15 Mar 2018

szef w pracy
Szef w pracy, czyli Boss, CEO, Prezes – jakby nie nazywać jego przydomku, to postać kluczowa. Mądry szef w pracy będzie dla swojej firmy, jak kapitan dla statku. Niemądry również, tylko szybko może ugrząźć na mieliźnie lub, co gorsza, zderzyć się z górą lodową. A niestety, nie każdy szef nadaje się do tej roli. Niektórym brakuje charakteru, innym umiejętności nawiązywania odpowiednich re...

13 Maj 2016

przywództwo
Przywództwo i zarządzanie to dwa bliskoznaczne wyrazy, które często bywają używane zamiennie. Czy jednak oznaczają to samo? Jak się okazuje istnieją pomiędzy nimi bardzo istotne różnice i podejścia do biznesu. Stanowią one niemal dwa odmienne spojrzenia na wiele kwestii dotyczących kierowania zespołem czy firmą. Przywództwo to coś więcej….                                              ...