szkolenie spotkania biznesowe

Szkolenie spotkania biznesowe

Szkolenie spotkania biznesowe nauczy Cię, jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić skutecznie każde spotkanie służbowe. Poznasz najważniejsze zasady obowiązujące podczas spotkań biznesowych oraz dowiesz się, jak dobrze wypaść przed kontrahentami, klientami czy pracownikami. 

Cel szkolenia

Celem szkolenia Spotkania biznesowe jest poznanie metod i sposobów organizacji oraz prowadzenia efektywnych spotkań biznesowych. A także nabycie umiejętności tworzenia sprzyjającej atmosfery spotkania, wzmacniania aktywności uczestników i dostosowania form spotkania do jego celu.

W programie szkolenia:

Organizacja spotkań

 • definicja spotkania
 • powody organizacji spotkań
 • cel spotkania
 • oczekiwane rezultaty spotkania
 • rola, odpowiedzialność i zadania organizatora

 

Przeprowadzenie spotkania

 • rozpoczęcie spotkania
 • omówienie najważniejszych zagadnień, problemów, prac postępowych
 • realizacja agendy spotkania
 • zakończenie spotkania i przedstawienie planu dalszego działania
 • podsumowanie spotkania
 Sposoby na stres, nudę bądź rozproszenie uwagi uczestników podczas spotkania biznesowego.Zagadnienia wspomagające przebieg spotkania biznesowego

 • techniki, materiały i narzędzia  pomagające w przebiegu spotkania
Typy spotkań biznesowych Sposoby motywowania uczestników do aktywnego udziału w spotkaniu; techniki komunikacji wzmacniające aktywność.Metody sporządzania notatek podczas i po spotkaniu biznesowym.Metody i techniki prezentacji oraz argumentacji  (przyciąganie uwagi słuchacza, mowa ciała, pozyskiwanie wiarygodności)
Tworzenia planu spotkaniaJak sobie radzić z niespodziewanymi sytuacjami podczas spotkania biznesowego?

 • trudni uczestnicy spotkania oraz sposoby na postępowanie z nimi
 Istotne kompetencje i cechy gospodarza spotkania.Przyczyny i powody nieudanych spotkań.
Przygotowanie spotkania biznesowego

 • ustalenie terminu i miejsca; struktury i formy spotkania
 • stworzenie listy uczestników
 • sposoby przekazu informacji organizacyjnych
 • określenie tematów do przygotowania dla uczestników
 • zaproszenie oraz potwierdzenie obecności uczestników
 Efektywne zarządzanie czasem podczas spotkania biznesowego Jak zachować partnerskie relacje podczas spotkania biznesowego mimo hierarchii zawodowej?Konstruktywne podsumowanie spotkania; wnioski z dyskusji oraz przekazanie zaleceń.

Grupa docelowa:

Szkolenie Spotkania Biznesowe skierowane do wszystkich osób organizujących i przeprowadzających spotkania służbowe z klientami, kontrahentami bądź współpracownikami.

Metody pracy

Szkolenie Spotkania Biznesowe prowadzone jest w formie praktycznych warsztatów. Część teoretyczna stanowi jedynie formę wstępu do konkretnych ćwiczeń. Podczas szkolenia wykorzystywane są następujące metody pracy:

 • ćwiczenia w zespołach i parach
 • dyskusje moderowane
 • prezentacje
 • gry
 • symulacje
 • scenki, psychodrama
 • case study, analiza przypadków

Efekty usługi

Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili zaplanować, zorganizować oraz przeprowadzić każde spotkanie biznesowe. Poznają sposoby pokonywania własnej tremy przed spotkaniem, skutecznej prezentacji i argumentacji oraz aktywizacji uczestników spotkania. Będą potrafili radzić sobie z trudnymi postawami i sytuacjami zdarzającymi się podczas spotkań służbowych oraz dbać o odpowiednią atmosferę spotkania. Posiądą umiejętność sprawnego kierowania każdym spotkaniem.

Materiały szkoleniowe

Każdy z uczestników szkolenia otrzyma bazę materiałów merytorycznych – zarówno w formie elektronicznej, jak i papierowej. A także niezbędne przybory potrzebne do udziału w szkoleniu (tj. notesy, długopisy, arkusze ćwiczeń itp.). Po szkoleniu wręczone zostaną certyfikaty i zaświadczenia uczestnictwa.

Trener prowadzący

Szkolenie Spotkania biznesowe poprowadzi trener odznaczający się dużym doświadczeniem szkoleniowym i biznesowym. Posiadający nie tylko wiedzę, ale i praktykę z omawianej dziedziny. Sprawdź naszą kadrę trenerską.

Informacje i zapisy na szkolenie

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe informacje o szkoleniu i jego organizacji:

 • tel.  +48 883 329 608
 • mail: biuro@mtc.pl

Pamiętaj, że szkolenie może być dofinansowane!

Jeśli chcesz zgłosić na szkolenie większą ilość osób, prosimy o kontakt – przygotujemy specjalną ofertę cenową. Data, miejsce, cena i godziny szkolenia są kwestią do indywidualnego ustalenia. 

Już teraz możesz zgłosić niezobowiązującą chęć swojego uczestnictwa w szkoleniu bądź swoje zainteresowanie podobnymi szkoleniami z tego zakresu. Wypełnij poniższy formularz:

Korzystając z formularza zgadzasz się na przechowywanie i przetwarzanie twoich danych przez tę witrynę.