konsultacyjnym.  
  • Czteroetapowy proces przezwyciężania obiekcji klienta. 
  • Targować się każdy umie.
  • Fazy negocjacji.  
  • Przygotowanie do negocjacji.  
  • Działania w fazie wstępnej, środkowej i finalnej negocjacji.  
  • Chwyty negocjacyjne mające przyśpieszyć podjęcie decyzji.
  • Na co uważać – chytre triki kupców.  

  SZKOLENIE EFEKTYWNY PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY
  KLUCZOWE KOMPETENCJE

  budowanie relacji z klientami, komunikacja w sprzedaży, zadawanie pytań i aktywne słuchanie, asertywność, planowanie pracy, zarządzanie własnym czasem, umawianie spotkań z klientami, proces sprzedaży, techniki sprzedaży, sprzedaż konsultacyjna, sprzedaż doradcza, prowadzenie prezentacji handlowych, negocjacje

  Szkolenie dla Przedstawicieli Handlowych – Metody szkoleniowe

  Efektywny Przedstawiciel Handlowy – Techniki Sprzedaży, Budowanie Relacji z Klientami i Komunikacja Perswazyjna w Sprzedaży – szkolenie jest prowadzone następującymi metodami:

  • Prezentacja multimedialna z materiałem ułożonym z uwzględnieniem cyklu Kolba. 
  • Scenki z udziałem uczestników („Jaki to klient?”, „Prezentacja w formacie perswazyjnym – wprowadzenie nowego produktu”, „Sprzedaż konsultacyjna – promocja produktowa”, „Triki negocjacyjne kupca.”) – tylko w szkoleniu stacjonarnym. 
  • Ćwiczenia indywidualne lub w grupach („Zaplanowanie tygodnia pracy”, „Przeprowadzanie analizy wizyty, „Kamienie milowe w procesie sprzedaży”).  
  • Praca wspólna nad przygotowaniem prezentacji na konkretny temat, związany z aktualnym priorytetem klienta (tylko w przypadku szkoleń zamkniętych). 
  • Dyskusja moderowana.  

  Efektywny Przedstawiciel Handlowy – trener prowadzący szkolenie

  Wojciech Woźniak - Trener MTConsulting

  Wojciech Woźniak

  Trener Biznesu, Konsultant, Doświadczony Menadżer

  • Ponad 20 lat doświadczenia w sprzedaży osobistej i zarządzaniu sprzedażą w największych firmach w Polsce.
  • Ekspert zarządzania rozproszonymi zespołami sprzedażowymi i handlowymi oraz biurami obsługi klienta.
  • Zarządzał zespołami liczącymi od siedmiu do ponad trzystu członków.
  • Pracował z największymi firmami farmaceutycznymi i FMCG oraz firmami branży przemysłowej i budowlanej.
  • Odpowiadał za realizację planów sprzedażowych liczonych w miliardach złotych rocznie.
  • Miłośnik książek o technologii, sztucznej inteligencji, ekonomii, psychologii, historii, archeologii czy fizyce, ale nie pogardzi dobrą biografią czy powieścią.
  • Właściciel dwóch psów i trzech koni rasy fryzyjskiej.

  Więcej o trenerze: Wojciech Woźniak

  Efektywny Przedstawiciel Handlowy – szkolenie dofinansowane do 80%!

  Na szkolenie “Efektywny Przedstawiciel Handlowy – Techniki Sprzedaży, Budowanie Relacji z Klientami i Komunikacja Perswazyjna w Sprzedaży” możesz uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej do 80% wartości szkolenia.
  Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem dla siebie i swoich pracowników, skontaktuj się z nami a bezpłatnie pomożemy w przygotowaniu oraz złożeniu wniosku i zdobyciu dofinansowania. Szczegóły pod numerem telefonu: +48 883 329 608

  Efektywny Przedstawiciel Handlowy – Szkolenie Zamknięte

  Jeśli interesuje Cię przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Twojej firmy, wypełnij poniższy formularz i zamów rozmowę lub umów się na spotkanie. Przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej organizacji oraz celów i efektów, jakie chcesz osiągnąć poprzez szkolenie.

   Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez firmę MTConsulting zgodnie z polityką prywatności strony.

   SPRAWDŹ RÓWNIEŻ NASZĄ OFERTĘ SZKOLEŃ OTWARTYCH DOFINANSOWANYCH

   W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

   Podobne szkolenia:

   Sprawdź inne popularne szkolenia: