efektywne szkolenie

13 kw. 2016

Efektywne szkolenie, czyli jakie?

Efektywne szkolenie jest jedną z najlepszych form rozwoju pracowników. Przede wszystkim, poszerza ich wiedzę, kompetencje oraz zwiększa motywacje i wydajność pracy. Czy jednak każde szkolenie jest skuteczne? Sprawdź, czym powinno charakteryzować się efektywne szkolenie, zanim wydasz pieniądze w błoto!

Efektywne szkolenie – 9 rad dla Ciebie

Zanim zdecydujemy się na realizację kolejnego kroku w rozwoju naszych umiejętności, warto dobrze się nad tym zastanowić. Przygotowaliśmy dla Ciebie kilka rad, które mogą pomóc Ci podjąć właściwą decyzję.

1. Efektywne szkolenie dopasowane do aktualnych potrzeb i problemów firmy

Nie warto inwestować w szkolenie, które okaże się zbędne i nieprzydatne dla pracowników. Efektywne szkolenie najlepiej jest przygotować w taki sposób, aby uwzględniać indywidualne i bieżące zapotrzebowania firmy. Jak poznać te potrzeby? Z pomocą przychodzą firmy doradczo-szkoleniowe, które zajmują się badaniem oraz analizą potrzeb. Organizują one wizyty konsultacyjne, podczas których: prowadzą wywiady z kierownikami i pracownikami firmy, poznają oczekiwania uczestników, zapoznają się z funkcjonowaniem firmy, przyglądają się specyfice jej działania, oceniają mocne i słabe strony firmy oraz diagnozują problemy, które w pierwszej kolejności wymagają naprawy. Na podstawie zebranych informacji tworzą program szkoleniowy dopasowany pod konkretną firmę i optymalny dla jej pracowników. Bieżąca weryfikacja potrzeb stanowi klucz do wartościowego szkolenia.

2. Efektywne szkolenie posiada sprecyzowane cele

Szkolenie powinno mieć jasno określone cele i rezultaty, do których zmierza. Nie ma sensu prowadzić szkolenia, które do niczego nie prowadzi oraz nie wnosi pożądanych efektów. Cele zazwyczaj umeszamy w kategoriach sprecyzowanych zmian zachowań – co i jak ma się zmienić?

3. Efektywne szkolenie wpływa na zachowania uczestników

Efektywne szkolenie wpływa nie tylko na poziom wiedzy uczestników, lecz także na zmianę ich zachowań i postaw. To właśnie dane rezultaty behawioralne powinny zostać osiągnięte po skutecznym szkoleniu. Uczestnicy szkolenia muszą umieć korzystać z nowo przyswojonej wiedzy, a nie tylko ją posiadać.

4. Efektywne szkolenie – interaktywne i z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi pracy

Szkolenie prowadzone jedynie w formie wykładowej jest bardzo mało efektywne. Dlatego też, podczas szkolenia powinno sięgać się po różnorodne metody pracy. Są nimi na przykład : action learning, burza mózgów, ćwiczenia w parach lub grupach, dyskusje, gry, symulacje, kwestionariusze, prezentacje, psychodrama, psychotesty, coaching, scenki, quizy, analiza filmów i dokumentów. Efektywne szkolenie musi zawierać przede wszystkim liczne ćwiczenia dla uczestników, które pozwalają im utrwalić nowo nabytą wiedzę w praktyce. W grupie łatwiej można zaobserwować rezultaty oraz uzyskać informację zwrotną na dany temat. Zadanie trenera w dużej mierze polega na modelowaniu zachowań uczestników. Podstawą jest: warsztat, trening i nauka przez doświadczenia.

Szkolenie prowadzone jedynie w formie wykładowej jest bardzo mało efektywne Click To Tweet

5. Jest prowadzone przez wykwalifikowanego trenera – praktyka

Najlepsze szkolenia z reguły prowadzą trenerzy, którzy sami byli praktykami biznesu oraz mają doświadczenie zawodowe w danej tematyce. Przekazują oni wówczas wiedzę popartą licznymi przykładami z życia, a nie jedynie zaczerpniętą z książek. Szczególnie w przypadku kształcenia kadry menedżerskiej idealny jest trener-praktyk, który sam pełnił funkcję kierownika bądź szefa oraz wie, jak skutecznie zarządzać pracownikami. Ponadto rozumie on i zna tematykę skutecznego przywództwa. Przed wyborem firmy szkoleniowej, należy dokładnie sprawdzić kompetencje, wykształcenie i doświadczenie trenerów z nią współpracujących. Przydatne mogą okazać się referencje osób, które już korzystały z usług danej firmy czy trenera. Nie bez znaczenia jest również sama osobowość trenera oraz jego charyzma i dar do przekazywania wiedzy.

Szkolenia dofinasowane - blog

6. Jest dobrze przygotowane szkolenie pod względem organizacyjnym i merytorycznym

Istotna jest także sama kwestia organizacyjna szkolenia. Efektywne szkolenie powinniśmy przeprowadzać w dogodnym i komfortowym miejscu, stwarzającym dobre warunki do nauki. Na szkoleniu nie powinno zabraknąć materiałów merytorycznych przygotowanych dla uczestników. Należy również ustalić odpowiedni termin szkolenia, aby zadbać o jak największą frekwencję.

7. Efektywne szkolenie – etapy

Proces nauki zachodzi etapami. Znacznie lepiej sprawdzają się krótsze niż zbyt długie sekwencje szkoleniowe. Nie chodzi o to, aby przekazać całą wiedzę za jednym razem, lecz by stopniowo ją dawkować w taki sposób, aby uczestnicy mogli ją zapamiętać na dłużej. Czasami najlepiej sprawdza się zasada – „mniej znaczy więcej”. Zgodnie z nią lepiej jest wprowadzić mniej informacji, ale dobrze je przyswoić niż zbyt dużo, których nikt nie zapamięta. W procesie szkoleniowym większy nacisk kładzie się na samo praktykowanie. Nauka „małymi krokami” dużo skuteczniej prowadzi do zmian zachowań. Po efektywnym wdrożeniu małych zmian łatwiej jest wprowadzić duże, której pomagają uzyskać bardziej skomplikowane umiejętności. Efektywne szkolenie jest rozciągnięte w czasie i stanowi proces rozwojowy.

8. Bada uzyskane rezultaty

Ważne, aby po odbytym szkoleniu, dało się sprawdzić jego rezultaty. Zweryfikować je można chociażby przez wykonanie badań ewaluacyjnych. Zadowolenie uczestników wykazuje się przy pomocy anonimowych ankiet. Dobrzy trenerzy, interesują się tym, jakie zmiany zaszły w danej grupie czy organizacji. Często w razie konieczności proponują także dodatkowe konsultacje. Jak rozpoznać, że szkolenie było efektywne? Jeżeli zaplanowany cel został osiągnięty a zmiana została wdrożona.

9. Dostarcza wskazówek do pracy w przyszłości – plan ścieżek rozwoju

Efektywne szkolenie zawiera plan na przyszłość. Informuje o tym, jak utrzymać osiągnięte cele. Zazwyczaj, zaraz po szkoleniu uczestnicy są zmotywowani do działania i chcą wprowadzać skuteczne zmiany. Zdarza się jednak, że parę miesięcy później wracają do starych nawyków. I to właśnie na tym etapie potrzebują najsilniejszego wsparcia. Takie wsparcie powinni uzyskać od swojego lidera. Oczywiście jeśli został on na to odpowiednio przygotowany. Istotne jest, więc zaangażowanie przełożonych. Przede wszystkim to jednak firmy szkoleniowe powinny zadbać o to, by proces wdrożenia został utrzymany. Ma się wówczas pewność, że szkolenie były nie tylko skuteczne, ale i trwałe.

Efektywne szkolenie zawiera plan na przyszłość Click To Tweet

To właśnie takie szkolenie w firmie opłaca się najbardziej i nie wywołuje lęku wśród pracodawców o niekompetentne szkolenie pracowników.

Efektywne szkolenie – co warto wiedzieć?

Efektywne szkolenie to takie, w którym niezbędny jest proces odpowiedniego przygotowania go, przeprowadzenia i wdrożenia. Uwagę należy zwrócić na jakość szkolenia, jego dopasowanie pod potrzeby firmy oraz uzyskane efekty prowadzące do trwałych zmian zachowań.

Szkolenie dofiansowane - ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

Dobrochna Stróżyńska 
Redakcja MTConsulting

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *