Sukcesy zespołu rozproszonego. Efektywne zarządzanie zespołem.

Szkolenie Sukcesy zespołu rozproszonego pozwoli na identyfikację najistotniejszych kompetencji niezbędnych w kierowaniu zespołem zlokalizowanym w różnych miejscach czy regionach Polski.

Udział w szkoleniu pozwoli poznać wagę i istotę właściwej komunikacji zadań i celów.

Program szkolenia powstał na podstawie realnych potrzeb i prawdziwych doświadczeń managera kierującego zespołami rozproszonymi oraz współpracującego z członkami zespołów mobilnych.

PROGRAM SZKOLENIA:

 1.Kompetencje to podstawa

 • Koło Zarządcze a zespół rozproszony
 • Priorytetowe kompetencje przywódcze w kierowaniu zespołem na odległość
 • Moje Koło kompetencji

2.Siła właściwego planowania

 • Identyfikacja i definiowanie celu
 • Budowanie zespołu – rekrutacja czy Assessment Center
 • Jednorodność czy różnorodność?
 • Analiza SWOT zespołu rozproszonego
 • Kiedy warto stosować Development Center?
 • Style zarządzania a etapy rozwoju pracowników – zarządzanie sytuacyjne

3.Organizacja a codzienne wyzwania managerskie

 • Skuteczna komunikacja celów i oczekiwań
 • Zasady to podstawa
 • Jak radzić sobie z barierami komunikacyjnymi?
 • Inspirujące spotkania zespołowe

4.Zdalne delegowanie i motywowanie

 • Jakie zadanie dla kogo?
 • Jak motywować, aby nie zdemotywować?
 • Rywalizacja czy współpraca? Jak skutecznie zbudować ducha współpracy?
 • Skuteczne i sprawdzone metody na integrację zespołu

5.Wartościowe rozliczanie zadań

 • Znaczenie komunikacji zespołowej
 • Wartość informacji zwrotnej obustronnej wg modelu FUKOZ
 • Znaczenie i jakość rozmów ewaluacyjnych
 • Co daje umiejętność aktywnego słuchania?
 • Myślenie pytaniami pomocą w realizacji zadań
 • Elementy asertywności w pracy przełożonego

6.Podsumowanie

 • Koło Zarządcze a autorytet lidera
 • Sukces zespołu rozproszonego a rola managera
sukcesy zespołu
sukcesy zespołu
sukcesy zespołu

Metodologia szkolenia:

Mini-wykład, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, debata, dyskusja, hand-out, quiz.

Materiały dydaktyczne:

Skrypty, ćwiczenia, dyplom uczestnictwa, autorskie materiały trenera

Efekty usługi:

Po szkoleniu uczestnik:

 • zwiększy swoją pewność siebie w kierowaniu zespołem rozproszonym,
 • poprawi relacje w zespole,
 • zwiększy motywację członków zespołu.

Cel biznesowy

Celem szkolenia jest zwiększenie skuteczności zadań realizowanych przez pracowników.

Cel edukacyjny

Celem szkolenia jest:
• zdobycie wiedzy z zakresu technik i narzędzi wspierających kierowanie zespołem rozproszonym,
• nabycie umiejętności wdrożenia zasad efektywnej współpracy zespołowej,
• wykształcenie postaw zorientowanych na osiąganie celów na odległość.

Maksymalna liczba uczestników

40

Grupa docelowa

Kierownicy, managerowie, dyrektorzy kierujący zespołami stacjonującymi w różnych rejonach lub współpracujący z osobami mobilnymi.

Materiały dla uczestników usługi

Materiały dydaktyczne:

 • skrypty
 • ćwiczenia
 • dyplom uczestnictwa
 • autorskie materiały trenera

TRENER PROWADZĄCY SZKOLENIE

Agnieszka Żarecka – certyfikowany trener, coach i mentor biznesu, konsultant biznesowy, doświadczony manager i przedsiębiorca -> informacje o trenerze

Termin szkolenia Miejsce szkolenia Cena
10.05.2018r.

11.05.2018r.

Bytom, woj. śląskie 2 997.00 zł brutto

2 436.59 zł netto

*Cena z maksymalnym dofinansowaniem: 599,40zł brutto

 

Cena szkolenia obejmuje możliwość:

 1. skorzystania z dodatkowego (bezpłatnego) spotkania utrwalającego informacje przekazane uczestnikom podczas szkolenia SUKCESY ZESPOŁU ROZPROSZONEGO  organizowane w formie pytań i odpowiedzi czy dyskusji wcześniej zgłoszonych kwestii- do 2 godzin lub
 2. konsultacji telefonicznych (w cenie szkolenia) w procesie wdrożeniowym pozyskanych informacji – do 1 godziny każdy uczestnik,
 3. organizacji szkolenia w blokach 2-3 godzinnych przez np. 5 dni w zależności od potrzeb Klienta (cena może zostać uzależniona od miejsca szkolenia)

Rejestracja na szkolenie z dofinansowaniem w Bazie Usług Rozwojowych

Pomagamy w uzyskaniu dofinansowania! ;-)