efektywność pracy pracownika

13 lis 2018

Efektywność pracy pracownika- jak ją zmierzyć? Pracownik pod lupą!

Efektywność pracy pracownika pozwala nam ocenić ilość i jakość jego pracy. Ponadto to, czy produktywnie wykorzystuje on swój czas i potencjał. Jak jednak obiektywnie zmierzyć i sprawdzić efektywność pracy pracownika? Poznaj skuteczne sposoby, aby tego dokonać! 

Efektywność pracy pracownika – jak ją zmierzyć?

Chcąc oceniać efektywność pracy pracownika, warto zapoznać się z tym, czym w ogóle jest pojęcie efektywności pracy i co na nią wpływa. Oto konkretne sposoby pomiaru efektywności pracy pracownika:

1. Zapiski i obserwacje

Pierwszy ze sposobów mierzenia efektywności pracy pracownika zakłada, aby sprawdzać  i notować, czy realizuje on wyznaczone mu zadania i cele oraz w jakim czasie tego dokonuje. Możemy prowadzić swoje prywatne zapiski i obserwacje.  Na przykład odnotowujemy ile danego produktu udało się wytworzyć pracownikowi w ciągu dnia pracy. Ponadto, ile obsłużył klientów w ciągu tygodnia.

Nieco łatwiej jest sprawdzić efekty pracy osób pracujących fizycznie (widzimy gołym okiem, co wykonali czy zrobili). Trochę trudniej jest ocenić osoby pracujące umysłowo. Zawsze jednak możemy sięgnąć po odpowiednie narzędzia czy programy, które nam to ułatwią…

2. Aplikacje i narzędzia to sposób efektywność pracy pracownika

Istnieją specjalne aplikacje i narzędzia do mierzenia efektywności pracy pracownika. Dokładnie analizują one dane dostarczone przez firmę, pokazują, o której godzinie pracownik zaczął lub skończył wykonywać dane zadanie na komputerze, uwzględniają daty wykonywanych czynności, sprawdzają ilość pozyskanych klientów, sprzedanych towarów bądź usług, liczbę sporządzonych raportów, tabel, wykresów i tym podobne.

Szkolenia dofinasowane - blog

3. Ekspert zewnętrzny – zwiększ efektywność pracy pracownika

Czasem dobrze, aby efektywność pracy naszych pracowników ocenił ktoś z zewnątrz. W związku z tym wynajmuje się eksperta spoza firmy, który obiektywnie ocenia działania każdego pracownika. Zapoznaje się on z zakresem jego obowiązków oraz przeprowadza testy kompetencji. Następnie dokonuje obserwacji pracownika w jego miejscu pracy i ocenia, czy w pełni wykorzystuje on swój potencjał.

Czasem dobrze, aby efektywność pracy naszych pracowników ocenił ktoś z zewnątrz Click To Tweet

4. Audyt personalny

Kolejnym ze sposobów oceny efektywności pracy pracowników jest regularne dokonywanie audytów personalnych w firmie. Najlepiej przeprowadzać je na koniec roku. Podczas takiego audytu dokonuje się dokładnej analizy kadry oraz tego, co dzieje się w firmie. Weryfikuje się dokumenty i przegląda raporty oraz przeprowadza rozmowy z pracownikami i ich przełożonymi. Pracownicy sami wypowiadają się na temat swojej pracy, ale również pytani są o nią ich przełożeni czy współpracownicy. Na podstawie zebranych danych i wywiadów definiuje się potencjał zawodowy każdego pracownika w kontekście potrzeb i planów organizacji.

5. Porównania

Jak efektywnie pracuje ten pracownik w porównaniu do tamtego? Można to zweryfikować poprzez porównywanie, ile czasu zajmuje wykonanie podobnych zadań innym osobom, a także przyrównanie do siebie jakości ich pracy. Należy jednak pamiętać, że efektywność pracownika nie zależy tylko od jego poziomu zaangażowania, ale i od specyficznych predyspozycji psychofizycznych. Nie każdy będzie w stanie daną pracę wykonać tak dobrze, jak ktoś inny.

6. Testy psychologiczne

Dzięki testom psychologicznym możemy nie tylko ocenić efektywność pracy pracownika, ale i zbadać, czy pracownik posiada odpowiednie cechy potrzebne do pełnienia danego stanowiska. Na przykład czasami może się okazać, że obsadziliśmy osobę mało kontaktową i podatną na stres na stanowisku do spraw obsługi klienta. Ta osoba znacznie lepiej poradziłaby się do sporządzania wykresów i tabelek, bo wykazuje cechy analityczne. Nie zawsze danego pracownika musimy zwalniać. Niekiedy to właśnie sama zmiana stanowiska czy zakresu pracy zwiększy jego efektywność.

A jak Wy sprawdzacie efektywność pracowników? Czy znacie jakieś inne skuteczne sposoby? Podzielcie się w komentarzu.

Szkolenie dofiansowane - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Dobrochna Stróżyńska
Redakcja MTConsulting

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *