COACHING BIZNESOWY

coaching biznesowy

Coaching biznesowy obecnie uważa się za najskuteczniejszą formę rozwoju kompetencji i możliwości pracownika. W Stanach Zjednoczonych coaching jest wykorzystywany przez blisko 80% firm (badania opublikowane przez Chartered Institute of Personnel and Development już w 2004).

W Polsce coaching biznesowy rozwija się bardzo dynamicznie. Cały czas wzrasta świadomość pracodawców i przekonanie o jego opłacalności. Sięgają po niego nowoczesne firmy, by wspierać rozwój swoich pracowników.

Czy jest coaching biznesowy?

Coaching biznesowy jest interaktywnym procesem, który wspomaga klienta (pojedynczą osobę, zespół i/lub organizację) w przyspieszeniu tempa rozwoju, doskonaleniu umiejętności, podniesieniu jakości funkcjonowania oraz poszerzeniu perspektywy i samoświadomości. Coaching biznesowy przebiega w oparciu o partnerską relację i wzajemne zaufanie pomiędzy coachem a klientem. Jest to proces, w którym decyduje klient.

Coaching jest uwolnieniem czyjegoś potencjału, aby osiągał swoje wyżyny

John Whitmore

Coaching biznesowy – nowe strategie zmiany

Coaching biznesowy czerpie z różnorodnych dziedzin związanych z rozwojem człowieka i organizacji to, co najlepsze oraz łączy je w unikalny zestaw technik i narzędzi pracy, które prowadzą do szybkiego i efektywnego rozwoju.

Coaching dla biznesu koncentruje się na obecnej sytuacji klienta oraz na tym, jakie nowe strategie i zachowania wdrożyć, aby osiągnąć pożądany cel. Pomaga nie tylko doskonalić kompetencje, ale również: przekraczać bariery i ograniczenia, wprowadzać zmiany w dotychczasowych schematach działania oraz podnosić skuteczność i efektywność. Opiera się na indywidualnym i systemowym podejściu do jednostki czy zespołu i traktowaniu go jako całości (holistycznie).

Proces coachingowy pozbawiony jest wszelkich ocen, porad, konsultacji, sugestii i jakichkolwiek podpowiedzi. Coach pracuje m.in. poprzez słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się obserwacjami. Jest to praca za pomocą specyficznych narzędzi (np.: sekwencji “mocnych” pytań, zadań, doświadczeń, feedback’ów, itp.).

Zmiana wynikająca z coachingu jest trwała. Proces ten nie polega, bowiem na jednorazowej pomocy, instrukcji czy konsultacji. Dzięki specjalnym pytaniom, technikom i narzędziom, coach pomaga wypracować najlepsze strategie nowych działań.

Ogólnie mówiąc, coaching biznesowy to proces stawania się coraz lepszym, w którym coach jest asystentem zmiany.

coaching biznesowy

Coaching biznesowy – rodzaje

Istnieje bardzo wiele rodzajów coachingu. Jeżeli chodzi o coaching biznesowy, najczęściej wybieraną formą jest coaching menedżerski i biznesowy.

Coaching menedżerski

Coaching menedżerski to proces rozwoju potencjału zawodowego i  wprowadzania pożądanych zmian. Jest skierowany do kadry zarządzającej średniego i wyższego stopnia. Głównym celem coachingu menedżerskiego jest zwiększenie potencjału i wiedzy oraz podniesienie ogólnej satysfakcji i skuteczności podejmowanych działań. Doskonali on kompetencje menedżerskie związane z zarządzaniem zespołem, motywowaniem, delegowaniem zadań oraz przede wszystkim z własnym rozwojem. Służy zarówno rozwojowi zawodowemu, jak i osobistemu.

Główne korzyści coachingu menedżerskiego to:

 • podniesienie efektywności działania menadżera,
 • wzrost samoświadomości i produktywności,
 • zwiększenie pewności siebie i odwagi w podejmowaniu decyzji,
 • nabycie umiejętności realizacji celów,
 • lepsza umiejętność współpracy z ludźmi,
 • nauka planowania strategicznego.

I wiele innych korzyści, które przekładają się na rozwój całej organizacji.

Coaching menedżerski to indywidualna praca nad rozwojem, która przynosi szybkie i trwałe zmiany.

Coaching sprzedażowy

Coaching sprzedażowy jest najlepszym sposobem na poprawę wyników pracy handlowców, doradców czy konsultantów. Opiera się na indywidualnym podejściu do pracownika i koncentruje się na jego rozwoju. Odbywa się on w miejscu pracy i obejmuje realne sytuacje oraz zadania zawodowe. Zapewnia znaczną poprawę wyników sprzedaży w krótkim czasie. Z coachingu sprzedażowego warto skorzystać szczególnie w przypadku dużych wyzwań oraz zmian, które czekają organizację (np. zmiana schematu sprzedaży).

Główne korzyści coachingu sprzedażowego to:

 • szybkie i znaczące zmiany w jakości pracy
 • rozwój indywidualnych predyspozycji pracownika a także: pewności siebie, motywacji i umiejętności sprzedażowych
 • lepsze standardy obsługi klientów
 • wysoka efektywność realizacji celów sprzedażowych
 • realne i widoczne wyniki
 • zaplanowane działania dalszego rozwoju i strategii sprzedaży

Coaching sprzedaży w przeciwieństwie do szkoleń jest maksymalnie spersonalizowany. Efektywnie wykorzystuje czas i potencjał handlowca.

Coaching biznesowy – jak przebiega?

1. Umawiamy się na niezobowiązujące i bezpłatne spotkanie informacyjne oraz dokonujemy wyboru coacha.

2. Doprecyzowujemy cele coachingowe i kryteria pomiaru skuteczności oraz ustalamy szczegóły, zakres i warunki kontraktu.

3. Rozpoczynamy sesje coachingowe z klientem – najważniejsza część procesu.

5. Podsumowanie procesu i ocena rezultatów.

coaching biznesowy

Coaching biznesowy – czy można zmierzyć jego skuteczność?

Tak, można – używając obiektywnych, zewnętrznych i mierzalnych kryteriów (np. realizacja wymiernych celów ustalonych na początku coachingu czy też częstotliwość występowania danego zachowania itp.).

Istotne są również wewnętrzne czynniki, takie jak np. samoocena przy pomocy kwestionariusza mierzącego zmiany percepcji dotyczącej siebie i innych ludzi.

Coaching biznesowy – jakie wnosi korzyści?


JEDNOSTKA ZESPÓŁ ORGANIZACJA
Wzrost motywacji i inspiracji do działania.Zwiększenie zaangażowania, motywacji i morale zespołu.Większa efektywność pracy i skuteczność długoterminowych inwestycji.
Wzrost efektywności i skuteczności podejmowanych działań.Zwiększenie i usprawnienie pracy zespołowej. Lepsza współpraca.Realizacja ambitnych celów.
Szybki rozwój posiadanych zasobów.Wzrost efektywności i jakości realizowanych zadań.Poprawa kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
Zmiana ograniczających przekonań na wspierające.Bardziej skuteczne osiąganie celów oraz poprawa wyników.Podniesione morale pracowników.
Większa satysfakcja z pracy.
Umiejętność myślenia skupiającego się na rozwiązaniach.Poprawa relacji z innymi członkami zespołu i poza nim.Silna i lojalna kadra managerska, gotowa do podejmowania wyzwań, zmian i ryzyka.
Wzrost odpowiedzialności, pewności siebie i wiary we własne możliwości.Zrozumienie procesów zachodzących w grupie.Sprawne przeprowadzanie zmian w organizacji.
Wzrost samoświadomości w każdym obszarze.Zwiększenie samoświadomości członka zespołu i jego roli w zespole.Mniejsza rotacja wartościowych pracowników. Coaching to również narzędzie motywacyjne.
Eliminacja niekorzystnych nawyków.Lepsza umiejętność komunikacji interpersonalnej w zespole.Wzrost identyfikacji pracowników z firmą i jej misją, wizją oraz wartościami.
Umiejętność wykorzystania trudnych sytuacji do własnego rozwoju.Zmiana sposobu myślenia o sile i mocy zespołu w kreowaniu otoczenia biznesowego.Lepsza komunikacja i współpraca pomiędzy jednostkami oraz zespołami.
Wzrost satysfakcji w pracy i życiu, eliminacja stresu i wypalenia zawodowego.Zaplanowanie działań zespołu w celu wygenerowania szybkiej zmiany.Lepsze zrozumienie współzależności w organizacji.
Stworzenie harmonii pomiędzy swoimi potrzebami, potrzebami firmy i innych ludzi.Zwiększenie samoświadomościWzrost zaufania do przełożonych i firmy.
Mniejsza rotacja dobrych pracowników zespołu.Oszczędność czasu i środków finansowych.
Pogłębienie więzi emocjonalnej pomiędzy członkami zespołu.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ DOFINANSOWANIA

NA USŁUGI BIZNESOWE (coaching biznesu) DO 80%

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Coaching biznesowy – TAK, jeśli oczekujesz konkretnych, szybkich, głębokich i trwałych rezultatów.

Wypełnij poniższy formularz i umów się na bezpłatne spotkanie.

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez firmę MTConsulting zgodnie z polityką prywatności strony.