Fundusze europejskie

Akademia Menadżera MŚP 3 – Kompetencje w Zakresie Cyfryzacji – czym jest?

Podnoszenie kompetencji kadry menadżerskiej w zakresie cyfryzacji jest jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju małych i średnich firm w ostatnich latach. Rozwój kompetencji cyfrowych pracowników nabrał szczególnego znaczenia i mocno przyspieszył po wybuchu pandemii COVID-19.

Akademia Menadżera MŚP 3 to  kolejna edycja projektu dofinansowania usług rozwojowych (szkolenia i doradztwo) dla firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego – programu POWER, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Program dofinansowań startuje 1 stycznia 2022 roku i potrwa do 30 września 2023 roku.

Akademia Menadżera MŚP PARP obejmuje doskonalenie kompetencji menadżerskich w obszarze transformacji cyfrowej MMŚP i rozwoju kompetencji cyfrowych. Projekt realizowany jest w ramach usług dofinansowanych, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych i działa na zasadzie refundacji.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,  działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.

Udział w Akademii Menadżera MŚP – kompetencje w zakresie cyfryzacji umożliwia skuteczne zarządzanie transformacją cyfrową w firmie.

Kto może skorzystać z dofinansowania w ramach Akademii Transformacji Cyfrowej MŚP?

Projekt Akademia Menadżera MŚP 3 – Akademia Transformacji Cyfrowej obejmuje teren całego kraju.
Do udziału zaproszone są firmy z sektora MŚP. W ramach jednego przedsiębiorstwa udział w projekcie może wziąć do 8 osób – menadżerowie, właściciele lub osoby przeznaczone do awansu na stanowiska kierownicze. 

Jakie firmy mogą uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach Akademii Menadżera MŚP 3 – Kompetencje w Zakresie Cyfryzacji mogą uzyskać firmy, które spełniają poniższe warunki:

 • Posiadają główną siedzibę na terenie Polski potwierdzoną wpisem do CEiDG lub KRS,
 • Należą do sektora MMŚP* (mikro, małych i średnich firm),
 • Spełniają warunki uzyskania pomocy de minimis (lub pomocy publicznej),
 • Zobowiązują się do wniesienia wkładu własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia lub w formie wniesienia wkładu  w postaci wynagrodzeń pracowników,
 • Posiadają diagnozę potrzeb rozwojowych w zakresie cyfryzacji**, a w przypadku braku takiej diagnozy, deklarują gotowość do jej przygotowania (diagnoza również może być objęta dofinansowaniem).

*Definicja firmy z sektora MŚP

**Realizujemy również usługi w ramach Diagnozy Potrzeb Przedsiębiorstwa. Skontaktuj się z nami, a przygotujemy indywidualną ofertę dla Twojej firmy.

Definicja MŚP

Kto może zostać uczestnikiem usług w ramach Akademii Menadżera MŚP 3 PARP?

Uczestnikiem projektu “Akademia Menadżera MŚP – Kompetencje w Zakresie Cyfryzacji” mogą zostać:

 • Właściciele i współwłaściciele firm z sektora MMŚP,
 • Osoby pracujące na dowolnych stanowiskach kierowniczych (kadra menadżerska),
 • Osoby przewidziane do awansu na stanowisko kierownicze w przyszłości.

Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają firmy, których pracownicy do tej pory nie korzystali z wsparcia na realizację usług rozwojowych oraz te, które korzystały ze wsparcia w ramach działania 2.2. POWER na opracowanie planu rozwoju firmy.

Jaka jest wartość dofinansowania w ramach Akademia Menadżera MŚP – Kompetencje w Obszarze Cyfryzacji?

Łączna wartość projektu, to aż 54 000 000 złotych.

Refundacja wynosi do 80% wydatków poniesionych na opracowanie Analizy potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa i usługi doradcze oraz do 100% wydatków poniesionych na szkolenia, w przypadku wniesienia wkładu własnego w postaci wynagrodzeń pracowników.

 

Limity dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo*:

 • mikro firma – do 3600 zł na Analizę Potrzeb Rozwojowych i do 67 500  zł na szkolenia i doradztwo,
 • mała firma – do 5000 zł na Analizę Potrzeb Rozwojowych i do 150 000 zł na szkolenia i doradztwo,
 • średnia firma – do 7400 zł na Analizę Potrzeb Rozwojowych i do 150 000 zł na szkolenia i doradztwo.

Maksymalna kwota wsparcia na jedną osobę w projekcie wynosi do 18 000 zł (wartość usług do 22 500 zł)

*Wartość projektu i wysokość dofinansowania zależy od wybranego Operatora, u którego przedsiębiorstwo składa wniosek.

Limity na usługi doradczo-szkoleniowe:

 • doradztwo w ramach Analizy Potrzeb Rozwojowych – 200 zł/h
 • usługi doradcze wynikające z analizy potrzeb – 230 zł/h
 • usługi szkoleniowe wynikające z planu rozwoju kompetencji cyfrowych – 145 zł/h

Sprawdź możliwość dofinansowania dla swojej firmy!

Wypełnij poniższy formularz, aby dowiedzieć się o możliwości i limitach dofinansowania dla Twojej firmy. Zrobimy to BEZPŁATNIE i NIEZOBOWIĄZUJĄCOTwoje dane są bezpieczne i przechowujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Będą wykorzystane tylko w celu wykonania działań w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP”.  Wybierz z listy wielkość firmy  Na co można przeznaczyć środki w ramach Akademii Menadżera MŚP 3?

  Środki w ramach “Akademii Menadżera MŚP PARPKompetencje w Zakresie Cyfryzacji” można przeznaczyć na jeden z trzech podstawowych celów:

  1. Analiza potrzeb rozwojowych MMŚP. Jej celem jest określenie specyfiki prowadzonego biznesu planów rozwojowych firmy w zakresie transformacji cyfrowej oraz diagnoza luk kompetencyjnych uczestników projektu w zakresie kompetencji cyfrowych, które będą podstawą do wyboru określonych usług rozwojowych w ramach “Akademii Menadżera MŚP – Kompetencje Cyfrowe”. Opracowanie analizy potrzeb rozwojowych może być objęte dofinansowaniem w ramach projektu.
  2. Realizacja działań rozwojowych, na które składają się:
   • szkolenia w zakresie wybranych uniwersalnych kompetencji menadżerskich z zakresu cyfryzacji oraz wynikających z diagnozy potrzeb, w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Jeden uczestnik może wziąć udział w jednym bądź wielu szkoleniach.
   • usługi doradcze dla przedsiębiorstwa z zakresu transformacji cyfrowej.

  Uniwersalne Kompetencje Menadżerskie – Kompetencje Cyfrowe Menadżer 4.0

  Kompetencje cyfrowe menadżerów gwarancją sukcesu Twojego przedsiębiorstwa. Menadżer 4.0 to osoba, która potrafi sprostać wymaganiom współczesnego świata i dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w polskich organizacjach w zakresie transformacji cyfrowej i cyfryzacji. Menadżer 4.0 to indywidualna, skomponowana pod potrzeby firmy konfiguracja umiejętności kierowniczych i przywódczych.

  Uniwersalne Kompetencje Menadżerskie w zakresie cyfryzacji jest to opis zestawu kompetencji zarządczych (umiejętności, zachowań, cech) opracowany przez zespół ekspertów powołanych na potrzeby projektu „Akademia Menadżera Cyfryzacji”. Szkolenia i doradztwo w ramach usług dofinansowanych powinny prowadzić do rozwinięcia wybranych umiejętności z obszaru kompetencji cyfrowych. Zostały one pogrupowane w trzy grupy uniwersalnych kompetencji menadżerskich:

  • Zarządzanie transformacją cyfrową
  • Opracowanie modelu biznesowego
  • Zarządzanie produktem
  • Przywództwo i zarządzanie zespołami w wirtualnym środowisku
  • Marketing w gospodarce cyfrowej
  • Sprzedaż w gospodarce cyfrowej
  • Przedsiębiorczość technologiczna
  • Bezpieczeństwo cyfrowe
  • Zarządzanie cyfryzacją w inteligentnej fabryce
  • Zarządzanie procesami w transformacji cyfrowej
  • Zarządzanie zintegrowanymi danymi

  Pozyskane środki możesz przeznaczyć również na nasze usługi :

  • wybór i wdrożenie systemu CRM oraz szkolenia sprzedażowe dla pracowników,
  • wdrożenie i szkolenie Microsoft Office 365 do przepływu pracy i komunikacji w firmie,
  • dobór, wdrożenie i szkolenie z systemu Contact Center do obsługi klientów,
  • opracowanie modelu  biznesowego i strategii firmy,
  • optymalizację procesów biznesowych w organizacji z wykorzystaniem technologii,
  • szkolenia z zarządzania zespołami zdalnymi i rozproszonymi,
  • szkolenia z zarządzania projektami z wykorzystaniem technologii cyfrowych
  • szkolenia ze sprzedaży i marketingu w gospodarce cyfrowej.

  Na co jeszcze możesz przeznaczyć środki w ramach akademii? Sprawdź naszą ofertę usług wdrożeniowych z zakresu cyfryzacji firm.

  AKADEMIA MENDADŻERA MŚP 

  KOMPETENCJE W ZAKRESIE CYFRYZACJI

  Menadżer 4.0 – cyfrowe kompetencje menadżerskie gwarancją sukcesu przedsiębiorstwa

  Jak uzyskać dofinansowanie? 5 prostych kroków!

  Znamy się na dofinansowaniu usług rozwojowych jak nikt inny!

  Wiemy również, jak ważne dla Ciebie jest to, abyś całą swoją energię i czas skupił na swojej firmie. Dlatego od początku do samego końca wspieramy naszych klientów w uzyskaniu i rozliczeniu dofinansowania w ramach Akademii Menadżera MŚP II PARP. Całą dokumentację bierzemy na siebie!

  Dofinansowanie szkoleń UE
  • Krok 1. Wypełnienie formularza kontaktowego

   Jeśli jesteś zainteresowany projektem Akademia Menadżera MŚP - Kompetencje Cyfrowe, wypełnij proszę formularz na dole strony i czekaj na kontakt od nas. Na podstawie danych z formularza określimy wszelkie możliwości i limity dofinansowania dla Twojej firmy, i wrócimy z informacją zwrotną w ciągu 48h.

  • Krok 2. Przygotowanie i złożenie wniosku o dofinansowanie

   Pomożemy Ci w złożeniu formularza, założeniu konta w BUR i skompletowaniu niezbędnych dokumentów oraz podpisaniu umowy z Operatorem. Na czas trwania projektu będziesz miał opiekę jednego z naszych konsultantów, który będzie dla Ciebie wsparciem w wypełnieniu niezbędnych formalności.

  • Krok 3. Diagnoza Potrzeb Rozwojowych Przedsiębiorstwa

   Zrealizujemy Analizę Potrzeb Rozwojowych w zakresie kompetencji cyfrowych dla Twojej firmy i określimy luki kompetencyjne będące podstawą do wyboru usług rozwojowych. Diagnoza również podlega dofinansowaniu, więc nie musisz martwić się o dodatkowe koszty.

  • Krok 4. Wybór usług rozwojowych (szkoleń, doradztwa)

   Dobierzemy usługi szkoleniowe (otwarte lub zamknięte) dopasowane do Twoich potrzeb, wynikające z opracowanej Analizy Potrzeb Rozwojowych. W razie potrzeby przygotujemy indywidualną ofertę usług w dogodnych dla Ciebie terminach i miejscu.

  • Krok 5. Zrealizowanie usług i rozliczenie dofinansowania

   W ostatnim kroku przeprowadzimy usługi doradcze i szkoleniowe wynikające z analizy potrzeb, z dbałością o najwyższą jakość i realizację założonych celów oraz pomożemy w rozliczeniu dofinansowania

  AKADEMIA MENADŻERA MŚP PARP – KOMPETENCJE CYFROWE – KONTAKT

  Wypełnij poniższy formularz, aby dowiedzieć się o możliwości i limitach dofinansowania dla Twojej firmy. Zrobimy to BEZPŁATNIE i NIEZOBOWIĄZUJĄCOTwoje dane są bezpieczne i przechowujemy je zgodnie z obowiązującymi przepisami RODO. Będą wykorzystane tylko w celu wykonania działań w ramach projektu „Akademia Menadżera MŚP – Kompetencje w zakresie cyfryzacji”.   Wybierz z listy wielkość firmy   O dofinansowaniach na szkolenia i inne usługi rozwojowe wiemy wszystko!

   Sprawdź nas! Zadzwoń na +48 67 357 14 30 lub napisz na biuro@mtc.pl