kultura w firmie

20 Mar 2018

Niekulturalna kultura w firmie

Kultura w firmie nie ogranicza się tylko do mówienia „dzień dobry” szefowi lub współpracownikom. To pojęcie dużo szersze, które definiuje jakość realizowanych przez firmę zadań i którego zrozumienie oraz respektowanie, pozwoli osiągnąć sukces. Brak kultury w firmie może być tak samo bolesny dla jej właściciela, jak niewłaściwa strategia działania. Sprawdźmy, czym jest a jaka powinna być kultura w firmie  i co się dzieje, gdy nie jest właściwa.

UWAGA! Wbrew pozorom nie będzie to artykuł tłumaczący zasady savoir-vivre dla pracowników.

Czym jest kultura w firmie?

Podobnie jak w przypadku pojęcia samej „kultury”, zdefiniowanie kultury w firmie (kultury organizacyjnej) nie jest łatwe. Najprościej mówiąc, kultura w firmie to system wspólnych założeń, wartości oraz przekonań, które regulują sposób postępowania ludzi w organizacjach. Są to pewnego rodzaju niepisane wytyczne, zgodnie z którymi pracownicy wiedzą jak ubrać się do pracy, jakie cele przyświecają firmie i w jaki sposób mają wykonywać swoje codzienne zadania, aby te cele osiągać.

Kultura organizacyjna jest, więc dla firmy tym, czym zgranie dla zespołu rockowego – każdy jego muzyk zna swoją rolę, wie jak grać i w jakim tempie, ale zna też granice, w jakich może improwizować. Kiedy jedno ogniwo w zespole szwankuje, cała kompozycja może legnąć w gruzach. Podobnie jest w przypadku firmy, w której kultura źle funkcjonuje.

Jakie są składowe dobrej kultury w firmie?

 • Wspólny system wartości

Dress code (lub jego świadomy brak!), wzajemny szacunek, chęć pomocy innym, możliwość polegania na kierownictwie i wiele, wiele innych. To wartości, które powinny stanowić trzon każdej kultury w firmie i którymi powinni kierować się wszyscy pracownicy. To wskazówki dotyczące pożądanego sposobu zachowania i komunikacji między pracownikami, dzięki którym nie tylko tworzy się doskonała atmosfera, ale też realizowane są cele.

 • Wspólna wizja działania

Jasne określenie wspólnego celu działania sprawi, że prowadząca do niego droga będzie dużo łatwiejsza i krótsza. Każdy pracownik i manager powinien wiedzieć, do czego dąży jego firma, a także jaką rolę on sam pełni w tej układance. Konieczne jest, więc nie tylko określenie ogólnej wizji, ale też przypisanie konkretnych celów i narzędzi do ich osiągnięcia dla każdego pracownika z osobna.

 • Odpowiednio skomponowany zespół

Każdy z nas jest inny i każdy z nas kieruje się w życiu innymi wartościami. W tworzeniu odpowiedniej kultury w firmie nie należy wymagać od pracowników tego, by porzucili swój kręgosłup moralny czy poglądy, ale by dostosowali się do zasad panujących w firmie. Jeżeli to się uda i, poza doświadczeniem oraz umiejętnościami, pracownicy będą kierować się wartościami oraz wizją organizacji – kultura w firmie będzie na najwyższym poziomie. Chcąc pozyskać najbardziej odpowiednie osoby do swojego zespołu, warto opracować odpowiedni proces rekrutacji, który wskaże nam nie tylko kwalifikacje, ale też cechy osobowościowe kandydata.

 • Działanie

Nie tylko słowa, ale przede wszystkim czyny świadczą o odpowiedniej kulturze w firmie.

Mówimy o szacunku? Szanujmy się, więc niezależnie od zajmowanych stanowisk czy posiadanych poglądów. Stworzyliśmy ścieżkę awansu? Respektujmy ją i nagradzajmy tych, którzy dotarli do jej końca. Ustaliliśmy wizję działania? Pracujmy, więc zgodnie z nią i realizujmy zadania efektywnie.

Tak powinno wyglądać działanie w każdej „kulturalnej” organizacji.

 • Miejsce sprzyjające pracy

Chodzi tu o odpowiedni układ pomieszczeń oraz ich estetykę. Warto stworzyć w firmie taką powierzchnię do pracy, na której zatrudnieni będą często się spotykali i mieli łatwy dostęp do siebie. To łączy i pomaga we współpracy. Jeśli chodzi o estetykę – wpływa ona motywująco na działania i na… respektowanie firmowych wartości.

Niekulturalna kultura w firmie – do czego może Cię doprowadzić?

Niekulturalna kultura w firmie to brak wspólnych wartości, brak jasno zdefiniowanych celów, nieodpowiednio skomponowany zespół i brak należytych warunków do pracy. Jeżeli, więc widzisz, że biuro jest znowu nieposprzątane, kierownik znowu krzyczy na pracownika, mało kto wie, co ma robić a ważne umowy są podpisywane na stole ping-pongowym – zrezygnuj (jeśli jesteś pracownikiem) albo weź się w garść i zacznij działać (jeśli jesteś właścicielem). Wszystkie te symptomy oznaczają, bowiem złą kulturę w firmie, która nie tylko doprowadzi do jej upadku, ale też będzie miała wpływ na Twój stan emocjonalny.

Przebywając codziennie w takim miejscu:

 • stracisz ochotę i motywację do pracy,
 • każdy kolejny poranek będzie ciężki i smutny,
 • nie będzie mowy o samorealizacji i rozwoju osobistym,
 • przestaniesz odczuwać satysfakcję,
 • dopadnie Cię bezsenność.

A w dalszej perspektywie:

 • pogorszy się Twoje zdrowie (nie tylko psychiczne),
 • zatracisz cel w życiu,
 • zatracisz siebie.

Brzmi to wszystko bardzo przygnębiająco, jednak nie jest to oderwane od rzeczywistości. Zła kultura w firmie (lub jej brak) to ogromny problem – i dla właściciela, który nie zrealizuje swojego celu biznesowego, i dla wszystkich zatrudnionych, dla których praca będzie drogą przez mękę. Warto więc postawić na zmiany!

Zmieniam lub buduję – jaki efekt mogą osiągnąć?

Wszystko zależy od tego, jak zbudujesz kulturę w firmie i z jak wielkim zaangażowaniem zadbasz o wartości w organizacji. Wyróżniamy podstawowe trzy typy kultury w firmie:

 1. Kulturę przymusu, gdzie pracownicy dostosowują się do wartości i wizji firmy tylko dlatego, że otrzymują za to wynagrodzenie.
 2. Kulturę normatywną, gdzie pracownicy wyznają takie same wartości i wizje, angażując się w pełni w rozwój firmy.
 3. Kulturę utylitarną, gdzie istnieje więź na linii firma-pracownik, a motywacją do działania są zarówno pieniądze, jak i inne cele.

Jaka kultura w firmie byłaby najlepsza dla Twojej organizacji? A jaka panuje obecnie?  Podziel się z nami swoimi przemyśleniami na temat tego, jak według Ciebie powinna wyglądać kultura w firmie i jakie zmiany podjąć, by osiągnąć lepszą kulturę w firmie…

[grwebform url=”https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=S9dSn&webforms_id=21024204″ css=”on” center=”off” center_margin=”200″/]