Szkolenie Zarządzanie Czasem – Strategie i Techniki Produktywności

Co zrobić, aby posiadając dostępne zasoby osiągnąć więcej (większe zyski), w ramach coraz bardziej złożonych projektów? A do tego, jak sprawić, by pracownik był wydajniejszy, przy jednoczesnym obniżeniu poziomu stresu? Produktywność pracy jest tym większa, im firma osiąga wyższe, lepsze wyniki poprzez wykorzystanie posiadanych nakładów. Z drugiej strony, jeśli wykonujemy ciągle to samo, w taki sam sposób, nie możemy oczekiwać innych rezultatów.

Kiedyś ocena efektywności danej pracy dla większości ludzi była dosyć prosta np. przygotowanie opału na zimę, posprzątanie podwórka, zapakowanie pudeł, czy obsłużenie maszyny. Obecnie pracujemy nad złożonymi projektami. Zajmujemy się kilkoma sprawami jednocześnie. Wymaga się od nas optymalizacji procesów, kosztów oraz ciągłego doskonalenia. Czas nie jest z gumy, a zadań jest coraz więcej.

Z drugiej strony, organizacje funkcjonują w trybie ciągłych przekształceń, z ciągle zmieniającymi się celami, produktami, klientami czy technologiami. Szybkość zmian zachodzących w stylu życia zmusza nas do pełniejszego panowania nad sytuacją. W obecnych czasach, mamy też do czynienia z ogromną ilością bodźców informacyjnych.

Jest to ogromne wyzwanie dla każdego z nas. Aby sprostać wszystkim wymaganiom, jakie stawia przed nami szybko zmieniający się świat, trzeba sprawnie zarządzać zadaniami, informacjami i własnym czasem. Opanowanie tych umiejętności jest głównym celem szkolenia „Zarządzanie czasem, strumieniem zadań oraz informacji”.

Warsztat prowadzony jest przez trenera, konsultanta, kierownika projektu – eksperta szkoleń z zakresu zarządzania czasem i zadaniami oraz zarządzania projektami metodami zwinnymi.

Zarządzania Czasem i Zadaniami – Dla kogo to szkolenie?

Szkolenie „Zarządzanie Czasem i Zadaniami” przeznaczone jest dla osób, które chcą poprawić swoją efektywność oraz lepiej organizować i planować swoją pracę. Są to m.in.:

 • Przedsiębiorcy i członkowie zarządów
 • Menadżerowie zarządzający zespołami
 • Pracownicy biurowi i administracyjni
 • Pracownicy działów handlowych
 • Pracownicy zespołów projektowych
 • Inżynierowie R&D, Jakości i Procesu
 • Pracownicy Działu HR

Odbiorcami szkolenia są w szczególności osoby, które w codziennej pracy borykają się z:

 • dużą liczbą zadań i niewielką ilością czasu na ich realizację
 • dużą ilością spotkań oraz przepełnioną skrzynką e-mail
 • niespodziewanymi i nieplanowanymi zadaniami tzw. “wrzutkami”
 • przeszkadzaczami w formie maili, telefonów i nieplanowanych spotkań
 • licznymi zmianami priorytetów
 • wysokim poziomem stresu

Szkolenie z zarządzania czasem i zadaniami przeznaczone jest zarówno dla osób pracujących stacjonarnie, zdalnie, jak i hybrydowo.
Od uczestników szkolenia nie jest wymagane doświadczenie związane z technikami, procesami i narzędziami zarządzania czasem.

Cele szkolenia  z Zarządzania Czasem i Zadaniami

Podczas szkolenia z zarządzania czasem i zadaniami uczestnicy nauczą się:

 • tworzyć listy zadań, organizować je i grupować w odpowiednie kategorie,
 • planować realny czas na wykonanie zadań,
 • priorytetyzować zadania zgodnie z ich ważnością i terminowością,
 • wykorzystywać aplikacje do skutecznego zarządzania strumieniem zadań i projektami,
 • planować swój dzień z wyprzedzeniem,
 • identyfikować dystraktory i „przeszkadzacze” w ciągu dnia i skutecznie sobie z nimi radzić,
 • koncentrować się na jednym zadaniu na raz i pracować nad nim w skupieniu,
 • stosować zasadę pustej skrzynki odbiorczej,
 • monitorować i analizować realizację zadań i projektów z wykorzystaniem aplikacji,
 • podsumowywać swój tydzień pracy i planować kolejny tydzień z wyprzedzeniem,
 • chronić swój czas w ciągu dnia, aby zwiększyć efektywność wykonywanych działań,
 • uwzględniać poziom własnej wydajności w planowaniu czasu,
 • pracować w blokach czasowych nieprzerwanej pracy,
 • wykorzystywać kalendarz do zarządzania swoim czasem,
 • stawiać cele krótko i długoterminowe w oparciu o najbardziej skuteczne metody i dobre praktyki,
 • tworzyć harmonogramy działań,
 • budować dobre nawyki, które skutecznie wspierają zarządzanie czasem i strumieniem zadań,
 • organizować pliki, dokumenty i informacje z wykorzystaniem aplikacji.

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu:

 • multitaskingu i jego wpływu na efektywność wykonywanych zadań,
 • różnych rodzajów „przeszkadzaczy” w pracy i sposobów na ich unikanie,
 • metody „Inbox 0” i jak ją zaimplementować w praktykę,
 • metodologii zarządzania strumieniem zadań ZTD (od szczegółu do ogółu) i dlaczego jest najskuteczniejszą znaną metodologią zwiększającą efektywność pracy,
 • kwadratu Eisenhowera i jego wypływu na efektywność,
 • nowoczesnych narzędzi i procesów wspierających zarządzanie strumieniem zadań w codziennej pracy,
 • planowania długoterminowego i jego roli z punktu widzenia kultury organizacji pracy,
 • definiowania celów i jego wpływu na efektywność wykonywanych działań,
 • organizowania i monitorowania swoich działań w ujęciu dziennym, tygodniowym, kwartalnym i rocznym, z użyciem nowoczesnych technologii informatycznych,
 • skrzynek referencyjnych i ich zastosowanie w zarządzaniu strumieniem zadań,
 • roli nawyków w efektywnym zarządzaniu strumieniem zadań i informacji.

Po szkoleniu z zarządzania sobą w czasie uczestnicy będą:

 • mieć większą kontrolę nad swoją pracą oraz zadaniami delegowanymi innym osobom,
 • bardziej asertywni w kontaktach z innymi
 • radzić sobie ze stresem wynikającym dużej ilości pracy,
 • współpracować z innymi w ramach wspólnych zadań i projektów.

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ NAWET DO 100%

Świadczymy usługi dofiansnowane z Unii Europejskiej nawet do 100% wartości. Zostaw nam swoje dane kontaktowe w formularzu kontaktowym, a BEZPŁATNIE:

 • sprawdzimy wszelkie możliwości dofinansowania na usługi doradcze i szkoleniowe dla Ciebie i/lub Twojej firmy,
 • pomożemy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie,
 • pomożemy w rozliczeniu dofinansowania.

Wypełnij formularz i czekaj na nasz kontakt!  Wybierz z listy wielkość firmy  Szkolenie Zarządzanie Czasem i Zadaniami – Program szkolenia

  • Dlaczego multitasking jest dla nas niekorzystny i jak go wyeliminować – studium przypadku oraz ćwiczenia.
  • Rozpoznawanie multitaskingu w ciągu dnia, czyli co nam kradnie czas – identyfikacja przeszkadzaczy.
  • Jak chronić swój czas oraz jak skupić się na jednej rzeczy – czyli jak eliminować przeszkadzacze podczas codziennych aktywności.
  • Samodyscyplina jako jeden z najbardziej rozpowszechnionych mitów naszej cywilizacji – budowanie dobrych nawyków.
  • Krzywa wydajności w praktycznym w planowaniu czasu.
  • Prawo Parkinsona w kontekście planowania czasu zadań.
  • Efektywna praca z kalendarzem:
   • Metoda bloków czasowych w praktyce,
   • Metoda Pomodoro,
   • Organizowanie spotkań oraz zarządzanie „minutkami” z wykorzystaniem narzędzi Outlook oraz OneNote.
  • Jak zaplanować dzień. Prowadzenie dziennika jako narzędzia wspierającego dobry plan dnia oraz ciągły rozwój.
  • Przeglądy tygodniowe.
  • Metoda oparta o Kwadrat Eisenhowera.
  • Prawo Pareta w priorytetyzacji zadań.
  • Metodologia „Jednej Rzeczy” w priorytetyzacji zadań.
  • Przedstawienie zasad systemu ZTD do zarządzania czasem, zadaniami i informacją z wykorzystaniem nowych technologii informatycznych.
  • Omówienie oraz wdrożenie zasady Inbox 0 – zerowanie skrzynki.
  • Definiowanie kontekstów i kategorii.
  • Tworzenie i organizacja list zadań.
  • Zarządzanie mailami.
  • Tworzenie skrzynki referencyjnej za pomocą programu OneNote i/lub Evernote.
  • Tworzenie harmonogramów – czyli na czym polega planowanie długoterminowe (retrospektywne) i jak zmienia paradygmat dotyczący wyznaczania celów.
  • Jak określać cele roczne metodą SMART i znaleźć czas na ich realizację z wykorzystaniem narzędzia w formie mapy myśli (Xmind lub podobne).
  • Przegląd celów rocznych oraz hierarchia wartości.
  • Podsumowanie szkolenia i zebranie wniosków.
  • Omówienie zadania wdrożeniowego.

  ZARZĄDZENIE CZASEM – SZKOLENIE – KLUCZOWE KOMPETENCJE

  zarządzanie czasem, zarządzanie strumieniem zadań, zarządzanie informacjami, wyznaczanie priorytetów, wyznaczanie celów, prawo pareta, matryca eisenhowera,metoda pomodoro, organizacja czasu pracy,  radzenie sobie ze “złodziejami czasu”,  planowanie czasu, umiejętność pracy pod presją czasu

  Szkolenie Zarządzanie Czasem i Zadaniami – Metody szkoleniowe

  Zarządzanie Czasem – szkolenie jest prowadzone następującymi metodami:

  • Prezentacja multimedialna z materiałem ułożonym z uwzględnieniem cyklu Kolba.
  • Praca wspólna z wykorzystaniem narzędzi do zarządzania strumieniem zadań oraz informacją – prezentacja poszczególnych funkcjonalności aplikacji, w trybie prezentacji pulpitu trenera.
  • Dyskusja moderowana.
  • Praca w grupach.
  • Praca indywidualna z omówieniem.

  Szkolenie Zarządzanie Czasem i Zadaniami – trener prowadzący

  Mariusz Karwanecki Trener MTConsulting

  Mariusz Karwanecki

  Trener, Konsultant, Kierownik Projektu, Ekspert zarządzania czasem, zadaniami i informacjami oraz zarządzania projektami metodami zwinnymi.

  • Posiada 15 lat doświadczenia w branży Automotive i 6 lat doświadczenia w branży IT.
  • Zarządzał zespołami liczącymi 150 osób i więcej.
  • Jest trenerem biznesu od 6 lat.
  • Przeszkolił stacjonarnie blisko 750 osób oraz prawie 2000 osób w trybie online.

  Więcej o trenerze: Mariusz Karwanecki.

  Zarządzanie Czasem – szkolenie dofinansowane!

  Na szkolenie Zarządzanie Czasem i Zadaniami możesz uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej do 80% wartości szkolenia
  Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem z zarządzania czasem dla siebie i swoich pracowników, skontaktuj się z nami a bezpłatnie pomożemy w przygotowaniu oraz złożeniu wniosku i zdobyciu dofinansowania. Szczegóły pod numerem telefonu: +48 883 329 608

  Szkolenie Zarządzanie Czasem – szkolenie zamknięte

  Jeśli interesuje Cię przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Twojej firmy, wypełnij poniższy formularz i zamów rozmowę lub umów się na spotkanie. Przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej organizacji oraz celów i efektów, jakie chcesz osiągnąć poprzez szkolenie.   Wybierz z listy wielkość firmy   Sprawdź również nasze inne szkolenia z efektywności osobistej.