PROGRAMY SZKOLEŃ:

Jak Sprzedawać Więcej z Pomocą LinkedIn

– najlepszego portalu biznesowego na świecie.

Dowiedz się więcej

Cold Calling (dzwonienie na zimno)

w Celu Sprzedaży Produktu/Usługi lub Umawiania Spotkań Biznesowych.

Dowiedz się więcej

CHANGE & HABITS MANAGEMENT

Zarządzanie Zmianą i Nawykami

Dowiedz się więcej

TIME & TASKS MANAGEMENT

Zarządzanie Czasem i Zadaniami

Dowiedz się więcej

LIFE & CAREER MANAGEMENT

Zarządzanie Życiem i Karierą

Dowiedz się więcej

Sukcesy zespołu rozproszonego

Efektywne zarządzanie zespołem

Dowiedz się więcej