TRENING (SZKOLENIA)

trening

Trening (szkolenia), które oferujemy są: profesjonalne, kompleksowe i specjalistyczne, prowadzone przez najlepszych trenerów. Programy szkoleń tworzone są przez doświadczonych profesjonalistów biznesu.

Dzięki połączeniu najnowszej wiedzy biznesowej, skutecznych metod doskonalenia umiejętności i pracy nad wewnętrznym potencjałem, otrzymujemy najbardziej wydajne programy rozwoju kompetencji pracowników.

Kluczem naszych działań jest proces, który rozpoczyna się już pierwszego dnia szkolenia i właściwie nigdy się nie kończy! Dzięki połączeniu różnych metod rozwoju dajemy gwarancję, że nie będzie to kolejne zwykłe szkolenie a prawdziwa przygoda szkoleniowa, która zmieni Ciebie i Twoją organizację na zawsze. Uczestnicy naszych szkoleń, jeszcze długo po ukończonym kursie, informują nas o niezwykłej skuteczności wdrożonych programów.

Proces szkoleniowy:

Każde szkolenie składa się z cyklu połączonych ze sobą różnorodnych metod i narzędzi pracy z ludźmi. Poprzedzone jest głęboką analizą, ustaleniem celów i opracowaniem indywidualnego programu pod konkretną firmę.

Zazwyczaj zaczynamy warsztatami szkoleniowymi, rozwijającymi konkretną grupę kompetencji. Warsztaty uzupełniane są pracą własną uczestników w oparciu o przekazane przez naszego eksperta zadania wdrożeniowe, plan ćwiczeń oraz materiały. Zadania mają na celu testowanie i wdrożenie nabytych umiejętności w praktykę a ćwiczenia doskonalenie umiejętności i tworzenie trwałych nawyków.

Ponieważ człowiek jest istotą holistyczną, nasze programy skonstruowane są w taki sposób, aby oddziaływać na wszystkie jego elementy i struktury (umysł, emocje, ciało, duszę, przekonania, wartości i zachowania). Wiemy, że aby nastąpiła trwała zmiana w jednym obszarze, muszą nastąpić zmiany w innych obszarach.

Każdy człowiek jest inny, posiada różne strategie, wartości i przekonania, istnieje, więc możliwość odbycia pomiędzy szkoleniami indywidualnych sesji coachingowych, które zwiększają szanse na skuteczne wdrożenie nowych umiejętności, zachowań i wypracowanych nawyków. Podczas sesji coachingowych, każdy uczestnik stworzy swój indywidualny plan osiągnięcia nowych umiejętności oraz omówi trudności z nim związane i porozmawia na ważne dla niego tematy.

Kolejne szkolenie w cyklu rozpoczyna się od podsumowania i informacji zwrotnych dotyczących wdrożenia kompetencji z poprzednich warsztatów a dopiero później następuje trenowanie następnych umiejętności.

Wszystkie szkolenia są ze sobą powiązane i stanowią spójną całość. Programy szkoleń dobierane są tak, aby umiejętności nabywane były w odpowiedniej kolejności.

Na zakończenie cyklu szkoleniowego, wspólnie dokonujemy podsumowania, badamy i oceniamy efektywność.

Doskonałym uzupełnieniem każdego szkolenia może być:

 • analiza interpersonalna zespołu,
 • ewaluacja (follow up) projektu,
 • pomoc w udoskonaleniu procesów i standardów pracy uczestników szkolenia,
 • pomoc w opracowaniu systemów motywacyjnych oraz zbudowanie profili kompetencyjnych uczestników,
 • Kompleksowe badanie: satysfakcji pracowników, kultury organizacyjnej, potrzeb szkoleniowych oraz ustalenie strategii w zakresie szkoleń i rozwoju organizacji.
Najważniejsze korzyści:
 • Szkolenia prowadzą najlepsi eksperci – doświadczeni i certyfikowani trenerzy biznesu oraz coachowie.
 • Proces szkoleniowy pozwala nabyć nową wiedzę i umiejętności, a także trwale wpływa na postawy i nawyki uczestników (nie można tego osiągnąć na jednorazowych szkoleniach).
 • Efektywność wspomagana jest przez zadania wdrożeniowe (sprawdzenie ich nie jest możliwe przy jednorazowych szkoleniach).
 • Sesje coachingowe ugruntowują nabytą wiedzę oraz pozwalają na dostosowanie rozwoju do indywidualnych preferencji uczestników.
 • Stosowany trening zadaniowy umożliwia pracę na rzeczywistych problemach, z jakimi stykają się uczestnicy, na co dzień.
Dzięki szkoleniom, uczestnicy są:
 • bardziej zaangażowani w proces rozwoju,
 • bardziej lojalni
 • mocniej identyfikują się z firmą, jej wizją i bieżącą działalnością,
 • bardziej skorzy do współpracy na rzecz celów organizacji,
 • bardziej zmotywowani do pracy,
 • osiągają lepsze efekty

To wszystko w efekcie finalnym przekłada się na lepsze wyniki, relacje, satysfakcję z pracy, mniejszą fluktuację i rozwój całej organizacji. 

Jaka jest różnica pomiędzy naszymi szkoleniami a innymi otwartymi programami dostępnymi na rynku?
 • Nie są to szkolenia „o wszystkim dla nikogo”,
 • Uwzględniamy specyfikę Twojej branży,
 • Uwzględniamy specyfikę Twojej firmy,
 • Uwzględniamy specyfikę stanowisk uczestników,
 • Dajemy dodatkowy coaching, zadania wdrożeniowe i plan ćwiczeń,
 • Dajemy wsparcie naszych ekspertów w trakcie trwania całego programu.

Jeśli chcesz skutecznie i trwale wyeliminować wszystkie problemy, trudności czy mankamenty panujące w Twojej organizacji, a także usunąć ich źródła i przyczyny oraz zapobiegać ich powstawaniu w przyszłości – dołącz do grona liderów! Zyskaj na naszych programach i wykorzystaj bogate doświadczenia naszych ekspertów. Wystarczy, że podasz nam tutaj swoje dane a nasz konsultant skontaktuje się z Tobą i umówi spotkanie w dogodnym dla Ciebie miejscu i czasie.

Poznaj naszą pełna ofertę szkoleniową, kliknij ->  SZKOLENIA