Szkolenie Zarządzanie Zespołem Rozproszonym w Sprzedaży

Techniki, ProcesySystemy i Narzędzia dla Lidera Zespołu Handlowego

Zarządzanie zespołem rozproszonym w sprzedaży nigdy nie było łatwe. Handlowcy to osoby przebojowe, asertywne, samodzielne i nie akceptujące łatwo swojego lidera. Poza tym sprzedaż, jak mało który obszar funkcjonowania firmy, wymaga od menadżera choćby podstawowej wiedzy z dziedziny psychologii, finansów, logistyki, zarządzania zasobami ludzkimi czy informatyki.  

Przy tym menadżer zarządzający działem handlowym lub biurem obsługi klienta musi w bardzo wysokim stopniu posiąść wiedzę i umiejętności z obszarów bezpośrednio dotyczących jego pracy, takich jak komunikacja (w tym umiejętność prowadzenia spotkań, również zdalnych), przywództwo, organizacja pracy zespołu i zarządzanie nim, planowanie strategiczne, zarządzanie przez cele, analiza informacji, motywowanie, delegowanie zadań i uprawnień czy prowadzenie rekrutacji i ocen.  

Opanowanie tych umiejętności jest głównym celem szkolenia Zarządzanie Zespołem Rozproszonym w Sprzedaży – Techniki, Procesy i Narzędzia dla Lidera Zespołu Handlowego. 

Szkolenie z Zarządzania Zespołem Rozproszonym – dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest wszystkim osobom, które chcą rozwinąć umiejętność skutecznego zarządzania zespołem rozproszonym w sprzedaży. Grupą docelową szkolenia z zarządzania zespołem rozproszonym w sprzedaży są przede wszystkim: 

 • członkowie zarządów, dyrektorzy i kierownicy odpowiedzialni za zarządzanie zespołami handlowymi, stacjonarnymi, rozproszonymi i mobilnymi oraz pracownikami biura obsługi klienta, 
 • menadżerowie zarządzający zewnętrznym zespołem sprzedażowym, pracujący w modelu outsourcingu, takich jak zespół handlowy u dystrybutora czy pracownicy kontraktowi, 
 • osoby awansowane w ciągu ostatniego roku na stanowiska kierownicze w pionach sprzedaży lub przeznaczone do takiego awansu,
 • osoby koordynujące pracę zespołów rozproszonych

Odbiorcami szkolenia są w szczególności osoby chcące zapoznać się z najlepszymi standardami dotyczącymi zarządzania rozproszonym zespołem sprzedażowymktóre nie uczestniczyły wcześniej w tego typu szkoleniach oraz takie, które chcą poprawić skuteczność swoich działań.  Od uczestników szkolenia nie jest wymagane uprzednie doświadczenie w zarządzaniu zespołami.

Cele szkolenia  z Zarządzania Zespołem Rozproszonym w Sprzedaży

Podczas szkolenia uczestnicy nauczą się:

 • zarządzać zespołem rozproszonym na odległość,
 • przeprowadz zdalny proces rekrutacyjny z wykorzystaniem metod i narzędzi rekrutacyjnych na stanowiska handlowe, 
 • dobierać wskaźniki (KPI) najbardziej odpowiednie do celów firmy, okoliczności oraz specyfiki branży, 
 • stawiać i komunikować cele dla członków sprzedażowego zespołu rozproszonego,  
 • przeprowadzać efektywne spotkania i odprawy z podległymi pracownikami, również z wykorzystaniem narzędzi do spotka zdalnych, takich jak MS Teams czy ClickMeeting, 
 • delegować zadania, monitorować postępy w realizacji oraz rozliczać ich wykonanie, 
 • delegować uprawnienia i odpowiedzialność podległym pracownikom 
 • organizować i monitorować zdalnie pracę handlowców i jej efekty za pomocą narzędzi informatycznych takich jak MS Teams czy ClickMeeting, 
 • motywować członków handlowego zespołu rozproszonego do wytężonej pracy 
 • przeprowadzać efektywne rozmowy zarządcze z pracownikiem, 
 • prowadzić różne rodzaje wizyt wspólnych z handlowcami, 
 • przeprowadzać szkolenia i coaching on-the-job, zarówno z przedstawicielami pracującymi w terenie jak i handlowcami stacjonarnymi (np. Tele-sprzedawcy). 

Podczas szkolenia uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu:

 • podstawowych różnic miedzy pracą zdalną a stacjonarną,
 • żnic między przywództwem a zarządzaniem w odniesieniu do rozproszonego zespołu sprzedażowego, 
 • jak ocenić dynamiki handlowego zespołu rozproszonego, 
 • sprawdzonych metod prowadzenia rekrutacji na stanowiska handlowe, 
 • zasad rozwijania kompetencji członków zespołu handlowego przez szkolenie i coaching, 
 • rozróżniania bycia koordynatorem zespołu od bycia nadzorcą, 
 • różnych typów spotkań działu handlowego, w tym spotkań wirtualnych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, 
 • jak organizować i monitorować zdalnie pracę handlowców z użyciem nowoczesnych technologii informatycznych, 
 • najskuteczniejszych metod motywowania członków zespołów handlowych.

Po szkoleniu uczestnicy będą:

 • mieć poczucie kontroli nad pracą zespołu, 
 • katalizatorem pozytywnej zmiany w zespole, 
 • koordynować pracę zespołu (zamiast bycia nadzorcą), co będzie przekładać się na zaangażowanie i samodzielność zespołu, 
 • swobodnie posługiwać się narzędziami informatycznymi do zarządzania zespołem rozproszonym 
 • planuje czas na pracę zawodową i życie prywatne.

DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ NAWET DO 100%

Świadczymy usługi dofiansnowane z Unii Europejskiej nawet do 100% wartości. Zostaw nam swoje dane kontaktowe w formularzu kontaktowym, a BEZPŁATNIE:

 • sprawdzimy wszelkie możliwości dofinansowania na usługi doradcze i szkoleniowe dla Ciebie i/lub Twojej firmy,
 • pomożemy w wypełnieniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie,
 • pomożemy w rozliczeniu dofinansowania.

Wypełnij formularz i czekaj na nasz kontakt!

  Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez MTConsulting zgodnie z polityką prywatności.

  Szkolenie Zarządzanie Zespołem Rozproszonym w Sprzedaży – Program szkolenia

  • Przewodzić czy zarządzać?
  • Rola i zakres obowiązków formalnych i nieformalnych lidera rozproszonego zespołu handlowego. 
  • Wyzwania stojące przed liderem zespołu sprzedażowego, wynikające z przejścia na pracę zdalną.  
  • Różne style przywództwa.  
  • Osobowość lidera a styl sprawowanego przywództwa. 
  • Kultura organizacyjna i wpływ lidera na jej kształtowanie. 
  • Znajdź i zatrudniaj najlepszych.
  • Przygotowanie procesu rekrutacyjnego.
  • Rozmowa rekrutacyjna w formule wywiadu behawioralnego.
  • Testy i zadania rekrutacyjne.
  • Proces onboardingu nowego pracownika. 
  • Jak zwalniać pracownika ograniczając ryzyka dla firmy.  
  • Informuj, przekonuj, egzekwuj.
  • Odprawa poniedziałkowa z zespołem w warunkach pracy zdalnej. 
  • Sprint – szybkie spotkania cykliczne skoncentrowane na rozwiązaniu problemu. 
  • Rozmowa zarządcza 1 na 1. 
  • Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji w zależności od sytuacji (wideokonferencja, mail, telefon, komunikatory, media społecznościowe).  
  • Narzędzia zdalnej komunikacji z zespołem – na przykładzie ClickMeeting i MS Teams 
  • Lider coachem i trenerem.
  • Jak się uczą dorośli? 
  • Dwa sprawdzone modele szkolenia pracowników działu handlowego.
  • Coaching handlowca.
  • Typy wizyty wspólnych i praca rozwojowa z przedstawicielem handlowym w terenie.
  • Zasady udzielania informacji zwrotnej.
  • Śledzenie postępów i dokumentowanie procesu rozwojowego pracownika.  
  • Spraw, aby im się chciało chcieć.
  • Dwa podejścia do motywowania: teoria X i Y.  
  • Sześć cech efektywnych zespołów. 
  • Jak budować zaangażowanie pracowników w zespole rozproszonym? 
  • Kiedy, za co i jak chwalić i ganić?
  • Jak egzekwować ustalenia i wywierać zdrową presję na pracownika?
  • Najlepsze systemy motywacyjne w zarządzaniu rozproszonym zespołem handlowym.
  • „Ciemna strona mocy” – techniki wywierania nieetycznej presji na pracownika.  
  • Rozwijaj ludzi przez zadania.
  • Dlaczego warto delegować zadania? 
  • Co jest, a co nie jest delegowaniem zadań i uprawnień? 
  • Jakie zadania należy delegować, a jakie lider powinien wykonać osobiście? 
  • W jaki sposób skutecznie delegować? 
  • Jak motywować delegując zadania?
  • Jak pobudzać kreatywność i samodzielność pracowników?  
  • Stawiaj cele i egzekwuj ich wykonanie.
  • „Wizja, misja i halucynacja”, czyli jak planować rzeczywistość, nie fantazję. 
  • Błędy poznawcze popełniane na etapie planowania.
  • Jak stawiać cele sprzedażowe i marketingowe – „kalkulator targetów”.
  • Co mierzyć, a czego nie mierzyć?
  • Jak dobrać odpowiednie wskaźniki sukcesu (KPI – key performance indicators) ze względu na specyfikę branży i rolę handlowca?
  • Raporty i tablice wyników.
  • Monitorowanie pracy zespołu rozproszonego za pośrednictwem narzędzi informatycznych (CRM i MS Teams).  
  • Podsumowanie szkolenia
  • Sesja pytań i odpowiedzi
  • Zadanie wdrożeniowe

  SZKOLENIE Z ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM ROZPROSZONYM
  KLUCZOWE KOMPETENCJE

  zarządzanie zmianą, budowanie relacji, komunikacja, wzbudzanie zaangażowania, delegowanie i egzekwowanie zadań, wyznaczanie priorytetów, zarządzanie czasem pracy zespołu, orgaznizacja spotkań online, obsługa narzędzi wspierających pracę zdalną

  Szkolenie Zarządzanie Zespołem Rozproszonym – Metody szkoleniowe

  Zarządzanie Sobą w Czasie – szkolenie jest prowadzone następującymi metodami*:

  • Prezentacja multimedialna z materiałem ułożonym z uwzględnieniem cyklu Kolba.  
  • [Tylko w szkoleniu w formule stacjonarnej:] Scenki z udziałem uczestników („Rozmowa kwalifikacyjna”, „Rozmowa zarządcza z pracownikiem”, „Delegowanie zadania >>poniedziałkowa odprawa<<”) 
  • Ćwiczenia indywidualne lub w grupach („Przygotowanie i przeprowadzanie spotkania zdalnego za pośrednictwem ClickMeeting).  
  • Praca wspólna w narzędziu do zarządzania zespołem rozproszonym – prezentacja poszczególnych funkcjonalności MS Teams krok po kroku, w trybie prezentacji pulpitu trenera.  
  • Dyskusja moderowana. 

  *metody uzależnione są od formuły prowadzenia zajęć (stacjonarne vs online)

  Zarządzanie Zespołem Rozproszonym – trener prowadzący szkolenie

  Wojciech Woźniak - Trener MTConsulting

  Wojciech Woźniak

  Trener Biznesu, Konsultant, Doświadczony Menadżer

  • Ponad 20 lat doświadczenia w sprzedaży osobistej i zarządzaniu sprzedażą w największych firmach w Polsce.
  • Ekspert zarządzania rozproszonymi zespołami sprzedażowymi i handlowymi oraz biurami obsługi klienta.
  • Zarządzał zespołami liczącymi od siedmiu do ponad trzystu członków.
  • Pracował z największymi firmami farmaceutycznymi i FMCG oraz firmami branży przemysłowej i budowlanej.
  • Odpowiadał za realizację planów sprzedażowych liczonych w miliardach złotych rocznie.
  • Miłośnik książek o technologii, sztucznej inteligencji, ekonomii, psychologii, historii, archeologii czy fizyce, ale nie pogardzi dobrą biografią czy powieścią.
  • Właściciel dwóch psów i trzech koni rasy fryzyjskiej.

  Więcej o trenerze: Wojciech Woźniak

  Zarządzanie Zespołem Rozproszonym w Sprzedaży – szkolenie dofinansowane!

  Na szkolenie Zarządzanie Zespołem Rozproszonym możesz uzyskać dofinansowanie z Unii Europejskiej do 80% wartości szkolenia
  Jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem dla siebie i swoich pracowników, skontaktuj się z nami a bezpłatnie pomożemy w przygotowaniu oraz złożeniu wniosku i zdobyciu dofinansowania. Szczegóły pod numerem telefonu: +48 883 329 608

  Zarządzanie Zespołem Rozproszonym – Szkolenie Zamknięte

  Jeśli interesuje Cię przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla Twojej firmy, wypełnij poniższy formularz i zamów rozmowę lub umów się na spotkanie. Przygotujemy indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb Twoich i Twojej organizacji oraz celów i efektów, jakie chcesz osiągnąć poprzez szkolenie.

   Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez firmę MTConsulting zgodnie z polityką prywatności strony.

   SPRAWDŹ RÓWNIEŻ NASZĄ OFERTĘ SZKOLEŃ OTWARTYCH DOFINANSOWANYCH

   W BAZIE USŁUG ROZWOJOWYCH