COACHING

Zastanów się, czy chcesz:

 • Skuteczniej realizować cele i przyspieszać zmiany?
 • Podnieść na wyższy poziom umiejętności przywódcze, zwiększyć swoje kompetencje lub poszerzyć samoświadomość?
 • Stawić czoła problemom lub wyjść z kryzysu?
 • Przygotować się do nowych wyzwań?
 • Uporządkować ważne sprawy, by poczuć harmonię i spełnienie?
Jeśli na któreś z powyższych pytań odpowiedziałeś TAK – coaching jest dla Ciebie

Coaching obecnie uważa się za najskuteczniejszą formę rozwoju kompetencji i możliwości pracownika. W Stanach Zjednoczonych coaching jest wykorzystywany przez blisko 80% firm (badania opublikowane przez Chartered Institute of Personnel and Development już w 2004).

W Polsce coaching rozwija się bardzo dynamicznie. Cały czas wzrasta świadomość pracodawców i przekonanie o jego opłacalności. Sięgają po niego nowoczesne firmy, by wspierać rozwój swoich pracowników.

Czy jest coaching?

Coaching jest interaktywnym procesem który wspomaga klienta (pojedynczą osobę, zespół i/lub organizację) w przyspieszeniu tempa rozwoju, doskonaleniu umiejętności, podniesieniu jakości funkcjonowania oraz poszerzeniu perspektywy i samoświadomości. Coaching przebiega w oparciu o partnerską relację i wzajemne zaufanie pomiędzy coachem a klientem. Jest to proces, w którym decyduje klient.

Coaching wywodzi się z wielu dziedzin związanych z rozwojem człowieka i organizacji, przede wszystkim z: teorii psychologii, rozwoju, technik komunikacji, badań osobowości, emocji i motywacji czy też nowoczesnych nurtów teorii oraz praktyk zarządzania i przywództwa. Czerpie z danych dziedzin to, co najlepsze oraz łączy je w unikalny zestaw technik i narzędzi pracy, które prowadzą do szybkiego i efektywnego rozwoju.

Coaching koncentruje się na obecnej sytuacji klienta oraz na tym, jakie nowe strategie i zachowania wdrożyć, aby osiągnąć pożądany cel. Pomaga nie tylko doskonalić kompetencje, ale również: przekraczać bariery i ograniczenia, wprowadzać zmiany w dotychczasowych schematach działania oraz podnosić skuteczność i efektywność. Opiera się na indywidualnym i systemowym podejściu do jednostki czy zespołu i traktowaniu go, jako całości (holistycznie). Klient jest całością – uwzględnia się, że czasami zmiany w jednym obszarze jego życia (np. w sferze zawodowej), wymagają zmian w innej (np. prywatnej).

Proces coachingowy pozbawiony jest wszelkich ocen, porad, konsultacji, sugestii i jakichkolwiek podpowiedzi. Coach pracuje m.in. poprzez słuchanie, zadawanie pytań, dzielenie się obserwacjami. Jest to praca za pomocą specyficznych narzędzi (np.: sekwencji „mocnych” pytań, zadań, doświadczeń, feedback’ów, itp.).

Zmiana wynikająca z coachingu jest trwała. Proces ten nie polega, bowiem na jednorazowej pomocy, instrukcji, konsultacji czy „instalacji” istniejących rozwiązań. Dzięki specjalnym pytaniom, technikom i narzędziom, coach pomaga Klientowi odnaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania wewnątrz siebie oraz wypracować najlepsze strategie nowych działań.

Klient ponosi 100% odpowiedzialności za swoje zaangażowanie, decyzje, działania i rezultat – jest „właścicielem efektów”. Coach odpowiada w 100% za swoje zaangażowanie, czystość metodologiczną, wpływ swoich interwencji na klienta, stworzenie bezpiecznych warunków do kreatywności i eksperymentowania oraz za własny rozwój i poziom swoich umiejętności coachowania.

Głównym celem coachingu jest pomoc ludziom poprzez ułatwienie im obiektywnego ustalenia, gdzie znajdują się w chwili obecnej (stan teraźniejszy), a gdzie chcą znaleźć się w przyszłości (stan przyszły) oraz stworzenie planu, który pozwoli im przejść z punktu A do punktu B, minimalizując wysiłki a maksymalizując przyjemności.

Posługując się metaforą, można powiedzieć, że coaching, to uszycie garnituru skrojonego na miarę, podczas gdy większość innych dyscyplin bazuje na szyciu i przymierzaniu gotowych ubrań na znanych szablonach i materiałach.

Ogólnie mówiąc, coaching to proces stawania się coraz lepszym, w którym coach jest asystentem zmiany.

coaching

Jakie są rodzaje coachingu?

Wyróżnia się wiele rodzajów coachingu, ze względu na: grupę docelową, obszar, nad którym się pracuje, formę pracy oraz na osobę coacha.

Są to między innymi: business coaching, executiv coaching, career coaching, coaching narzędziowy, leadership coaching, coaching menedżerski, life coaching czy team coaching.

Jako że lubimy prostotę, postanowiliśmy wprowadzić do naszej oferty rozróżnienie na 2 typy coachingu:

 • rozwojowy
 • narzędziowy

W zależności od tego, do kogo coaching jest skierowany, dzielimy go dodatkowo na indywidualny i zespołowy.

coaching

Coaching rozwojowy

Realizujemy w oparciu o międzynarodowe standardy ICC (International Coaching Community) oraz ICF (International Coaching Federation). Są to jedne z największych na świecie i najpopularniejsze w Polsce organizacje zrzeszające środowisko coachów. Wszyscy nasi coachowie posiadają certyfikaty ICC lub ICF oraz praktykę w prowadzeniu coachingów.

Z coachingu rozwojowego korzystają różne osoby niezależnie od specyfiki wykonywanej pracy oraz poziomu stanowiska. Często są to osoby, które dobrze sobie radzą z wykonywaniem bieżących obowiązków a celem coachingu jest jedynie wejście na wyższy poziom jakości funkcjonowania lub zaplanowanie i osiągnięcie nowych, bardziej ambitnych celów.

Cechy charakterystyczne coachingu rozwojowego:
 • Skupia się głównie na przyszłości – celach
 • Jest podejściem holistycznym (całościowym i systemowym).
 • Skupia się przede wszystkim na aspektach mniej świadomych, takich jak: potrzeby, emocje, przekonania, wartości, misja, tożsamość, duchowość.
 • Nie wymaga obserwacji pracy klienta
 • Sesja  trwają od 60 do 90 min. i prowadzona jest raczej poza miejscem pracy.

Coaching narzędziowy

Jest to forma pracy polegająca na obserwacji klienta (jednostki/zespołu) w jego naturalnym środowisku pracy, a także udzielaniu informacji zwrotnych oraz wypracowywaniu i trenowaniu nowych, bardziej przydatnych umiejętności i zachowań. Prowadzimy go w oparciu o własną metodologię oraz standardy, wypracowane na podstawie doświadczeń zawodowych. W coachingu narzędziowym coach może dzielić się z klientem swoją wiedzą i praltyką oraz udzielać wskazówek, co do sposobu wykonywania pracy.

Coaching narzędziowy najczęściej wybierany jest przez firmy do pracy nad: umiejętnościami przywódczymi menedżerów, umiejętnościami sprzedażowymi i negocjacyjnymi  handlowców, w ramach interwencji w konkretnej sprawie lub jako superwizja dla osób prowadzących spotkania i szkolenia.

Cechy charakterystyczne coachingu narzędziowego:
 • Koncentruje uwagę głównie na teraźniejszości (na bieżących problemach, pracy i kompetencjach).
 • Skupia się na rozwijaniu konkretnych kompetencji.
 • Koncentruje się na aspektach świadomych i widocznych (tj.: wiedza, umiejętności, zachowania, relacje z innymi, środowisko pracy).
 • Coach posiada doświadczenie zawodowe w obszarach pracy klienta (np. w przywództwie czy w handlu).
 • Spotkania trwają od 4 do 8 godzin i prowadzone są w naturalnym środowisku pracy klienta (w siedzibie firmy lub w terenie).

W przypadku coachingu narzędziowego oferujemy również możliwość pracy tzw. „potrójnej” – czyli podwładny, przełożony i coach. Wówczas korzyść jest podwójna –trenujemy, bowiem zarówno umiejętności podopiecznego (podwójny feedback), jak i umiejętności coachingowe szefa. Do prowadzenia coachingu narzędziowego na życzenie klienta wykorzystujemy metodę VIT (Video Interaction Training), która polega na prowadzeniu nagrań z codziennych sytuacji zawodowych klienta. Następnie, wspólnie z coachem, omawiamy dane filmy według specjalnych procedur.

Jak wygląda i przebiega proces coaching?

1. Umawiamy się na niezobowiązujące i bezpłatne spotkanie.

 • Uzupełniamy informacje na temat: coachingu, standardów, metodologii itp.
 • Przedstawimy odpowiednie uprawnienia i certyfikaty.
 • Rozmawiamy o potrzebach i oczekiwaniach.
 • Ustalamy cele i określamy kryteria skuteczności oraz pomiaru efektów.
 • Ustalamy szczegóły techniczne.

W przypadku coachingu rozwojowego, podczas pierwszego spotkania możemy zaproponować bezpłatną „próbkę” coachingu dla uczestnika lub zleceniodawcy.

2. Dokonujemy wyboru coacha.

Standardem dziś stało się organizowanie spotkań z kilkoma coachami, tak, aby sam klient mógł dokonać wyboru osoby, z którą będzie chciał pracować nad ważnymi dla siebie kwestiami. To bardzo dobra praktyka. Pozwala wstępnie rozpoznać różne style pracy, postawy osobowe, proponowane podejścia do idei oraz odmienne wzorce procesów. Każdy klient ma swoje wyobrażenia, wierzenia i preferencje. Nie można tego pominąć lub choćby zlekceważyć.

Mówi się czasem o zjawisku „chemii” między klientem a coachem. Jest to odczucie specyficznej więzi, która stanowi sygnał do zbudowania dobrej relacji coachigowej. Spotkania z innymi coachami niczemu nie szkodzą, ewentualnie upewniają w dokonanym wyborze.

3. Doprecyzowujemy cele coachingowe i kryteria pomiaru skuteczności oraz ustalamy szczegóły, zakres i warunki kontraktu.

4. Rozpoczynamy sesje coachingowe z klientem – najważniejsza część procesu.

 • W przypadku coachingu rozwojowego – cykl od 5 do 10 spotkań, trwających od 60 do 90 minut każde/ w odstępach 2-4 tygodniowych.
 • W przypadku coachingu narzędziowego – cykl 3 do 6 spotkań, trwających od 4 do 8 godzin każde/ w odstępach 2-4 tygodniowych.

Jest to najbardziej optymalna i sprawdzona forma procesu coachingowego, jednak w zależności od potrzeb, celów, formy i częstotliwości, dobierane są także indywidualne techniki.Pomiędzy sesjami klienci realizują umówione działania, tzw. zadania w warunkach rzeczywistych. Są to zadania, które polegają na: obserwacji, samoobserwacji, wprowadzaniu pewnych zachowań w czyn, czynieniu „eksperymentów” i serwowaniu sobie nowych doświadczeń, pogłębianiu wiedzy przez lektury, oglądanie filmów itp.
Przez cały czas trwania coachingu monitorowane są efekty i stopień realizacji założonych celów.

Możliwe są pojedyncze sesje coachingowe tzw. interwencyjne, służące do rozwiązania pojedynczego problemu czy też przepracowania konkretnego zagadnienia.

5. Podsumowanie procesu i ocena rezultatów.

Po zakończeniu cyklu coachingów spotykamy się ponownie z klientem procesu oraz ze zleceniodawcą, aby podsumować cały proces, a także ocenić rezultaty i osiągnięte cele. Na spotkaniu tym proponujemy również dalsze działania związane z rozwojem pracownika.

Doskonałym uzupełnieniem coachingu mogą być:

 • Ewaluacja (follow up) – dodatkowe sesje po określonym czasie od zakończenia procesu,
 • Dodatkowe sesje coachingu drugą metodą (uzupełniająco, coaching rozwojowy do narzędziowego i odwrotnie),
 • Udział w szkoleniach warsztatowych,
 • Ocena 360° – analiza pary pracowników lub analiza interpersonalna zespołu.

Kiedy można zadeklarować sukces w coachingu? Czy można go zmierzyć?

Tak, można – używając obiektywnych, zewnętrznych i mierzalnych kryteriów (np. realizacja wymiernych celów ustalonych na początku coachingu czy też częstotliwość występowania danego zachowania itp.).

Istotne są również wewnętrzne czynniki, takie jak np. samoocena przy pomocy kwestionariusza mierzącego zmiany percepcji dotyczącej siebie i innych ludzi.

Czego wymaga od Ciebie coaching?

 • Odwagi do tego, aby wyjść z własnej „strefy komfortu”.
 • Koncentracji na trudnych pytaniach, prawdach i sukcesie życiowym.
 • Samo-obserwacji zachowania, komunikacji, słuchanie intuicji.
 • Odkrywania własnych założeń, osądów.
 • Gotowości do zmiany obecnych postaw, przekonań i zachowań oraz do rozwoju innych postaw, które lepiej zrealizują dane cele.
 • Nastawienia na wygraną.
 • Rozwoju własnych mocnych stron.
 • Stanowczego działania i dyscypliny, pokonywania własnych ograniczeń po to, aby osiągnąć ponadprzeciętne rezultaty.
 • Wyrozumiałości dla siebie w procesie eksperymentowania i ponoszenia porażek, empatii w stosunku do innych osób, które robią to samo.
 • Opanowania, unikania nadmiernych reakcji emocjonalnych wobec porażek.
 • Odrobiny luzu ;-)
Jednym słowem, aby coaching był skuteczny, Klient musi chcieć się rozwijać i dokonywać zmian.

Jakie są korzyści z coachingu?

JEDNOSTKA ZESPÓŁ ORGANIZACJA
Wzrost motywacji i inspiracji do działania.Zwiększenie zaangażowania, motywacji i morale zespołu.Większa efektywność pracy i skuteczność długoterminowych inwestycji.
Wzrost efektywności i skuteczności podejmowanych działań.Zwiększenie i usprawnienie pracy zespołowej. Lepsza współpraca.Realizacja ambitnych celów.
Szybki rozwój posiadanych zasobów.Wzrost efektywności i jakości realizowanych zadań.Poprawa kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie.
Zmiana ograniczających przekonań na wspierające.Bardziej skuteczne osiąganie celów oraz poprawa wyników.Podniesione morale pracowników.
Większa satysfakcja z pracy.
Umiejętność myślenia skupiającego się na rozwiązaniach.Poprawa relacji z innymi członkami zespołu i poza nim.• Silna i lojalna kadra managerska, gotowa do podejmowania wyzwań, zmian i ryzyka.
Wzrost odpowiedzialności, pewności siebie i wiary we własne możliwości.Zrozumienie procesów zachodzących w grupie.Sprawne przeprowadzanie zmian w organizacji.
Wzrost samoświadomości w każdym obszarze.Zwiększenie samoświadomości członka zespołu i jego roli w zespole.Mniejsza rotacja wartościowych pracowników. Coaching to również narzędzie motywacyjne.
Eliminacja niekorzystnych nawyków.Lepsza umiejętność komunikacji interpersonalnej w zespole.Wzrost identyfikacji pracowników z firmą i jej misją, wizją oraz wartościami.
Umiejętność wykorzystania trudnych sytuacji do własnego rozwoju.Zmiana sposobu myślenia o sile i mocy zespołu w kreowaniu otoczenia biznesowego.Lepsza komunikacja i współpraca pomiędzy jednostkami oraz zespołami.
Wzrost satysfakcji w pracy i życiu, eliminacja stresu i wypalenia zawodowego.Zaplanowanie działań zespołu w celu wygenerowania szybkiej zmiany.Lepsze zrozumienie współzależności w organizacji.
Stworzenie harmonii pomiędzy swoimi potrzebami, potrzebami firmy i innych ludzi. Zwiększenie samoświadomościWzrost zaufania do przełożonych i firmy.
Mniejsza rotacja dobrych pracowników zespołu.Oszczędność czasu i środków finansowych.
Pogłębienie więzi emocjonalnej pomiędzy członkami zespołu.

Jeśli oczekujesz konkretnych, szybkich, głębokich i trwałych rezultatów, skorzystaj z formularza kontaktowego i umów się na bezpłatne spotkanie.