BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH

Prowadzisz mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo?
Myślisz o rozwoju swojej firmy i przeszkoleniu pracowników?
Chcesz, aby Twoja kadra zwiększyła kompetencje lub nabyła nowe kwalifikacje?
Chcesz zwiększyć efektywność działań zespołu i podnieść wydajność jego pracy?
TO MOŻLIWE – ROZWIĄZANIEM JEST PROJEKT – KTÓRY RUSZYŁ DLA WIĘKSZOŚCI WOJEWÓDZTW!

Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i potrwa aż do końca lutego 2020 roku! Masz, więc czas, aby wraz z naszą pomocą uzyskać odpowiednie środki finansowe na rozwój pracowników i swojej firmy!

Kto może wziąć udział w projekcie?

Projekt kierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które swoją działalność zarejestrowaną mają na terenie Polski.

Pod uwagę brane będą w szczególności przedsiębiorstwa zatrudniające osoby powyżej 50 roku życia lub osoby o niskich kwalifikacjach. A także przedsiębiorstwa działające w obszarach, takich jak: biosurowce i żywność dla świadomych konsumentów, wnętrza przyszłości, przemysł jutra, wyspecjalizowane procesy logistyczne, rozwój oparty na ICT, nowoczesne technologie medyczne. Lecz nie tylko!

Ile wynosi poziom dofinansowania?

Poziom dofinansowania uzależniony jest przede wszystkim od wielkości przedsiębiorstwa. Mikroprzedsiębiorstwa mogą uzyskać aż 80% dofinansowania, małe przedsiębiorstwa – 70%, a średnie – 50%.

W przypadku spełnienia dodatkowo kryteriów szczególnie branych pod uwagę (np. zatrudnienia osób powyżej 50 r.ż. lub o niskich kwalifikacjach) również małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać aż 80% dofinansowania!

MAKSYMALNE dofinansowanie na przedsiębiorstwo wynosi aż 100 000,00 zł! A na jednego pracownika 5 000 zł!

Na kwotę dofinansowania wpływa także branża, w jakiej działa firma oraz wiek i poziomu wykształcenia pracowników.

Jak uzyskać dofinansowanie?

Procedura ubiegania się o przyznanie dofinansowania przebiega w kilku etapach. Nasza firma doskonale zna wszelkie wymogi oraz konieczne do spełnienia czynności. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci przejść przez formalności. Dodatkowo wykonamy badanie potrzeb Twoje firmy i dopasujemy pod Twoje realia najlepszą ofertę szkoleniową, zarówno dla pracowników, jak i pracodawcy.

Etap 1 – polega na wyborze usługi rozwojowej. Musi być ona dostępna w Bazie Usług Rozwojowych (BUR –  https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/).

Etap 2 – wiąże się ze złożeniem formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie: http://rozwijamy.eu .

Etap 3 – stanowi podpisanie umowy o dofinansowanie.

Etap 4 – to realizacja usługi rozwojowej, która przebiega zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. Po tym etapie usługodawca wydaje zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.

Etap 5 – odnosi się do oceny usługi rozwojowej i refundacji. Polega na wypełnianiu ankiet oceniających BUR i złożeniu stosownych dokumentów rozliczeniowych.

Jeżeli skontaktujesz się z nami:

  1. Wspólnie przeanalizujemy Twoje potrzeby szkoleniowe;
  2. Ustalimy plan szkolenia, na które chcesz pozyskać środki;
  3. Wesprzemy Cię w całym procesie ubiegania się o dofinansowanie;
  4. Poinformujemy Cię o terminie złożenia wniosków oraz pomożemy w przygotowaniu całej dokumentacji;
  5. Zrealizujemy szkolenie i wydamy stosowne zaświadczenia;
  6. Pomożemy w rozliczeniu szkolenia.

Ważne informacje!

  • Przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów dopóki nie zostanie podpisana umowa z przyznanym dofinansowaniem;
  • Przedsiębiorca pokrywa koszt usługi rozwojowej z własnych środków a następnie otrzymuje gwarantowaną refundację w wysokości przyznanego dofinansowania na podstawie rozliczenia usługi rozwojowej (rachunków).

Pamiętaj, że inwestycja w rozwój to najlepsza inwestycja! Jeżeli chcesz wieść prym w dynamicznym świecie biznesu, musisz szkolić zarówno siebie, jak i swoich pracowników. Tylko dzięki temu Twoja firma ma szanse odnieść sukces i zwiększyć swoją pozycję na rynku!

Rozwoju sektora MŚP

Jeśli chcesz otrzymać od nas prezentację ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi dofinansowań i sprawdzić, czy możesz otrzymać takie dofinansowanie, wypełnij poniższy formularz: