Szkolenie Zarządzanie Zespołem Zdalnym

Techniki, ProcesySystemy i Narzędzia dla Lidera Zespołu Pracowników Biurowych

Zdalne zarządzanie zespołem nie jest, wbrew pozorom ani zjawiskiem nowym, ani szczególnie rzadkim. W wielu firmach już od dawna stosowane są narzędzia do prowadzenia zdalnych spotkań, szkoleń i konferencji oraz aplikacje do zespołowej pracy nad projektem. Poza tym, zarządzanie niektórymi komórkami firmy, takimi jak handlowcy terenowi czy kierowcy-dostawcy, siłą rzeczy odbywało się w dużym stopniu na odległość.

W ostatnim czasie obserwujemy natomiast ogromne przyśpieszenie w przejściu na pracę zdalną, widoczne na kilku płaszczyznach.

 • Po pierwsze, coraz więcej firm przechodzi na ten model pracy.
 • Po drugie, coraz bardziej rozpowszechnione są narzędzia do pracy zdalnej. Nie są to już bowiem niszowe aplikacje wspierające wybrane procesy w firmie (rekrutacja, szkolenia) ale narzędzia krytycznie ważne dla kreowania wartości dodanej w przedsiębiorstwach.
 • Po trzecie, zaczyna tworzyć się specyficzna kultura organizacyjna, w której inaczej niż w pracy zespołów stacjonarnych przebiega motywowanie i budowanie zaangażowania pracowników.

Zarządzanie zespołem rozproszonym różni się bowiem od zarządzania zespołem stacjonarnym. Inaczej wygląda komunikacja między menadżerem i członkami zespołu oraz między samymi członkami, inaczej przebiega przedzielanie zadań i ich egzekucja. Inne wyzwania stoją w zakresie motywowania pracowników i zapewnienia odpowiedniej atmosfery. Inne są również narzędzia wykorzystywane przez managerów.

Celem szkolenia „Zarządzanie Zespołem Zdalnym – Techniki, Procesy, Systemy i Narzędzia dla Lidera Zespołu Pracowników Biurowych” jest przygotowanie menadżerów zespołów zdalnych do samodzielnego zarządzania zespołem według najlepszych standardów. Uczestnik wyposażony zostanie w niezbędny zasób wiedzy i umiejętności zarówno z obszarów „miękkich”, takich jako motywowanie, komunikacja czy delegowanie zadań w warunkach pracy zdalnej, jak i „twardych” umiejętności, wymaganych do obsługi narzędzi informatycznych do organizacji pracy zespołów.

Szkolenie z Zarządzania Zespołem Zdalnym – dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą rozwinąć umiejętność skutecznego zarządzania zespołem zdalnym pracowników biurowych. Grupą docelową szkolenia z zarządzania zespołem zdalnym są przede wszystkim: 

 • członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie zespołami pracującymi w trybie zdalnym, bez względu na branżę, wielkość firmy czy komórkę organizacyjną, 
 • menadżerowie i pracownicy działów HR, odpowiedzialni za efektywne wdrożenie procesów i narzędzi do pracy zdalnej,
 • członkowie zespołów zdalnych, chcących poznać zasady efektywnej i zdrowej pracy zdalnej.

Odbiorcami szkolenia są w szczególności osoby chcące zapoznać się z najlepszymi standardami dotyczącymi zarządzania zespołem zdalnym pracowników biurowychktóre nie uczestniczyły wcześniej w tego typu szkoleniach oraz takie, które chcą poprawić skuteczność swoich działań.  Od uczestników szkolenia nie jest wymagane uprzednie doświadczenie w zarządzaniu zespołami.

Cele szkolenia  z Zarządzania Zdalnym Zespołem

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się:

 • dobierać odpowiednie do pracy zdalnej metody pracy z zespołem i organizować pracę zespołu wokół zadań,  
 • stawiać cele dla członków zespołu możliwe do wykonania w warunkach pracy zdalnej oraz rozliczać ich z wykonania zadań, 
 • dobierać wskaźniki (KPI) najbardziej odpowiednie do celów firmy, okoliczności oraz specyfiki branży,
 • monitorować efekty i postępy pracy zespołu zdalnego, wykorzystując funkcjonalności systemów informatycznych, 
 • przeprowadzać różne rodzaje spotkań zdalnych, w tym odprawę z zespołem, sprint projektowy czy rozmowę zarządczą, 
 • stawiać cele i monitorować status ich wykonania przez członków zespołu w warunkach pracy zdalnej, 
 • organizować pracę zespołu i będziesz monitorować jej efekty za pomocą narzędzi informatycznych takich jak MS Teams, czy ClickMeeting, 
 • budować zaangażowanie pracowników dzięki motywowaniu i delegowaniu w warunkach pracy zdalnej.  

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu:

 • podstawowych różnic miedzy przywództwem a zarządzaniem w przypadku zdalnego zespołu,
 • różnic w zarządzaniu zespołem zdalnym i zarządzaniu zespołem stacjonarnym, 
 • różnic typów osobowości pracowników i ich zachowań w warunkach pracy zdalnej, 
 • tworzenia kultury organizacyjnej sprzyjającej pracy zdalnej,
 • dynamiki grupowej zespołu zdalnego, w szczególności, gdy pojawia się nowy lider, 
 • różnych typów spotkań zdalnych, 
 • wykorzystania narzędzi informatycznych do komunikacji oraz monitorowania pracy zespołu zdalnego, 
 • stawiania celów i dobierania odpowiednich wskaźników efektywnościowych dla różnych zespołów zdalnych, 
 • zasad motywowania członków zespołu zdalnego oraz tworzenia odpowiedniego środowiska pracy,
 • najskuteczniejszych metod motywowania członków zespołów w warunkach pracy zdalnej,
 • zorganizowania komunikacji zespołu i z zespołem oraz poszczególnymi jego członkami,
 • skutecznego delegowania zadań i uprawnień.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • mieć poczucie kontroli nad pracą zespołu,
 • koordynatorem, a nie nadzorcą, przez co wzrośnie zaangażowanie i samodzielność zespołu, 
 • swobodnie posługiwać się narzędziami informatycznymi do zarządzania zespołem zdalnym oraz komunikacji pracowników na odległość.

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ NAWET DO 100%

Świadczymy usługi dofiansnowane z Unii Europejskiej nawet do 100% wartości. Zostaw nam swoje dane kontaktowe w formularzu kontaktowym, a BEZPŁATNIE:

 • sprawdzimy wszelkie możliwości dofinansowania na usługi doradcze i szkoleniowe dla Ciebie i/lub Twojej firmy,
 • pomożemy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie,
 • pomożemy w rozliczeniu dofinansowania.

Wypełnij formularz i czekaj na nasz kontakt!

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez MTConsulting zgodnie z polityką prywatności.

  Szkolenie Zarządzanie Zespołem Zdalnym – Program szkolenia

  • Przewodzić, czy zarządzać? Rola i zakres obowiązków formalnych i nieformalnych lidera zespołu zdalnego.  
  • Kultura organizacyjna sprzyjająca pracy zdalnej i wpływ lidera na jej kształtowanie. 
  • Wyzwania stojące przed liderem, wynikające z przejścia na pracę zdalną – czym różni się zarządzanie zespołem zdalnym od zarządzania zespołem stacjonarnym.  
  • Różne typy pracowników ze względu na styl pracy i sposób zarządzania poszczególnym typami w warunkach pracy zdalnej.  
  • Dynamika grupowa w zarządzaniu zespołem zdalnym 
  • Stawiaj cele i egzekwuj ich wykonanie.
  • „Wizja, misja i halucynacja”, czyli jak planować rzeczywistość, nie fantazję. 
  • Co mierzyć, a czego… nie mierzyć w warunkach zarządzania zespołem zdalnym? 
  • Jak dobrać odpowiednie wskaźniki sukcesu (KPI – key performance indicators) ze względu na specyfikę zespołu? 
  • Definiowanie i komunikowanie oczekiwań w warunkach pracy zdalnej.  
  • Raporty i tablice wyników.  
  • Wybierz i zastosuj odpowiednie narzędzie.
  • Wybór odpowiedniego narzędzia ze względu na rodzaj zespołu oraz specyfikę zadań.  
  • Praca zdalna nad wspólnym projektem na przykładzie narzędzia Trello – praktyczne case study 
  • Praca zdalna i komunikacja w zespole za pośrednictwem narzędzia MS Teams – praktyczne case study. 
  • Wykorzystanie funkcjonalności posiadanych systemów (systemy CRM, contact center, Sales Force Automation) do zarządzania pracą zdalną.  

   

  • Informuj, przekonuj, egzekwuj.
  • Czym różni się komunikacja w trybie pracy zdalnej od komunikacji z zespołem stacjonarnym?  
  • Odprawa poniedziałkowa z zespołem w warunkach pracy zdalnej. 
  • Sprint – szybkie spotkania cykliczne skoncentrowane na rozwiązaniu problemu. 
  • Rozmowa zarządcza 1 na 1. 
  • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji w zależności od sytuacji (wideokonferencja, mail, telefon, komunikatory, media społecznościowe).  
  • Narzędzia zdalnej komunikacji z zespołem – na przykładzie ClickMeeting i MS Teams 
  • Spraw, by im się chciało chcieć.
  • Reguły budowania zaufania i zaangażowania członków zespołu zdalnego.  
  • Dwa podejścia do motywowania: teoria X i Y.  
  • Sześć cech efektywnych zespołów. 
  • Jak budować zaangażowanie pracowników w zespole rozproszonym? 
  • Kiedy, za co i jak chwalić i ganić? 
  • Jak egzekwować ustalenia i wywierać zdrową presję na pracownika w warunkach pracy zdalnej? 
  •  „Ciemna strona mocy” – techniki wywierania nieetycznej presji na pracownika.  
  • Dlaczego warto delegować zadania? 
  • Delegowanie zadań i uprawnień jako metoda usamodzielniania pracowników w pracy zdalnej.
  • Co jest, a co nie jest delegowaniem zadań i uprawnień? 
  • Jakie zadania należy delegować, a jakie lider powinien wykonać osobiście? 
  • W jaki sposób skutecznie delegować? 
  • Jak motywować delegując zadania?
  • Jak pobudzać kreatywność i samodzielność pracowników?   

  SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM ZDALNYM
  KLUCZOWE KOMPETENCJE

  zarządzanie zmianą, budowanie relacji, komunikacja, wzbudzanie zaangażowania, delegowanie i egzekwowanie zadań, wyznaczanie priorytetów, zarządzanie czasem pracy zespołu, orgaznizacja spotkań online, obsługa narzędzi wspierających pracę zdalną

  Szkolenie Zarządzanie Zespołem Zdalnym – Metody szkoleniowe

  Zarządzanie Zespołem Zdalnym dla Lidera Zespołu Pracowników Biurowych – szkolenie jest prowadzone następującymi metodami:

  • Prezentacja multimedialna z materiałem ułożonym z uwzględnieniem cyklu Kolba.  
  • Scenki z udziałem uczestników: „Rozmowa zarządcza z pracownikiem”, „Delegowanie zadania >>poniedziałkowa odprawa<<” 
  • Ćwiczenia indywidualne lub w grupach („Przygotowanie i przeprowadzanie spotkania zdalnego za pośrednictwem ClickMeeting i MS Teams).  
  • Case study: praca wspólna w narzędziu do zarządzania zespołem rozproszonym – prezentacja poszczególnych funkcjonalności MS Teams krok po kroku, w trybie prezentacji pulpitu trenera.  

  Zarządzanie Zespołem Zdalnym – trener prowadzący szkolenie

  Wojciech Woźniak - Trener MTConsulting

  Wojciech Woźniak

  Trener Biznesu, Konsultant, Doświadczony Menadżer

  • Ponad 20 lat doświadczenia w sprzedaży osobistej i zarządzaniu sprzedażą w największych firmach w Polsce.
  • Ekspert zarządzania rozproszonymi zespołami sprzedażowymi i handlowymi oraz biurami obsługi klienta.
  • Zarządzał zespołami liczącymi od siedmiu do ponad trzystu członków.
  • Pracował z największymi firmami farmaceutycznymi i FMCG oraz firmami branży przemysłowej i budowlanej.
  • Odpowiadał za realizację planów sprzedażowych liczonych w miliardach złotych rocznie.
  • Miłośnik książek o technologii, sztucznej inteligencji, ekonomii, psychologii, historii, archeologii czy fizyce, ale nie pogardzi dobrą biografią czy powieścią.
  • Właściciel dwóch psów i trzech koni rasy fryzyjskiej.

  Więcej o trenerze: Wojciech Woźniak

  Zarządzanie Zespołem Zdalnym – szkolenie dofinansowane do 80%!

  Na szkolenie Zarządzanie Zespołem Zdalnym dla Lidera Zespołu Pracowników Biurowych możesz uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej do 80% wartości szkolenia.
  Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem dla siebie i swoich pracowników, skontaktuj się z nami a bezpłatnie pomożemy w przygotowaniu oraz złożeniu wniosku i zdobyciu dofinansowania. Szczegóły pod numerem telefonu: +48 883 329 608

  Zarządzanie Zespołem Zdalnym Pracowników Biurowych – Szkolenie Zamknięte

  Jeśli interesuje Cię przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Twojej firmy, wypełnij poniższy formularz i zamów rozmowę lub umów się na spotkanie. Przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej organizacji oraz celów i efektów, jakie chcesz osiągnąć poprzez szkolenie.

   Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez firmę MTConsulting zgodnie z polityką prywatności strony.

   SPRAWDŹ RÓWNIEŻ NASZĄ OFERTĘ SZKOLEŃ OTWARTYCH DOFINANSOWANYCH

   W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH