DORADZTWO DLA FIRM (Mentoring)

doradztwo dla firm
doradztwo dla firm

Doradztwo dla firm – na czym polega?

Doradztwo dla firm to usługa skupiająca się na rozwoju Twojej organizacji. Proces ten wspiera realizację określonych celów, poprawia efektywność kosztową i organizacyjną oraz tworzy wspierające środowisko pracy.

Usługi doradcze to zbiór działań (konsultanta i zespołu ekspertów), które mają pomóc Ci dotrzeć i zrozumieć powstające w organizacji problemy i zjawiska, określić cele oraz znaleźć i zastosować najlepsze rozwiązania, prowadzące do określonych, trwałych efektów.

Doradztwo dla firm bazuje na trzech wymiarach:

doradztwo dla firm

1. Diagnoza trudnych sytuacji  i wspólnie szukanie rozwiązań problemów oraz ograniczeń (obecnych i przyszłych).

2. Pomoc w realizacji celów Twoich i organizacji.

3. Szukanie rezerw, przestrzeni i niewykorzystanych możliwości dla wprowadzenia korzystnych zmian.

Doradztwo dla firm przebiega systemowo, bowiem często problemy w jednym obszarze, wpływają na inne. Priorytetem dla nas jest to, czy nasze rozwiązania prowadzą do osiągnięcia Twoich celów oraz czy są dla Ciebie opłacalne. Jesteśmy asystentem Twojego biznesu!

Doradztwo dla Firm – jakie daje efekty?

doradztwo dla firm

Inicjatywa zmiany

Podczas usług doradczych określamy obszary do zmiany i diagnozujemy z jakimi trudnościami należy się uporać.

EFEKT: Dzięki doradztwu biznesowemu obszary do poprawy są zdefiniowane a zakres inicjatyw jest jasno sprecyzowany.

Zbieranie danych

Przeprowadzamy niezbędne ankiety i badania, zbieramy dokumenty oraz spotykamy się z osobami, które mogą pomóc w obiektywnym ustaleniu rzeczywistego obrazu sytuacji.

EFEKT: Dzięki doradztwu biznesowemu posiadasz wiarygodne dane opisujące wyjściową sytuację w firmie.

Analiza danych

Interpretacja zebranych informacji, wyciągnięcie wniosków z obserwacji, określenie przyczyn powstałych problemów oraz rzeczowa ocena sytuacji.

EFEKT: Dzięki doradztwu biznesowemu przyczyny problemów są zidentyfikowane i zweryfikowane. Znasz rezerwy i niewykorzystane zasoby.

Opracowanie rozwiązań

Przedstawiamy Ci efekty naszych prac. Omawiamy i rozwiązujemy Twoje problemy, podając konkretne rozwiązania, sposoby i metody. Określamy szczegółowe cele i mierniki sukcesu, które zamierzamy osiągnąć.

EFEKT:  Dzięki doradztwu biznesowemu masz określone cele projektu oraz gotowy do wdrożenia plan działań.

Implementacja rozwiązań

Wprowadzamy rozwiązania najodpowiedniejsze dla Twojej firmy, zarządzamy zmianą i projektami. Służymy Ci wsparciem, konsultacjami i pomocą naszych trenerów.

EFEKT: Dzięki doradztwu biznesowemu rozwiązania zostały skutecznie wdrożone.

Nowe standardy

Monitorujemy zmiany i wprowadzamy działania profilaktyczne, aby uzyskane rezultaty nie zostały utracone. Planujemy działania na przyszłość i budujemy nowe nawyki. Prezentujemy Ci raport wdrożenia zmian i mierzymy uzyskane efekty. Dzięki temu sam możesz dokonać końcowej oceny projektu. Za sukces usług doradczych uznajemy sytuację, w której Twoje problemy zostały rozwiązane a cele osiągnięte.

EFEKT:  Dzięki doradztwu biznesowemu monitorujesz nowe standardy. Twoje cele są realizowane a efekty wdrażane zgodnie z założeniami.

W zależności od skali projektu i potrzeb firmy, cały proces może ulegać modyfikacjom.

Doradztwo dla firm – obszary pomocy

Doradztwo dla firm może obejmować każdy obszar Twojej działalności (np. sprzedaż, zarządzanie,marketing czy system motywacji pracowników).

Prawidłowo przeprowadzone badanie potrzeb, pozwala nam wyodrębnić obszary, które najbardziej potrzebują wsparcia bądź zmiany. I na tych skupiamy się w pierwszej kolejności.

Doradztwo dla firm – kiedy warto skorzystać?

 • gdy chcesz usprawnić działanie swojej firmy,
 • gdy chcesz wyróżnić się na rynku,
 • gdy czujesz, że potencjał Twojej firmy nie jest w pełni wykorzystywany,
 • gdy nie jesteś zadowolony z obecnej sytuacji panującej w Twojej firmie,
 • gdy brakuje Ci pomysłów i zasobów na dalsze działania,
 • gdy chcesz szybko osiągnąć konkretne rezultaty,
 • gdy przechodzisz nagłe trudności i potrzebujesz skutecznej interwencji,
 • gdy chcesz wprowadzić zmiany, ale nie wiesz jak?
 • gdy chcesz zmniejszyć koszty działalności i uzyskiwać wyższe przychody.

Doradztwo dla firm – co nasz wyróżnia?

 • Nie płacisz za wstępną analizę sytuacji.
 • Kupujesz konkretne rozwiązania a nie usługi.
 • Jesteś zaangażowany w proces zmian.
 • Możesz sprawdzić czy wdrażane rozwiązania są skuteczne i zdecydować o dalszych działaniach.
 • Dostajesz odpowiednie narzędzia na przyszłość.
 • Otrzymujesz trwałe i zamierzone rezultaty.

Jeśli czujesz, że potrzebujesz doradztwa biznesowego, wypełnij poniższy formularz a my oddzwonimy i umówimy się z Tobą na niezobowiązujące spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie.

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA

NA USŁUGI DORADCZE DO 80%

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY