Wojciech Suda – Trener i Doradca w MTConsulting

Wojciech Suda Trener MTConsulting

Wojciech Suda to Trener Biznesu, Doradca, Konsultant, Ekspert zarządzania procesami, optymalizacji procesów oraz filozofii Lean Management i Kaizen.

  • Posiada 14 lat doświadczenia konsultingowego i szkoleniowego, zawodowego na stanowiskach specjalistycznych oraz jako prywatny przedsiębiorca.
  • Specjalizuje się w projektach budowania kultury ciągłego doskonalenia, wykorzystując metodykę Lean Management i filozofię Kaizen.
  • Prowadzi projekty tworzenia i wdrażania strategii oraz optymalizacji procesów biznesowych, wprowadzając trwałe zmiany i podnosząc efektywność operacyjną firm.
  • Doradzał firmom polskim i zagranicznym – od małych firm po korporacje notowane na liście Fortune 500.
  • Jest pasjonatem ciągłego rozwoju. Wolne chwile przeznacza dla rodziny, jako świadomy oraz obecny mąż i ojciec.

Obszary Specjalizacji

Wojciech Suda specjalizuje się w szkoleniach z metodyki lean management i kaizen, zarządzania procesowego i zarządzania zmianą. W ramach tych specjalizacji świadczy również usługi doradztwa i konsultingu.

Doświadczenie Zawodowe

Wojciech Suda posiada 14 lat doświadczenia konsultingowego w pracy na wszystkich szczeblach projektów doradczych: od analityka poprzez project manager’a w firmach doradczych do partnera i właściciela własnego biznesu wspierającego zarówno samych przedsiębiorców jak i firmy.

Brał udział i prowadził projekty w obszarach tworzenia i modyfikowania struktur organizacyjnych, mapowania i optymalizacji procesów biznesowych, przygotowywania i wdrażania strategii, audytów i analiz efektywnościowych, zarzadzania zmianą oraz benchmarkingu. Opracowywał zarówno pojedyncze szkolenia, jak i całe programy szkoleniowe (np. Akademia Lean Lidera).

Doświadczenie doradcze i szkoleniowe

Zawodowo prowadził projekty strategiczne i operacyjne zwiększające efektywność firm w kilkunastu różnych obszarach i branżach Doradzał firmom polskim i zagranicznym od mikroprzedsiębiorstw po korporacje notowane na liście Fortune 500.

Pracował m.in. dla Asseco, Cemex, Compensa, Consolis, FM Logistic, Generali, Hertz, Ikea, Medicover, Nowy Styl Group, Pika, PZU, Sanofi, Stock.

Wykształcenie

Absolwent Prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Certyfikowany praktyk TRIZ (metoda wdrażania innowacyjnych rozwiązań).

Ukończył szereg kursów (m.in. Gamification, Organizational Analysis, Organizational Behavior) prowadzonych przez elitarne uczelnie: Stanford, Wharton i IESE oraz liczne kursy biznesowe w Polsce (m.in. zarządzanie biznesowe, kurs metodyki QRM, kursy lean management, trener biznesu) prowadzone zarówno przez firmy zewnętrzne, jak trenerów wewnętrznych w ramach firm konsultingowych.

Wojciech Suda - Trener MTConsulting