ADAM SOBIECHART

Specjalizuje się w warsztatach rozwijających kompetencje miękkie i menedżerskie. W swoich zajęciach wykorzystuje gry szkoleniowe, których jest autorem.

Przez 5 lat odpowiadał za zespół trenerów wewnętrznych w jednej z największych sieci handlowych – od ich rekrutacji przez szkolenia i rozwój. Realizował i prowadził wiele szkoleń train the trainers. Jest autorem wielu eksperckich wypowiedzi oraz twórcą gier szkoleniowych. Doświadczenie trenerskie (prawie 20-letnie) zdobywał zarówno w dużych organizacjach, jak i firmach szkoleniowych, realizując wiele projektów – głównie dla branży FMCG, firm handlowych, produkcyjnych, instytucji finansowych i mediów. Ponadto tworzył i odpowiadał za wdrażanie standardów obsługi klienta.

W prowadzonych szkoleniach i warsztatach szczególny nacisk kładzie na utrwalanie zdobytej wiedzy, poszukiwanie sposobów na rozwój umiejętności nie tylko podczas szkolenia, ale i po jego zakończeniu oraz motywuje uczestników do kształtowania pożądanych postaw. Jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy wykorzystuje elementy grywalizacji, gamifikacji, fabularnych gier szkoleniowych oraz gier szkoleniowych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości.

Ukończył studia z Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, na których specjalizował się z tematyki Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Potencjałem Społecznym i Doradztwa Personalnego w Międzynarodowej Szkole Menedżerów w Warszawie. Posiada certyfikat trenera HRD BP oraz międzynarodowy certyfikat coach’a ICC (International Coaching Community). Jest w trakcie certyfikacji konsultanta Maxie DISC, narzędzia wspierającego rozwój, opartego na czterech podstawowych stylach zachowań ludzkich.

Prywatnie jest miłośnikiem wina i związanej z nim tradycji, historii oraz kultury.