MENTORING (DORADZTWO)

Czym jest mentoring w naszym wykonaniu?

Mentoring to usługa skupiająca się na rozwoju Twojej organizacji, realizacji określonych celów, poprawianiu efektywności kosztowej i organizacyjnej przedsiębiorstwa, jak również na tworzeniu wspierającego środowiska pracy.

Jest to zbiór działań (konsultanta i zespołu ekspertów), które mają pomóc Ci dotrzeć i zrozumieć powstające w organizacji problemy i zjawiska (rzeczywisty stan obecny), określić cele oraz znaleźć i zastosować najlepsze rozwiązania, prowadzące do określonych, trwałych efektów.

W ramach naszych działań konsultingowych zawsze pracujemy w trzech wymiarach.

Po pierwsze, skupiamy się na diagnozie sytuacji ocenianych, jako trudne i wspólnie szukamy rozwiązań problemów oraz ograniczeń (obecnych i przyszłych).

Po drugie, pomagamy Ci realizować Twoje cele w ważnych dla Ciebie obszarach.

Po trzecie, szukamy rezerw, przestrzeni i niewykorzystanych możliwości dla wprowadzenia korzystnych zmian, które rozwiną Twój biznes.

Do wszystkich projektów podchodzimy systemowo, bowiem wiemy, że problemy i zmiany w jednym obszarze, wpływają na inne. Priorytetem dla nas jest to, czy nasze rozwiązania prowadzą do osiągnięcia Twoich celów oraz czy są dla Ciebie opłacalne.
Jesteśmy asystentem Twojego biznesu!

Czego konkretnie możesz się spodziewać?

Inicjatywa zmiany

To moment, w którym dostrzegasz potrzebę zmiany. Na tym etapie określamy, co chcesz zmienić, z jakimi trudnościami chcesz się uporać oraz definiujemy obszary, nad którymi chcesz pracować.

EFEKT: Obszary do poprawy są zdefiniowane, zakres inicjatyw jest jasno sprecyzowany.

Zbieranie danych

Jest to jedna z ważniejszych części procesu. W zależności od potrzeb, na tym etapie przeprowadzamy niezbędne ankiety,  badania, zbieramy dokumenty oraz spotykamy się z osobami, które mogą pomóc w obiektywnym ustaleniu rzeczywistego obrazu sytuacji. W tej fazie procesu potrzebujemy Twojego zaangażowania.

EFEKT: Posiadamy wiarygodne dane opisujące wyjściową sytuację.

Analiza danych

Kolejnym krokiem jest analiza i obróbka zebranych informacji. Przy pomocy dedykowanego zespołu konsultantów i ekspertów, wyciągamy wnioski z wcześniejszych obserwacji, szukamy przyczyn określonych problemów, analizujemy sytuację,  aby móc dokładniej zdefiniować problemy i ich podłoże.
To również czas na dodatkowe konsultacje z Tobą i Twoimi pracownikami, aby móc przedstawić Ci pełną i dokładną diagnozę sytuacji.

EFEKT: Przyczyny problemów są zidentyfikowane i zweryfikowane. Znamy rezerwy i niewykorzystane zasoby.

Opracowanie rozwiązań

W tej fazie procesu skupiamy się na omówieniu i rozwiązaniu Twoich problemów. Na spotkaniu przedstawiamy Ci efekty naszych prac oraz wspólnie określamy szczegółowe cele projektu i mierniki sukcesu.
Przestawiamy Ci propozycje konkretnych rozwiązań, sposobów i metod dojścia od stanu aktualnego do pożądanego.
Jest to doby moment na zebranie Twoich pomysłów, inicjatyw i dodatkowych sugestii, przedstawienie alternatywnych opcji rozwiązań oraz udoskonalenie projektu.

To Ty na koniec sprawdzisz, czy nasze rozwiązania są dla Ciebie sensowne. Poprosimy Cię o podjęcie decyzji, czy chcesz dalej z nami pracować. Jeśli uznasz, że inwestycja jest dla Ciebie opłacalna, przystąpimy do dokładnego opracowania projektu, przygotowania konkretnych działań, sposobu ich wdrożenia oraz określenia terminów.

EFEKT: Mamy określone cele projektu oraz gotowy do wdrożenia plan działań. Metoda wdrożenia jest zdefiniowana.

Implementacja rozwiązań

To najważniejszy etap całego procesu. Jak wskazują badania, nieodpowiednia metoda wdrożenia wszelkiego rodzaju zmian jest czynnikiem 80% porażek i braku efektów. Dlatego przywiązujemy do tego etapu szczególną wagę i starannie się do niego przygotowujemy.
Zaczynając realizację projektu, będziesz wiedział, z kim się kontaktować, kto koordynuje proces oraz w zależności od potrzeb, będziesz miał do dyspozycji zespół ekspertów wspierających Twoich pracowników w wybranych obszarach.
Jeśli uznasz, że jest taka potrzeba, zanim wdrożymy ostateczne rozwiązania, możesz zdecydować o przeprowadzeniu testów i sprawdzisz, czy działania przynoszą określone efekty.
W każdym momencie będziesz wiedział, co i jak robimy oraz jaka część projektu została już zrealizowana.
Wprowadzając rozwiązania do Twojej firmy korzystamy z najlepszych praktyk związanych z zarządzaniem zmianą i zarządzaniem projektami.
W zależności od potrzeb będziemy służyli Ci wsparciem, dodatkowymi konsultacjami oraz pomocą naszych trenerów i coachów.

EFEKT: Rozwiązania zostały skutecznie wdrożone.

Nowe standardy

Aby wprowadzone zmiany nie zostały tylko jednorazowymi działaniami i zamieniły się w nawyki, konieczne jest monitorowanie zmian oraz profilaktyka.
Dlatego na tym etapie będziesz mógł liczyć na naszą pomoc w doskonaleniu zmian oraz obserwacji innych powiązanych ze zmianą obszarów, na które owe zmiany mogą wpływać.
Przedstawimy Ci raport z wdrożenia i pomożemy zmierzyć efekty po to, abyś mógł  dokonać  końcowej oceny projektu.   Opcjonalnie możemy przeprowadzić ewaluację (follow-up) projektu po określonym czasie od jego zakończenia. Za sukces uznajemy tylko sytuację, w której jesteśmy pewni, że Twoje problemy zostały rozwiązane a cele projektu zrealizowane.
Na koniec, jeśli uznasz to za sensowne, zaplanujemy dalsze działania na przyszłość.

EFEKT: Wpływ i nowe standardy są monitorowane a efekty wdrożenia są zgodne z wcześniejszymi założeniami. Cele są realizowane.

W zależności od skali projektu i potrzeb firmy, cały proces może ulegać modyfikacjom.

W jakich obszarach możemy Ci pomóc?

KONSULTING ORGANIZACYJNYKONSULTING HR
• Struktura organizacyjna
• Strategia i rozwój firmy
• Standardy pracy
• Standardy Obsługi Klienta
• Procesy i procedury wewnętrzne
• Zarządzanie zmianą
• Zarządzanie projektami
• Zarządzanie przez cele
• Komunikacja wewnętrzna w firmie
• Sprzedaż i negocjacje
• Strategie marketingowe
• Kultura organizacyjna
• Badania Tajemniczego Klienta
• Systemy wynagrodzeń, motywacyjne i premiowe
• Profile kompetencyjne i opisy stanowisk
• Strategie rozwoju zasobów ludzkich, zarządzanie talentami
• Systemy ocen pracowniczych
• Badanie potrzeb szkoleniowych
• Assesment / Development Centre
• Rekrutacja i selekcja pracowników
• Outplacement
• Badanie satysfakcji pracowników
• Analizy i badania interpersonalne (Extended DISC, Insight Discovery i inne)
• Doradztwo zawodowe

Oraz wiele innych obszarów w zależności od potrzeb i oczekiwań klientów.

Czym różnimy się od innych firm konsultingowych?

 • Nie płacisz za wstępną analizę sytuacji.
 • Kupujesz konkretne rozwiązania a nie usługi.
 • Przed podjęciem decyzji o zastosowaniu rozwiązań wiesz, jaka będzie ich .
 • Jesteś zaangażowany w proces zmian.
 • W każdym momencie możesz sprawdzić czy proponowane/wdrażane rozwiązania są odpowiednie i zdecydować o dalszych działaniach.
 • Wyposażamy Cię w odpowiednie narzędzia na przyszłość.

Kiedy warto skorzystać z tej usługi?

Jeżeli:

 • Zauważyłeś sygnały świadczące o różnicy pomiędzy stanem faktycznym a stanem pożądanym w danym obszarze lub w całej organizacji.
 • Nie dostrzegasz żadnych problemów, ale chcesz usprawnić firmę i wznieść ją na wyższy poziom funkcjonowania oraz wykorzystać jej potencjał do wzmocnienia swojej pozycji na rynku.
 • Nie posiadasz w danym momencie wystarczających zasobów (specjalistów o wystarczającym doświadczeniu, kompetencjach i know-how) do wykonania pracy w określonym obszarze.
 • Posiadasz zasoby do przeprowadzenia zmian, jednak zależy Ci na sprawnym wykonaniu zadań w krótkim czasie, obniżając przy tym ryzyko niepowodzenia do niezbędnego minimum.
 • Masz wątpliwości w stosunku do istniejących rozwiązań oraz planów na przyszłość i pomimo posiadanych dostępnym zasobów wewnętrznych, pragniesz uzyskać rekomendację niezależnych ekspertów.
 • Chcesz usprawnić wybrane obszary organizacji, które wymagają specjalistycznego podejścia i specyficznego doświadczenia
 • Pojawiły się nagłe trudności i potrzebujesz szybkiej interwencji do wprowadzenia określonych zmian lub przeprowadzenia pewnych działań.
 • Chcesz zminimalizować koszty działalności firmy, oraz planowanych zmian, zwiększając przy tym jej rentowność.

Jeśli czujesz, że Twoje plany względem firmy i nasze obszary działalności posiadają wspólne punkty, prześlij nam swoje dane kontaktowe a my oddzwonimy i umówimy się z Tobą na niezobowiązujące spotkanie w dogodnym dla Ciebie terminie.