praca zespołowa praca w zespole

11 kwi 2019

Praca zespołowa – 5 największych ograniczeń pracy w zespole

Zgodnie z maksymą „co dwie głowy to nie jedna” praca zespołowa powinna przynosić lepsze i szybsze efekty oraz wzmacniać pomysłowość. Czy jednak każda praca w zespole jest skuteczna? Co może powodować, że zespół działa nieefektywnie i gdzie leżą tego przyczyny?

Praca zespołowa – kiedy przynosi efekty, a kiedy nie?

Praca zespołowa przynosi efekty, kiedy zespół jest zgrany, potrafi się ze sobą dobrze komunikować, rozwiązywać problemy i dążyć do wspólnych celów. A także, kiedy każda jednostka może w pełni wykorzystać swój potencjał w grupie. Sama dobra współpraca między pracownikami (o której aspektach przeczytasz w artykule “Jak powinna wyglądać dobra współpraca między pracownikami?”) to jednak nie wszystko. Dużą rolę odgrywają kompetencje menedżerskie (POZNAJ 10 KLUCZOWYCH UMIEJĘTNOŚCI) oraz umiejętności związane z zarządzaniem zespołem (POZNAJ 23 PORADY, JAK EFEKTYWNIE ZARZĄDZAĆ ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW). Niestety, nie każdemu menedżerowi udaje się zbudować prężnie działający zespół… (o tym, jak to zrobić, pisaliśmy w naszym artykule EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁU – JAK STWORZYĆ EFEKTYWNY ZESPÓŁ?”).  Brak zaangażowania, odpowiedzialności, wzajemnego szacunku czy motywacji, to tylko niektóre z czynników, które mogą doprowadzić do nieukończenia prac czy porażki całego przedsięwzięcia. Co jednak szczególnie psuje pracę w zespole i sprawia, że staje się ona nieefektywna?

Praca zespołowa przynosi efekty, kiedy zespół jest zgrany, potrafi się ze sobą dobrze komunikować, rozwiązywać problemy i dążyć do wspólnych celów Click To Tweet

Szkolenia dofinasowane - blog

5 dysfunkcji pracy zespołowej

W toku licznych badań i analiz pracy zespołowej Patrick Lencioni, znany konsultant i mówca biznesu oraz autor licznych bestsellerów, opisał pięć najważniejszych ograniczeń pracy w zespole. Nazwał je dysfunkcjami oraz wykazał, że skutecznie blokują one rozwój, zarządzanie i budowanie efektywnego zespołu. Ponadto: nie pozwalają na pełne wykorzystanie potencjału pracowników, wymianę doświadczeń i wiedzy oraz mogą prowadzić do wzajemnej niechęci lub nawet działań na rzecz obniżenia skuteczności innych członków zespołu. Oto pięć dysfunkcji pracy zespołowej:

1. Praca zespołowa a brak zaufania

Pierwszym i bazowym czynnikiem, przez który cierpi praca zespołowa, jest brak zaufania pomiędzy członkami grupy. Nieufność może wynikać z chęci utrzymania niezależności, braku otwartości i wiary w dobre intencje innych, obawy przed uzależnieniem się od grupy lub ujawnieniem własnych słabości na tle grupy. Dysfunkcja ta prowadzi do współzawodnictwa, rywalizacji, obmyślania indywidualnych, ukrytych strategii, dbania o własną reputację i interesy kosztem wykonywania zadań zespołowych. Pracownicy, wśród których nie ma zaufania, ukrywają własne błędy. Oni niechętnie proszę o pomoc bądź oferują ją innym, ponadto unikają spotkań zespołowych i nie wyrażają swoich konstruktywnych uwag. Ci pracownicy są pamiętliwi, wyciągają pochopne sądy oraz nie potrafią korzystać z wiedzy czy doświadczenia innych członków grupy.

2. Strach przed konfliktem w pracy zespołowej

Prowadzi do tworzenia tzw. „sztucznej harmonii” i wiąże się przede wszystkim z obawą przed: konfrontacją, urażeniem innych, wyrażeniem własnego zdania i szczerą rozmową. Zgrany zespół nie ma problemu z tym, aby podejmować gorące dyskusje na każdy temat i szukać skutecznego wyjścia z sytuacji. Jeżeli jednak członkowie zespołu nie czują się dobrze w swoim towarzystwie, wystrzegają się otwartej wymiany zdań niczym ognia! Każdy konflikt spostrzegany jest przez nich jako ryzyko, a nie środek do znalezienia produktywnych rozwiązań. Przejawami tej dysfunkcji są takie zachowania jak: ignorowanie trudnych spraw, traktowanie zebrań grupowych, jako „straty czasu” czy „zbędnych dyskusji” i ukrywanie nieporozumień, ataki personalne powstałe w wyniku napiętej atmosfery.

3. Brak zaangażowania w pracy zespołowej

To naturalne, że w zespole, w którym brak zaufania i narastają konflikty, zaangażowanie spada do zera.  Pracownikom przestaje zależeć na zrealizowaniu danych celów i lokują swoją energię w inne bezproduktywne zajęcia. Dysfunkcja ta często wynika także z braku znajomości priorytetów i kierunków, do których ma zmierzać grupa. Brak pełnych danych prowadzi do niepewności i skutkuje blokadą działania. Zespół nie potrafi się zaangażować i zjednoczyć. Następują próby: odsuwania decyzji, odwlekania terminów, stwarzania niejasności, wracania do starych problemów, koncentrowania się na drobiazgach i szczegółach zamiast sprawach przodujących.

w zespole, w którym brak zaufania i narastają konflikty, zaangażowanie spada do zera Click To Tweet

4. Unikanie odpowiedzialności 

Związane jest przede wszystkim z nieutożsamianiem się członków zespołu z „misją firmy”. Poszczególnym jednostkom lub całej grupie nie odpowiadają standardy działania. Nie chcą oni brać udziału w procesach podejmowania decyzji, ani też nie zamierzają wymagać niczego od innych czy też zwracać im uwagi na popełniane błędy. Uważają, że cała odpowiedzialność za osiągane wyniki spoczywała wyłącznie na liderze grupy, a nie na całym zespole. Wytwarza się atmosfera wzajemnych pretensji, niespełnionych wymagań, braku motywacji do działania ze strony kolegów oraz dyscyplinarnej roli lidera.

5. Brak lub niewielka dbałość o wyniki pracy w zespole

Bierze się z chęci budowania własnej pozycji, statusu i kariery, kosztem rozwoju zespołu. Do głosu dochodzi tutaj własne ego i kierowanie się wyłącznie indywidualnymi interesami.  Następuje zobojętnienie na inne osoby w zespole, a potrzeby grupy stają się nieistotne. Cele jednostki nie są tożsame z celami organizacji. Nie dba ona o rozwój zespołu, a jedynie o swój własny. Każda podjęta praca zespołowa pozostaje w tyle za konkurencją, a zespół traci pracowników skoncentrowanych na ogólnych wynikach.

praca w zespole

Praca zespołowa. To ważne!

Warto dodać, że opisane dysfunkcje są ze sobą ściśle powiązane i nie powinny być traktowane, jako odrębne problemy. Przedstawić je można na piramidzie, gdzie podstawą jest brak zaufania, a czubkiem brak dbałości o wyniki. Pierwsza dysfunkcja, prowadzi do następnej, a ta rozwija kolejną. Aby tak się nie działo, trzeba stale przezwyciężać każdą z nich, zaczynając od początkowej. Zauważanie i sukcesywne eliminowanie dysfunkcji sprawi, że praca zespołowa będzie efektywna, a cele zostaną osiągnięte.

Czy znacie sposoby na przezwyciężenie pięciu opisanych dysfunkcji i sprawienie, by praca zespołowa była zawsze efektywna? Podziel się nimi w komentarzu. Zachęcamy również do czytania innych artykułów na naszym blogu biznesowym. Darmowa wiedza pomoże Ci się stać jeszcze bardziej efektywnym menedżerem!  ;–)

Zapraszamy również na szkolenia z tej dziedziny. Wciąż istnieje możliwość uzyskanie dofinansowań do szkoleń z Efektywnego Zarządzania Zespołem nawet do 100%!

Szkolenie dofiansowane - ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

Dobrochna Stróżyńska
Redakcja MTConsulting