szkolenie wypalenie zawodowe

Szkolenie Wypalenie Zawodowe

Szkolenie Wypalenie Zawodowe nauczy Cię, jak szybko rozpoznawać i reagować na syndrom wypalenia zawodowego oraz w jaki sposób sobie z nim radzić i zapobiegać mu. Poznasz najlepsze techniki i metody radzenia sobie ze stresem, monotonią czy znudzeniem, a także nauczysz się, jak skutecznie odnajdywać w sobie i innych motywację do pracy.

Cel szkolenia

Celem szkolenia Wypalenie Zawodowe jest nabycie wiedzy o syndromie wypalenia zawodowego i metodach przeciwdziałania mu oraz umiejętności rozpoznawania własnej kondycji emocjonalnej, psychicznej, poznawczej i fizjologicznej, a także rozwijania swojej motywacji, efektywnego radzenia sobie ze stresem, zapobiegania przeciążeniu i wyczerpaniu organizmu. Szkolenie ma na celu wykształcenie postawy pełnej spokoju i radości, dbałości o własne potrzeby oraz unikającej frustracji zawodowej.

Szczegółowe cele kształcenia:

 1. Kształtowanie postaw zw. z:
  1. Profilaktyką i zapobieganiem wypaleniu zawodowemu
  2. Asertywnym odmawianiem
  3. Odpowiedzialnością
  4. Dbałością o swoje potrzeby i wartości
  5. Ustalaniem priorytetów w realizacji celów
  6. Równowagą ciała, umysłu i ducha
  7. Unikaniem lęku, frustracji
  8. Spokojem, radością i harmonią
 2. Nabycie/ rozwój umiejętności
  1. Oceny własnego zagrożenia wypaleniem zawodowym
  2. Podejmowania działań profilaktycznych
  3. Podejmowania działań związanych z leczeniem wypalenia zawodowego w poszczególnych jego fazach przebiegu
  4. Radzenia sobie ze stresem
  5. Zarządzania emocjami
  6. Diagnozowania swoich motywatorów i demotywatorów
  7. Zwiększania swojej motywacji
 3. Uzupełnienie/ uporządkowanie wiedzy o:
  1. Wypaleniu zawodowym i fazach w jakich przebiega
  2. Zewnętrznych i wewnętrznych przyczynach
  3. Symptomach, wskaźnikach i sygnałach alarmowych wypalenia zawodowego
  4. Stresie, jego objawach i symptomach
  5. Teorii motywacji F. Herzberga: determinantach motywacji i demotywacji

W programie szkolenia:

Czym jest wypalenie zawodowe? I jak je rozpoznać?

 • Diagnoza czynników sprzyjających wypaleniu zawodowemu
Czym jest stres, jak go rozpoznać i sobie z nim radzić?

 • obserwacja własnej reakcji stresowej
 • techniki relaksacyjne i inne sposoby na stres
Konsekwencje wypalenia zawodowegoPodstawy asertywności
Kto jest szczególnie narażony na wypalenie zawodowe?

 • cechy i predyspozycje
Czym jest motywacja i skąd się bierze jej brak?

 • Sposoby na zwiększenie motywacji
Metody przeciwdziałania wypaleniu zawodowemuSztuka wyznaczania celów i priorytetów
Jak leczyć wypalenie zawodowe?

 • Wskaźniki wypalenia zawodowego
 • Techniki umożliwiające wyjście z wypalenia zawodowego w poszczególnych jego fazach
Techniki ochrony przed wypaleniem zawodowymKontrolowanie i rozpoznawanie własnych emocjiŹródła i przyczyny wypalenia zawodowego
Model przemiany wewnętrznej w 6 fazachAnaliza własnego sposobu funkcjonowaniaTrzy wymiary wypalenia zawodowegoPodsumowanie szkolenia

Grupa docelowa:

Szkolenie Wypalenie Zawodowe przeznaczone jest dla każdej osoby, która chce poradzić sobie z wypaleniem zawodowym, zapobiegać mu i zdobyć na ten temat wiedzę. Szkolenie szczególnie rekomendowane jest osobom, których cele zawodowe nakierowane są na innych ludzi: uczenie, wspieranie, pomaganie.

Metody pracy:

Szkolenie Wypalenie Zawodowe prowadzone jest w  formie warsztatu przy maksymalnym zaangażowaniu uczestników. Wiedza teoretyczna jest jedynie wprowadzeniem koniecznym dla realizacji powyższych celów. Szkolenie przebiega w formie praktycznych ćwiczeń bez użycia prezentacji multimedialnej. Poza tym podczas szkolenia uczestnicy otrzymują „lustro” co zwiększa ich samoświadomość i stwarza przestrzeń dla rozwoju. Szkolenie odbywa się w atmosferze bezpieczeństwa i zaufania, co sprzyja postawom otwartości oraz chęci uczenia się.

Metodologia szkolenia: kwestionariusze, ćwiczenia w podgrupach, dyskusja, burza mózgów, prezentacja, studium przypadków, ćwiczenia praktyczne.

Materiały szkoleniowe

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma bazę materiałów merytorycznych – zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej, prezentację zawierająca know-how wypracowaną podczas szkolenia.  A także niezbędne przybory potrzebne do udziału w szkoleniu (tj. notesy, długopisy, arkusze ćwiczeń itp.). Po szkoleniu wręczone zostaną certyfikaty i zaświadczenia uczestnictwa.

Efekty usługi

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili wykryć syndromy wyplenia zawodowego u siebie i innych oraz zastosować technik pozwalające wyleczyć się z wypalenia zawodowego i zapobiegać mu w przyszłości.

Informacja na temat  ewaluacji i mierzenia efektów szkolenia: ankiety ewaluacyjne, zadania wdrożeniowe.

Trener prowadzący

Szkolenie Wypalenie Zawodowe poprowadzi trener odznaczający się dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym. Posiadający nie tylko wiedzę, ale i praktykę z omawianej dziedziny. Sprawdź naszą kadrę trenerską.

Informacje i zapisy na szkolenie

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniu i jego organizacji:

 • tel.  +48 883 329 608
 • mail: biuro@mtc.pl

Pamiętaj, że szkolenie może być dofinansowane!

Jeśli chcesz zgłosić na szkolenie większą ilość osób, prosimy o kontakt – przygotujemy specjalną ofertę cenową. Data, miejsce, cena i godziny szkolenia są kwestią do indywidualnego ustalenia. 

Już teraz możesz zgłosić niezobowiązującą chęć swojego uczestnictwa w szkoleniu bądź swoje zainteresowanie podobnymi szkoleniami z tego zakresu. Wypełnij poniższy formularz:

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.