Na rynku dostępnych jest wiele szkoleń dotyczących zarządzania projektami. Od bardzo prostych, jednodniowych szkoleń po bardziej zaawansowane cykle warsztatów, powiązane z konkretnymi metodologiami (np. Prince 2, PMI, Agile, Scrum, PMBoK, Lean i wiele innych).

Bazując na naszych doświadczeniach w prowadzeniu szkoleń o tej tematyce oraz w prowadzeniu projektów biznesowych w rzeczywistości, stworzyliśmy szkolenie, które łączy najlepsze praktyki zarządzania projektami z różnych podejść. Przekazane w prosty, praktyczny sposób, bez zbędnej oraz skomplikowanej terminologii i papierologii. Dostosowane do realiów projektowych małych i średnich firm.

Szkolenie to może być bardzo dobrym wprowadzeniem do bardziej zaawansowanych szkoleń z zarządzania projektami, a nabyte podczas niego kompetencje można wykorzystać do prowadzenia prostych projektów, jak i tych bardziej złożonych.

Zarządzanie projektami w praktyce – dla kogo?

 • Przedsiębiorcy – właściciele mikro, małych i średnich firm
 • Menedżerowie zarządzający zespołami lub danym obszarem w firmie
 • Osoby dedykowane do prowadzenia projektów w firmie
  – kierownicy projektów
  – liderzy zmian
  – koordynatorzy
  – specjaliści odpowiedzialni za realizację projektów
 • Członkowie grup projektowych

Szkolenie Zarządzanie Projektami w Praktyce przeznaczone jest dla wszystkich osób, które chcą doskonalić swoje umiejętności z zakresu skutecznego zarządzania projektami. Szkolenie najbardziej sprawdzi się u osób, które stawiają pierwsze kroki w zarządzaniu projektami i potrzebują odpowiednich metod i narzędzi oraz u osób z doświadczeniem, ale bez większego przygotowania merytorycznego, które potrzebują uporządkować wiedzę i rozwinąć kompetencje w tym zakresie.

Cele szkolenia: zarządzanie projektami w praktyce

Czego nauczysz się podczas szkolenia?

 • określania mierzalnych celów i kryteriów sukcesu w realizacji projektów
 • skutecznego planowania projektów krok po kroku
 • opracowywania harmonogramów realizacji projektów
 • inicjowania, zamykania i rozliczania projektów
 • koordynowania i monitorowania prac projektowych na każdym etapie realizacji
 • radzenia sobie z nieprzewidzianymi okolicznościami i przeszkodami w realizacji projektu

Wiedza, jaką zdobędziesz:

 • poznasz skuteczne metody i narzędzia zarządzania projektami w praktyce
 • jakie są kluczowe mechanizmy i techniki stosowane w praktyce zarządzania projektami
 • jakie są najważniejsze zagrożenia, kluczowe czynniki sukcesu i najlepsze praktyki w zarządzaniu projektami

Po szkoleniu będziesz:

 • lepiej współpracować w zespole projektowym
 • potrafił lepiej budować relacje i komunikować się w zespole projektowym
 • brał większą odpowiedzialność za “dowożenie” projektów do końca, w czasie i budżecie
 • rozumiał lepiej zachowania członków zespołu projektowego

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ NAWET DO 100%

Świadczymy usługi dofiansnowane z Unii Europejskiej nawet do 100% wartości. Zostaw nam swoje dane kontaktowe w formularzu kontaktowym, a BEZPŁATNIE:

 • sprawdzimy wszelkie możliwości dofinansowania na usługi doradcze i szkoleniowe dla Ciebie i/lub Twojej firmy,
 • pomożemy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie,
 • pomożemy w rozliczeniu dofinansowania.

Wypełnij formularz i czekaj na nasz kontakt!  Wybierz z listy wielkość firmy  Zarządzanie projektami w praktyce – program szkolenia

  • Podstawowe pojęcia w definiowaniu projektu
  • Karta projektu – rola w inicjowaniu projektu
  • Kontekst i uzasadnienie biznesowe realizacji projektu
  • Cele główne i szczegółowe projektu – jak je wyznaczać?
  • Wizja rezultatów końcowych
  • Kryteria i mierniki sukcesu
  • Zakres i produkty projektu
  • Uzasadnienie biznesowe i zdefiniowanie projektu
  • Zarządzanie wieloma projektami
  • Struktura zarządzania projektem, odpowiedzialności i uprawnienia
  • Kim jest sponsor?
  • Kto jest klientem projektu?
  • Rola kierownika projektu
  • Użytkownicy i beneficjenci rozwiązania
  • Zespół projektowy
  • Zespół wsparcia
  • Kontrola realizacji projektu – kluczowe działania
  • Trójkąt projektowy (zakres, czas, budżet)
  • Główne ograniczenia projektu i zarządzanie relacjami między nimi
  • Monitorowanie projektu metodą Wartości Wypracowanej
  • Zarządzanie jakością w projekcie
  • Pole Sił Projektu i analiza wymagań
  • Podział prac i zadań w projekcie
  • Kluczowe zasoby finansowe:
   – planowanie i kontrola kosztów
   – opracowanie budżetu projektu
  • Kluczowe zasobu niefinansowe
  • Racjonalność w gospodarowaniu zasobami projektu
  • Mapa projektu – jak ją stworzyć?
  • Plan zarządzania projektem
  • Harmonogram projektu – jak go przygotować?
  • Kamienie milowe i ich rola w projekcie
  • Ścieżka krytyczna i diagram sieciowy – czym są i jak je przygotować?
  • 4 etapy wykonania planu
  • Procesy podstawowe i wspierające w zarządzaniu projektem
  • Rozpoczynanie realizacji projektu
  • Podejście Kanban do zarządzania zespołem
  • Zwinne i kaskadowe podejście do zarządzania projektem
  • Zarządzanie zmianą w projekcie
  • Zamykanie etapów cząstkowych i całego projektu
  • Ocena projektu – Macierz Oceny Rezultatów
  • Weryfikacja kryteriów osiągnięcia celów
  • Formalne rozliczanie projektu
  • Przekazywanie produktów
  • 4 ważne pytania
  • Zebranie wiedzy i doświadczeń z projektu – Księga Projektu
  • Narzędzia do zarządzania projektami
  • Narzędzia do mapowania procesów
  • Narzędzia do zarządzania czasem i zadaniami
  • Narzędzia komunikacji

  Jeśli jesteś na początku drogi zarządzania procesowego, sprawdź opis szkolenia z podstaw zarządzania projektami.

  ZARZĄDZENIE PROJEKTAMI W PRAKTYCE- KLUCZOWE KOMPETENCJE

  planowanie i organizacja pracy, wyznaczanie celów, wyznaczanie priorytetów, prowadzenie spotkań, komunikacja i współpraca w zespole, planowanie budżetu projektu, zarządzanie budżetem, tworzenie harmonogramu projektu, raportowanie, zarządzanie zmianą

  Zarządzanie Projektami w Praktyce – Metody szkoleniowe

  Szkolenie jest prowadzone następującymi metodami:

  • Dyskusja moderowana
  • Prezentacja multimdialna
  • Interaktywny mini wykład
  • Ćwiczenia w parach i grupowe
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Diagnoza własnych zachowań
  • Symulacje
  • Case study
  szkolenie zarządzanie projektami

  Zarządzanie Projektami w Praktyce – trener prowadzący

  Szkolenie z zarządzania projektami w praktyce jest prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów z doświadczeniem zawodowym w zarządzaniu projektami w rzeczywistości. Stawiamy na praktyczne umiejętności, które popieramy konkretnymi studiami przypadków i przykładami z doświadczenia zawodowego trenera prowadzącego.

  Zarządzanie projektami w praktyce – szkolenie dofinansowane!

  Na szkolenie Zarządzanie Projektami możesz uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej do 100% wartości szkolenia
  Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem z zarządzania projektami dla siebie i swoich pracowników, skontaktuj się z nami a bezpłatnie pomożemy w przygotowaniu oraz złożeniu wniosku i zdobyciu dofinansowania. Szczegóły pod numerem telefonu: +48 357 14 30 lub mailem: biuro@mtc.pl

  Zarządzanie projektami w praktyce – szkolenie zamknięte

  Jeśli interesuje Cię przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Twojej firmy, wypełnij poniższy formularz i zamów rozmowę lub umów się na spotkanie. Przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej organizacji oraz celów i efektów, jakie chcesz osiągnąć poprzez szkolenie.   Wybierz z listy wielkość firmy   Sprawdź również nasze inne szkolenia z zarządzania projektami.