Szkolenie Zarządzanie Przez Cele 2.0 – czym jest?

Szkolenie Zarządzanie Przez Cele 2.0 to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie dotyczące rozwijania kompetencji dążenia do celu w czasach dużej zmienności i niepewności.

Jedną z kluczowych kompetencji menadżerskich jest określanie celów i priorytetów oraz przekładanie ich na konkretne działania w praktyce.

Działalność menadżera wymaga podejmowania działań ukierunkowanych ściśle na osiągnięcie określonych celów biznesowych. Menadżerowie poprzez ustanawianie systemu celów (strategicznych, operacyjnych i taktycznych) ukierunkowują działania pozostałych pracowników przedsiębiorstwa. Pozwala to na właściwą alokację zasobów (czasu, finansowych, rzeczowych, ludzkich) potrzebnych do skutecznej realizacji strategii firmy i koncentrację na wynikach biznesowych firmy.

Dodatkowo bez precyzyjnego określenia celów niemożliwe jest zarządzanie efektywnością przedsiębiorstwa oraz samych pracowników. Stopień realizacji założonych celów jest bowiem podstawowym miernikiem skuteczności działania.

Celem szkolenia jest nabycie praktycznych umiejętności wyznaczania celów, priorytetyzowania i przekładania ich na praktyczne działania a jego efektem wdrożenie systemu zarządzania przez cele do swojej firmy lub zespołu.

UWAGA! To nie jest kolejne nudne szkolenie, podczas którego po raz kolejny poznasz w teorii metodę SMART i wysłuchasz wykładu, czym jest zarządzanie przez cele. To szkolenie dzięki któremu poznasz praktyczne sposoby i narzędzia oraz zbudujesz prosty i skuteczny system do zarządzania przez cele, który wdrożysz w swojej firmie.

Zarządzanie Przez Cele – Dla kogo to szkolenie?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą rozwinąć umiejętność skutecznego wyznaczania i osiągania celów indywidualnych, zespołowych i organizacyjnych – w życiu i biznesie.

Zarządzanie Przez Cele – szkolenie szczególnie przyda się:

 • Przedsiębiorcom chcącym wdrożyć w firmie skuteczny system zarządzania przez cele
 • Menedżerom zespołów, którzy chcą mieć zwiększyć skuteczność w osiąganiu celów swojego zespołu
 • Specjalistom i menadżerom HR, odpowiedzialnym za wdrażanie systemów zarządzania przez cele w firmie
 • Handlowcom i pracownikom działów sprzedaży chcącym skutecznie realizować plany sprzedażowe i osiągać swoje cele
 • Freelancerom potrzebującym jasności co do celów i skutecznych narzędzi do ich realizacji
 • Osobom pracującym zdalnie, które potrzebuję metod i narzędzi by osiągać założone cele

Cele szkolenia  z Zarządzania Przez Cele 2.0

Czego nauczysz się podczas szkolenia z zarządzania przez cele?

 • Będziesz potrafił planować działania bieżące (dzienne, tygodniowe, miesięczne) oraz długoterminowe
 • Nauczysz się definiować cele strategiczne i przekładać je na cele operacyjne
 • Nabędziesz umiejętność określania priorytetów realizacji poszczególnych zadań i projektów (kaskadowanie celów)
 • Będziesz umiał planować terminy realizacji celów strategicznych i operacyjnych
 • Będziesz potrafił działać w oparciu o plany (w tym ustalone priorytety, cele i terminy realizacji)
 • Opanujesz umiejętność zapewniania zasobów (w tym czasu) dla realizacji poszczególnych zaplanowanych działań, oraz dokonywania potrzebnych korekt harmonogramów
 • Nauczysz się określać czynniki i bariery, które mogą wpłynąć na prawidłową realizację celów w założonych terminach
 • Będziesz potrafił przygotować plany naprawcze w sytuacji przekroczenia terminów realizacji i nieosiągnięcia założonych celów

Szkolenie Zarządzanie Przez Cele 2.0 – wiedza, jaką zdobędziesz:

 • Poznasz najlepsze praktyki efektywnego zarządzania przez cele
 • Poznasz zasady określania celów (np. zasada SMART, OKR)
 • Poznasz założenia zarządzania przez cele (management by objectives – MBO)
 • Będziesz wiedział, jak przygotowywać harmonogramy działania oraz określać czas realizacji poszczególnych zadań

Po szkoleniu z zarządzania przez cele będziesz:

 • Przejmiesz kontrolę nad realizacją celów i zwiększysz samodzielność w ich realizacji
 • Wzmocnisz odpowiedzialność za realizację celów i zadań
 • Nauczysz się współdziałania z innymi ludźmi, w ramach realizacji wspólnych celów
 • Będziesz potrafił skutecznie monitorować i egzekwować realizację założonych celów
 • Zwiększysz zdolność do uwzględniania planów i perspektyw innych osób w organizacji w określaniu celów i priorytetów
 • Zwiększysz swój poziom motywacji do działania

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ NAWET DO 100%

Świadczymy usługi dofiansnowane z Unii Europejskiej nawet do 100% wartości. Zostaw nam swoje dane kontaktowe w formularzu kontaktowym, a BEZPŁATNIE:

 • sprawdzimy wszelkie możliwości dofinansowania na usługi doradcze i szkoleniowe dla Ciebie i/lub Twojej firmy,
 • pomożemy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie,
 • pomożemy w rozliczeniu dofinansowania.

Wypełnij formularz i czekaj na nasz kontakt!  Wybierz z listy wielkość firmy  Szkolenie Zarządzanie Przez Cele 2.0 – Program szkolenia

  • Czym jest Management By Objective (MBO) / Zarządzanie Przez Cele (ZPC)?
  • Model zarządzania przez cele
  • Elementy systemu zarządzania przez cele
  • Zarządzanie przez cele, zarządzanie projektami i zarządzanie zadaniami
  • Cele organizacyjne, zespołowe i indywidualne
  • Kaskadowanie celów w czasie i w struktuze organizacyjnej
  • Metody kaskadowania celów
  • Etapy kaskadowania celów
  • Tryby komunikowania celów
  • Cykl komunikacji
  • Definiowanie celów strategicznych
  • Przekładanie celów strategicznych na cele i działania operacyjne
  • Wyznaczanie celów metodą SMART (ER)
  • Wskaźniki KPI i KR w realizacji celów
  • Wyznaczanie celów metodą OKR (Objective Key Results)
  • Key Results – Mierzalne rezultaty
  • Śledzenie i mierzenie postępów
  • Motywująca karta wyników
  • Wyznaczanie najbliższych działań
  • Mierzenie realizacji celów meotdą OKR
  • Integracja metod OKR i SMART w praktyce
  • Nowe podejście do wyznaczania priorytetów
  • Zasada Pareto 80/20 w praktyce
  • Macierz Eisenhowera w praktyce
  • Priorytetyzacja zadań metodą MIT i ABC w praktyce
  • Określanie celów i priortyetów w czasie – integracja metod
  • Planowanie działań bieżących i długoterminowych
  • Tworzenie harmonogramów działań
  • Określanie zasobów niezbędnych do realizacji celów
  • Określanie czynników i barier wpływających na prawidłową realizację celów
  • Przekładanie harmonogramów na działania w praktyce
  • Sposoby monitorowania i raportowania procesu realizacji celów
  • Zarządzanie przez cele a system motywowacyjny i premiowanie
  • Rozmowy monitorujące i oceniające z pracownikami
  • Określanie planów naprawczych w sytuacji nierealizowania założonych celów
  • Narzędzia informatyczne i aplikacje wspierające zarządzanie przez cele
  • Zbuduj swój system zarządzania przez cele
  • Podsumowanie szkolenia
  • Sesja Q&A – pytania i odpowiedzi
  • Zadanie wdrożeniowe i sesja follow-up – omówienie

  UWAGA! Szkolenie Zarządzanie Przez Cele 2.0 kończy się zadaniem wdrożeniowym, rozliczanym przez trenera podczas sesji follow-up do 2 tygodni po szkoleniu. Dodatkowo uczestnicy otrzymują dostęp do zamkniętej grupy dyskusyjnej przeznaczonej wyłączenie dla uczestników szkolenia, której celem jest dalsze wsparcie we wdrażaniu oraz doskonaleniu metod i systemu zarządzania przez cele.

  ZARZĄDZENIE PRZEZ CELE – SZKOLENIE – KLUCZOWE KOMPETENCJE

  określanie celów, wyznaczanie priorytetów, metoda smart, zasada pareto, macierz eisenhowera, management by objective, metoda mbo, metoda zpc, cele mbo, zarządzanie celami, tworzenie harmonogramów działań, monitorowanie wskaźników KPI

  Szkolenie Zarządzanie Przez Cele – Metody szkoleniowe

  Zarządzanie Przez Cele – szkolenie jest prowadzone następującymi metodami:

  • Interaktywny mini wykład
  • Dyskusja moderowana
  • Case study
  • Prezentacja multimedialna
  • Ćwiczenia indywidualne
  • Ćwiczenia w parach i grupowe
  • Symulacje
  • Autorefleksja

  Szkolenie Zarządzanie Przez Cele 2.0 – trener prowadzący

  trenerzy

  Mariusz Tomaszewski

  Przedsiębiorca, Trener i Doradca Biznesowy, Psycholog

  Szkolenie prowadzone jest przez naszego głównego trenera i właściciela firmy Mariusza Tomaszewskiego. Jest zdecydowanym praktykiem biznesu. Posiada ponad 20 lat doświadczenia zawodowego na stanowiskach menedżerskich średniego i wyższego szczebla. Ma swój osobisty wkład w rozwój marki Media Expert – z małej rodzinnej firmy do największej sieci sklepów z elektroniką użytkową w Polsce.

  Specjalizuje się w tematyce wygrywających strategii, efektywności osobistej, zespołowej i organizacyjnej oraz zarządzania sprzedażą . Podczas szkolenia stawia na praktyczne umiejętności, które popiera konkretnymi studiami przypadków i przykładami z własnego doświadczenia zawodowego.

  Więcej o trenerze na stronie trenerskiej Mariusz Tomaszewski – Skuteczność w Życiu i Biznesie

  Szkolenie Zarządzanie Przez Cele – szkolenie zamknięte

  Jeśli interesuje Cię przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Twojej firmy, wypełnij poniższy formularz i zamów rozmowę lub umów się na spotkanie. Przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej organizacji oraz celów i efektów, jakie chcesz osiągnąć poprzez szkolenie.   Wybierz z listy wielkość firmy   Szkolenie Zarządzanie Przez Cele – podobne szkolenia

   Sprawdź podobne szkolenia z kategorii: Szkolenia Menedżerskie.