13 lip 2016

skuteczny lidera
Skuteczny lider - gdzie go znaleźć i co go charakteryzuje? Niezależnie od dziedziny, w jakiej się specjalizujemy, spotykamy na co dzień osoby odpowiedzialne za nadzorowanie czyjejś pracy. Są wśród nich dyrektorzy, kierownicy, team leaderzy, przewodniczący, managerowie, zwierzchnicy itd. Jednak, czy wszystkich możemy nazwać prawdziwymi liderami, za którymi są w stanie pójść inni? I czy ws...

13 maj 2016

przywództwo a zarządzanie
Dwa bliskoznaczne wyrazy, które często bywają używane zamiennie. Przywództwo a zarządzanie - po czym można odróżnić jedno od drugiego? Czy na pewno oznaczają one to samo? O różnicach w zrozumieniu obu terminów, o obszarach działania czy sposobie myślenia w naszym artykule.  Przywództwo a zarządzanie - istotne różnice Jak się okazuje, między przywództwem a zarządzaniem istnieją bardzo...