Szkolenie Zarządzanie Sobą w Czasie

Efektywność Osobista i Menadżerska w Pracy

Szkolenie „Zarządzanie Sobą w Czasie – Efektywność Osobista i Menadżerska w Pracy” przygotowuje uczestników do samodzielnego wyznaczania celów i priorytetów a następnie takiej organizacji własnej pracy, by zadania były wykonywane na czas i z uzyskaniem zakładanej jakości ich realizacji.

Zarządzanie sobą i zadaniami w czasie, umiejętność skupienia się na priorytetach, a także terminowość ich realizacji to jedna z najbardziej pożądanych kompetencji we współczesnych firmach. Brak umiejętności organizacji czasu i znajomości metod zwiększających efektywność powoduje piętrzenie się zadań, niedotrzymywanie terminów i ciągłe odkładanie pracy na później, co w konsekwencji podnosi poziom stresuu pracowników, wzmaga frustrację, a dla firmy przekłada się na straty finansowe.

Szkolenie „Zarządzanie Sobą w Czasie – Efektywność Osobista i Menadżerska w Pracy” to odpowiedź na największe trudności pracowników i zespołów w obszarze podniesienia efektywności pracy własnej i konieczności wykonywania każdego dnia wielu zadań mających krótki termin realizacji.

Szkolenie ma formą warsztatu, w czasie którego uczestnicy poznane metody i techniki przekładają na konkretne sposoby działania i decydują w jaki sposób wykorzystają je w swoim miejscu pracy.

Warsztat prowadzony jest przez trenera biznesu – ekspertkę szkoleń z zakresu zarządzania sobą w czasie i osiągania maksymalnej produktywności oraz autorkę książki: „Nawyk produktywności. Wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągać w życiu maksymalne efekty”.

Zarządzania Sobą w Czasie – Dla kogo to szkolenie?

Szkolenie „Zarządzanie Sobą w Czasie – Efektywność Osobista i Menadżerska w Pracy” przeznaczone jest dla osób, które chcą lepiej zorganizować swoją pracę, nauczyć się wyznaczać priorytety i tak planować działania, by skupiać się na ich terminowej realizacji, zwiększając przy tym swoją efektywność.

Zarządzanie Sobą w Czasie – szkolenie szczególnie przyda się:

 • Pracownicy biurowi i administracyjni oraz osoby na stanowiskach asystenckich.
 • Specjaliści różnych działów w firmie.
 • Handlowcy i sprzedawcy pracujący w terenie.
 • Kierownicy i koordynatorzy zespołów, chcący zwiększyć własną efektywność i wdrożyć skuteczne metody organizacji zadań dla swojego zespołu.
 • Właściciele małych i średnich firm, poszukujących sposobów na zwiększenie efektywności swoich działań i całej firmy.

Szkolenie przeznaczone jest zarówno dla osób pracujących stacjonarnie, zdalnie, jak i hybrydowo.
Od uczestników szkolenia nie jest wymagana wiedza ani uprzednie doświadczenie związane z metodami, procesami i narzędziami zarządzania sobą w czasie.

Cele szkolenia  z Zarządzania Sobą w Czasie

Podczas szkolenia z zarządzania sobą w czasie uczestnicy nauczą się:

 • określać dla siebie cele długo i krótko terminowe,
 • planować realizację zadań wynikających z realizowanego celu z wyprzedzeniem,
 • przeprowadzać priorytetyzację zadań ze względu na ich ważność i pilność przed przystąpieniem do pracy,
 • zaczynać dzień od realizacji najważniejszych zadań (priorytetów),
 • planować swój czas i zadania przy wykorzystaniu narzędzi (plannerów i/lub aplikacji),
 • przystępując do działania mieć wcześniej przygotowany plan zadań,
 • reagować na niespodziewane zadania do wykonania zgodnie z priorytetami,
 • identyfikować „złodzieje czasu” (rozpraszacze) występujące w miejscu pracy i je ograniczać lub eliminować,
 • pracować w skupieniu, nie rozpraszając się innymi zadaniami i informacjami,
 • tworzyć listy zadań do wykonania, checklisty (dla zadań rutynowych) i listy kontekstowe,
 • planując swoje zadania szacować ilość czasu na realizację i uwzględniać bufory czasowe,
 • wykonywać pracę w blokach czasowych,
 • dbać o swój poziom energii,
 • budować i kształtować nawyki wspierające efektywność,
 • przeprowadzać cotygodniowe podsumowania swoich działań, wprowadzać korekty do planów i tworzyć harmonogramy działań z wyprzedzeniem.

Podczas szkolenia z efektywności osobistej uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu:

 • najważniejszych zasada zarządzania sobą w czasie,
 • metod wyznaczania celów: OKR i SMART,
 • zasad planowania zadań i organizacji pracy,
 • rodzajów rozpraszaczy i sposobów radzenia sobie z nimi,
 • metod ułatwiających pracę w skupieniu,
 • narzędzi i aplikacji wspierających organizację zadań,
 • sposobów powstawania nawyków i jak wspierają efektywność osobistą,
 • sposobów przeprowadzania przeglądów tygodniowych.

Po szkoleniu z zarządzania sobą w czasie uczestnicy będą:

 • rozumieć, na czym polega zarządzanie sobą w czasie i potrafić wykorzystać techniki i metody organizacji zadań,
 • brać odpowiedzialność za podejmowane przez siebie zadania i terminowość ich realizacji,
 • rozumieć, jaką rolę w podniesieniu efektywności pełnią nawyki
 • przejmować kontrolę nad napływającymi zadaniami i proaktywnie podejmować decyzje co do ich realizacji,
 • kontrolować przebieg realizacji projektów i współdziałać z innymi w celu terminowej ich realizacji.

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ NAWET DO 100%

Świadczymy usługi dofiansnowane z Unii Europejskiej nawet do 100% wartości. Zostaw nam swoje dane kontaktowe w formularzu kontaktowym, a BEZPŁATNIE:

 • sprawdzimy wszelkie możliwości dofinansowania na usługi doradcze i szkoleniowe dla Ciebie i/lub Twojej firmy,
 • pomożemy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie,
 • pomożemy w rozliczeniu dofinansowania.

Wypełnij formularz i czekaj na nasz kontakt!  Wybierz z listy wielkość firmy  Szkolenie Zarządzanie Sobą w Czasie – Program szkolenia

  Wprowadzenie: Ustalenie celów i określenie potrzeb uczestników w zakresie efektywności wykorzystania czasu w pracy.

  • Określenie obszarów zarządzania sobą i zadaniami w czasie.
  • Proaktywne i reaktywne działanie i jego wpływ na codzienną efektywność (wg modelu Covey’a).
  • Analiza dotychczasowego sposobu wykorzystywania czasu, poszukiwanie źródeł braku efektywności.
  • Zidentyfikowanie obszarów do rozwoju.
  • Wpływ celów na organizację czasu.
  • Określenie indywidualnych celów w oparciu o metodę OKR i SMART.
  • Tworzenie planu realizacji celu (harmonogramowanie, kamienie milowe, wskaźniki realizacji celu, aplikacje wspomagające pracę z celami).
  • Zdefiniowanie czynników sukcesu i metod wspierających systematyczne realizowanie celów.
  • Wykorzystanie nowoczesnych metod zwiększających motywację i determinację w dążeniu do osiągnięcia celów.
  • Kryteria określania priorytetów (ważne i pilne).
  • Macierz Eisenhowera i jej praktyczne zastosowanie.
  • Sposoby wykorzystania macierzy Eisenhowera w codziennym życiu i pracy.
  • Zasada Pareto i jej zastosowanie w odniesieniu do priorytetów.
  • Narzędzia i metody planowania (plannery, aplikacje).
  • Planowanie miesiąca, tygodnia i zadań dziennych w praktyce.
  • Metody i techniki efektywnej organizacji zadań w czasie.
   • MIT (Most Important Tasks,
   • ”złota godzina”,
   • praca w blokach czasowych i technika Pomodoro,
   • Prawo Parkinsona,
   • checklista i praktyczne wykorzystanie list kontekstowych.
  • Jak zwiększyć szansę na realizację planu?
  • Przeglądy tygodniowe – jak je wykonać w praktyce, by wspierały efektywność?
  • Czym są „złodzieje czasu”?
  • Określenie indywidualnych „złodziei czasu”.
  • Zewnętrzni „złodzieje czasu” i sposoby ich eliminowania:
   • jak rozmawiać z przełożonymi i współpracownikami, aby chronić swój czas,
   • jak skutecznie delegować zadania i odpowiedzialności,
   • jak formułować asertywne komunikaty, by chronić swój plan.
  • Indywidualne rozpraszacze i praktyczne sposoby ich eliminowania:
   • codzienna organizacja pracy (plan tygodnia, lista zadań),
   • zorganizowane miejsce pracy (metoda 5S),
   • zorganizowana poczta email,
   • zasady efektywnej komunikacji (ustnej i pisemnej),
   • praca z innymi osobami i telefonami.
  • Przygotowanie indywidualnej strategii eliminowania rozpraszaczy, występujących w miejscu pracy.
  • Czym są nawyki i jak powstają (pętla nawyku).
  • W jaki sposób zmieniać lub kształtować nowe nawyki?
  • Nawyki, które wspierają codzienną efektywność i praktyczne sposoby wykorzystania ich w codziennym życiu:
   • poranna rutyna,
   • wieczorna rutyna,
   • plan dnia,
   • odpoczynek dodający energii – zarządzanie energią fizyczną, emocjonalną, mentalną i duchową,
   • uporządkowana przestrzeń, biurko i zasoby komputera,
   • asertywność,
  • Aplikacje i narzędzia wspomagające efektywne zarządzanie zadaniami w czasie.
  • Przygotowanie indywidualnego planu wdrożenia.
  • Określenie mierników sukcesu.
  • Grupowe podsumowanie szkolenia i zebranie wniosków.

  ZARZĄDZENIE SOBĄ W CZASIE – SZKOLENIE – KLUCZOWE KOMPETENCJE

  zarządzanie czasem, zarządzanie zadaniami, wyznaczanie priorytetów, metoda smart, metoda pareto, macierz eisenhowera, technika pomodoro, organizacja czasu, organizacja pracy, zarządzanie czasem pracy, radzenie sobie z pożeraczami czasu,  planowanie czasu, umiejętność pracy pod presją czasu, time management

  Szkolenie Zarządzanie Sobą w Czasie – Metody szkoleniowe

  Zarządzanie Sobą w Czasie – szkolenie jest prowadzone następującymi metodami:

  • Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
  • Dyskusja moderowana
  • Analiza studium przypadku.
  • Praca w grupach.
  • Praca indywidualna z omówieniem.
  • Autoanaliza.
  • Symulacje
  • Test diagnozujący.

  Szkolenie Zarządzanie Sobą w Czasie – trener prowadzący

  Agnieszka Jarzębowska - Trener MTC

  Dr. Agnieszka Jarzębowska

  Trener Biznesu, Ekspert Szkoleń z Zarządzania Sobą w Czasie i Produktywności

  • Certyfikowany trener biznesu.
  • Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu zarządzania sobą w czasie i osiągania maksymalnej produktywności.
  • Autorka książki: „Nawyk produktywności. Wszystko, czego potrzebujesz, aby osiągać w życiu maksymalne efekty” [wyd. OnePress, 2018].
  • Obroniła tytuł doktora z zakresu ekonomii w dziedzinie zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim.
  • Uwielbia wypoczynek na podlaskiej wsi ukrytej w sercu Puszczy Białowieskiej.

  Więcej o trenerce: Agnieszka Jarzębowska

  Zarządzanie Sobą w Czasie – szkolenie dofinansowane!

  Na szkolenie Zarządzanie Sobą w Czasie możesz uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej do 80% wartości szkolenia
  Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem z zarządzania sobą w czasie dla siebie i swoich pracowników, skontaktuj się z nami a bezpłatnie pomożemy w przygotowaniu oraz złożeniu wniosku i zdobyciu dofinansowania.Szczegóły pod numerem telefonu: +48 883 329 608

  Szkolenie Zarządzanie Sobą w Czasie – szkolenie zamknięte

  Jeśli interesuje Cię przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Twojej firmy, wypełnij poniższy formularz i zamów rozmowę lub umów się na spotkanie. Przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej organizacji oraz celów i efektów, jakie chcesz osiągnąć poprzez szkolenie.   Wybierz z listy wielkość firmy   SPRAWDŹ RÓWNIEŻ NASZĄ OFERTĘ SZKOLEŃ OTWARTYCH DOFINANSOWANYCH

   W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH