Kodeks etyczny

„Mówimy, co myślimy i robimy, co mówimy.”

  1. Zawsze jasno określamy zasady współpracy.
  2. Zawsze dotrzymujemy złożonych obietnic.
  3. Zawsze działamy w dobrze pojętym interesie Klienta (naszym sukcesem, jest sukces Klienta).
  4. Zawsze dajemy możliwość podjęcia decyzji Klientowi.
  5. Zawsze udzielamy szczerych, konkretnych i rzetelnych informacji zwrotnych.
  6. Zawsze wygłaszamy prawdziwe stwierdzenia, co do których jesteśmy pewni.
  7. Zawsze zachowujemy zasady poufności pracy z Klientem.
  8. Zawsze poruszamy się w ramach granic i celów wyznaczonych przez Klienta.
  9. Zawsze podejmujemy tylko zadania, do których posiadamy kompetencje.
  10. Zawsze uczciwie i rzetelnie realizujemy swoją pracę.
kodeks etyczny