Przemysław Wojnarowski

Posiada wielokierunkowe wykształcenie, ogromną wiedzę i doświadczenie w pracy z człowiekiem. Ukończył studia z zakresu oligofrenopedagogiki, socjoterapii, resocjalizacji, pedagogiki wczesnoszkolnej oraz muzycznej, a także coaching z certyfikatem ACSTH oraz ACC ICF. W dodatku ukończył studia magisterskie z doradztwa zawodowego oraz z coachingu kariery. Uczestniczył również w licznych szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych. Jest człowiekiem wielu pasji. Ciągle się rozwija.

Przemysław Wojnarowski pracuje według norm i standardów ICF – organizacji, która gwarantuje właściwy, indywidualny, elastyczny i bezpieczny coaching. Wykorzystuje nowoczesne i różnorodne metody pracy indywidualnie dopasowane pod klienta.

Jego kompetencje poparte są sumą wielu doświadczeń zebranych na gruncie wieloletniej pracy psychopedagogicznej, socjoterapeutycznej, resocjalizacyjnej, instruktorskiej i terapeutycznej. Pracował m.in. w takich placówkach jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Pedagogiki Specjalnej, Przedszkola, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii i Resocjalizacji, Regionalne Centrum Kultury, Caritas Polska, Komenda Powiatowa w Policji. Na swoim koncie ma setki godzin przepracowanych z zadowolonymi klientami, zarówno indywidualnymi, jak i biznesowymi. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu: rozwoju osobistego, komunikacji, innowacji, kreatywności, kompetencji miękkich. Prowadzi również szkolenia dla szkół, przedszkoli, warsztatów terapii, grup superwizyjnych, firm prywatnych, managerów oraz osób zarządzających kapitałem ludzkim.

Jest profesjonalistą, dla którego praca na rzecz rozwoju człowieka jest najważniejsza. Prywatnie i zawodowo fascynuje go holistyczne postrzeganie człowieka oraz procesy rozwoju jednostek i grup społecznych. Jego pasją jest muzyka, naucza gry na instrumentach. Współpracuje z zespołami i realizuje różne projekty muzyczne. Silnie związany z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr w oddziale Nadnoteckim.