Szkolenie Zaawansowane Negocjacje w Biznesie

Warsztaty dla Praktyków – z Dofinansowaniem do 80%

Zaawansowane negocjacje w biznesie to szkolenie dla praktyków sprzedaży i negocjacji, którzy chcą podnieść swoje umiejętności na wyższy poziom oraz osiągać swoje cele negocjacyjne, uwzględniając przy tym interesy partnera negocjacji. 

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia negocjacji w trudnych warunkach i z twardym partnerem negocjacji po drugiej stronie.   

Dzięki udziałowi w szkoleniu będziesz: 

 • tworzyć najbardziej efektywne strategie negocjacyjne,
 • precyzyjnie formułować oczekiwania, cele i argumentację w negocjacjach,
 • trafnie diagnozować etapy negocjacji i dostosowywać swój styl działania,
 • kontrolować negocjacje na poziomie procesu, wywierania wpływu i perswazyjnej argumentacji,
 • dostosowywać taktyki negocjacji do przyjętej u partnera strategii,
 • radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 • dostrajać się do partnera w negocjacjach na poziomie werbalnym i niewerbalnym.

Warsztat składa się w 80% z zajęć praktycznych i 20% z części teoretycznej (mini-wykłady). Prowadzony jest przez praktyka – eksperta negocjacji i sprzedaży B2B. 

Szkolenie Negocjacje Handlowe w Praktyce – dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą podnieść swoje umiejętności negocjacyjne na wyższy poziom oraz osiągać swoje cele biznesowe w negocjacjach, z uwzględnieniem interesów własnych i partnera negocjacji. 

Zaawansowane negocjacje w biznesie to warsztat kierowany głównie do: 

 • przedsiębiorców, właścicieli firm i członków zarządów, 
 • osób pracujących na stanowiskach kierowniczych lub przewidzianych do awansu,
 • pracowników działów handlowych,
 • sprzedawców, przedstawicieli handlowych, key account manager,
 • wszystkich osób, które na co dzień prowadzą negocjacje.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które są praktykami i posiadają podstawową wiedzę oraz doświadczenie w zakresie negocjowania i chcą rozwinąć swój warsztat.

W przypadku braku takiego doświadczenia, zachęcamy do udziału w szkoleniu podstawowym: Negocjacje Handlowe w Praktyce – Jak Prowadzić Skuteczne Negocjacje Handlowe i Osiągać Swoje Cele? 

Cele Szkolenia z Negocjacji w Biznesie

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się:

 • diagnozować preferowany system reprezentacji własnej i partnera negocjacji i dostosować się do niego,
 • umiejętnie dobierać słowa, gestykulację i ton głosu by wywierać wpływ na rozmówcę,
 • zadawać trafne pytania, aktywnie słuchać i parafrazować wypowiedzi partnera negocjacji,
 • weryfikować prawdziwość informacji na podstawie gestów i mowy ciała partnera negocjacji,
 • dostosowywać swoje działania do etapu w procesie negocjacji,
 • kształtować poziom motywacji w trakcie negocjacji,
 • formułować cele negocjacyjne,
 • rozwiązywać trudne sytuacje, impasy i kryzysy negocjacyjne w przypadku konfliktu interesów i sprzecznych dążeń,
 • właściwie dobierać strategie i taktyki negocjacyjne, by osiągnąć swoje cele,
 • stosować przekonujące, perswazyjne komunikaty i argumenty negocjacyjne,
 • dopasować własną postawę ciała i dopasować ją do rozmówcy,
 • stosować zróżnicowane strategie oraz taktyki i kontr-taktyki negocjacyjne.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu:

 • jakie znaczenie ma nastawienie, samoocena i pewność siebie w negocjacjach,
 • jakie znaczenie ma komunikacja werbalna i niewerbalna w negocjacjach,
 • zaawansowanych technik negocjacyjnych,
 • najważniejszych etapów procesu negocjacyjnego,
 • modelu Harvard – krytycznych obszarów podczas negocjacji,
 • swoich mocnych i słabych stron w negocjacjach,
 • jak stworzyć efektywną strategię prowadzenia negocjacji,
 • jakie są cechy skutecznego negocjatora,
 • reguł wywierania wpływu w negocjacjach.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • profesjonalni w kontaktach interpersonalnych,
 • postępować uczciwie i etycznie wobec partnerów negocjacji,
 • brać odpowiedzialność za proces i efekty w prowadzonych negocjacjach,
 • wpływać na poziom motywacji partnera negocjacji.

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ NAWET DO 100%

Świadczymy usługi dofiansnowane z Unii Europejskiej nawet do 100% wartości. Zostaw nam swoje dane kontaktowe w formularzu kontaktowym, a BEZPŁATNIE:

 • sprawdzimy wszelkie możliwości dofinansowania na usługi doradcze i szkoleniowe dla Ciebie i/lub Twojej firmy,
 • pomożemy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie,
 • pomożemy w rozliczeniu dofinansowania.

Wypełnij formularz i czekaj na nasz kontakt!

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez MTConsulting zgodnie z polityką prywatności.

  Szkolenie Zaawansowane Negocjacje w Biznesie – Program Szkolenia

  • Wpływ nastawienia negocjatora na proces negocjacji; 
  • Poziom samooceny a skuteczność działań negocjatora; 
  • Problemy związane z niską samooceną i reakcje obronne; 
  • Metody kreowania właściwego poziomu samooceny;
  • Radzenie sobie z porażkami w trakcie negocjacji – znaczenie samooceny. 
  • Preferowane systemy reprezentacji – test samooceny własnego, preferowanego systemu reprezentacji; 
  • Diagnoza typu reprezentacji partnera negocjacyjnego i dopasowanie się do niego; 
  • Znaczenie tonu głosu w negocjacjach i jego wpływ na interpretacje komunikatów werbalnych – ćwiczenie;
  • Poprawne formułowanie przekazu – wpływ słów na odbiór przekazu (zbitki słowne, formy gramatyczne, zwięzłość);
  • Techniki aktywnego słuchania  i umiejętność parafrazowania usłyszanych treści – ćwiczenia;
  • Ćwiczenia – prowadzone są przykładowe negocjacje z udziałem uczestników szkolenia. Sceny są filmowane i komentowane. 
  • Relacje;
  • Zobowiązania;
  • Potrzeby;
  • Opcje;
  • Kwestie;
  • Parametry;
  • Alternatywy.
  • Przygotowanie;
  • Prezentacja stanowiska wyjściowego;
  • Przetarg;
  • Impas;
  • Kontrakt. 
  • Samoocena własnych kwalifikacji negocjacyjnych, moje mocne i słabe strony jako negocjatora – autoanaliza; 
  • Motywacja – umiejętność kształtowania jej poziomu podczas procesu negocjacji; 
  • Sposoby formułowania celów negocjacyjnych;
  • Świadomość hierarchii celów podczas procesu negocjacji;
  • Konflikt interesów – sprzeczne dążenia – sposoby wykorzystania informacji o hierarchii celów do rozwiązania kryzysów negocjacyjnych;
  • Właściwy wybór strategii dotarcia do celu – siła negocjacji;
  • Sposoby wzbudzania motywacji;
  • Idealny negocjator – cechy skutecznego negocjatora.
  • Perswazja – sposoby wpływania na innych; 
  • Reguły wywierania wpływu;
  • Stosowanie argumentów perswazyjnych.
  • Elementy składające się na komunikację niewerbalną;
  • Kontakt wzrokowy i jego rola w procesie negocjacji;
  • Postawa ciała, gesty i mimika wyrażające ciepło i chłód w stosunkach międzyludzkich;
  • Operowanie przestrzenią w trakcie negocjacji;
  • Dostrajanie postawy ciała pod kątem rozmówcy – ćwiczenie umiejętności dopasowania postawy własnej do postawy rozmówcy;
  • Sposoby weryfikowania prawdziwości informacji przekazywanej przez gesty drugiej strony. 

  Zapoznanie się z poszczególnymi taktykami oraz ich przećwiczenie w praktyce. Scenki 1 na 1. Wypracowanie kontrtaktyk. 

  • Niepełne pełnomocnictwo;
  • Skubanie;
  • Spotkajmy się w połowie drogi;
  • Śmieszne pieniądze;
  • Wycofanie oferty;
  • Nagroda w raju;
  • Sytuacja hipotetyczna;
  • Odłóżmy to na później;
  • Zabójcze pytanie;
  • Zastraszanie konkurencją;
  • Atak frontalny;
  • Dobry, zły glina.

  SZKOLENIE NEGOCJACJE W BIZNESIE
  KLUCZOWE KOMPETENCJE

  budowanie relacji z klientami, komunikacja werbalna i niewerbalna, techniki negocjacji, model harvard, zarządzanie własnymi emocjami, , proces negocjacji, techniki negocjacyjne, style negocjacji, perswazja i wywieranie wpływu, negocjacje biznesowe, taktyki negocjacyjne

  Szkolenie z Negocjacji w Biznesie – Metody szkoleniowe

  Szkolenie “Zaawansowane Negocjacje w Biznesie – Warsztaty dla Praktyków – szkolenie jest prowadzone następującymi metodami: 

  • Interaktywny mini wykład.
  • Case study – symulacja negocjacji.
  • Ćwiczenia w parach.
  • Ćwiczenia indywidualne.
  • Prezentacje uczestników.
  • Scenki z omówieniem.
  • Test autodiagnostyczny.

  Zaawansowane Negocjacje w Biznesie – trener prowadzący szkolenie

  Tomasz Kolasiński - Trener MTConsulting

  Tomasz Kolasiński

  Trener Biznesu, Ekspert Sprzedaży i Negocjacji

  • Praktyk biznesu, trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w sprzedaży i negocjacjach.
  • Posiada doświadczenie zawodowe jako sprzedawca, handlowiec i dyrektor handlowy.
  • Zarządzał pracą 20-os. zespołu doradców techniczno-handlowych oraz działu sprzedaży i ofertowania.
  • Przeszkolił działy sprzedaży z ponad 50 firm.
  • Wdrażał standardy obsługi klienta i systemy sprzedaży telefonicznej w dużych sieciach handlowych.
  • Odpowiadał za realizację planów sprzedażowych liczonych w miliardach złotych rocznie.
  • Wykładowca studiów podyplomowych na Uniwersytecie Łódzki oraz Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej.
  • Autor filmów i bloga o sprzedaży i negocjacjach.

  Więcej o trenerze: Tomasz Kolasiński

  Negocjacje w Biznesie – Szkolenie Dofinansowane do 80%!

  Na szkolenie “Zaawansowane Negocjacje w Biznesie – Warsztaty dla Praktyków możesz uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej do 80% wartości szkolenia.
  Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem dla siebie i swoich pracowników, skontaktuj się z nami a bezpłatnie pomożemy w przygotowaniu oraz złożeniu wniosku i zdobyciu dofinansowania. Szczegóły pod numerem telefonu: +48 883 329 608

  Negocjacje w Biznesie – Szkolenie Zamknięte

  Jeśli interesuje Cię przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Twojej firmy, wypełnij poniższy formularz i zamów rozmowę lub umów się na spotkanie. Przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej organizacji oraz celów i efektów, jakie chcesz osiągnąć poprzez szkolenie.

   Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez firmę MTConsulting zgodnie z polityką prywatności strony.

   SPRAWDŹ RÓWNIEŻ NASZĄ OFERTĘ SZKOLEŃ OTWARTYCH DOFINANSOWANYCH

   W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH

   Podobne szkolenia:

   Sprawdź inne popularne szkolenia: