Marcin Krukar

Specjalizuje się w szkoleniach: train the trainers, kompetencji menedżerskich, metody efektywnej pracy zespołowej, komunikacji perswazyjnej, negocjacji, wystąpień publicznych, obsługi klienta, sprzedaży w oparciu o relacje. Ponadto, prowadzi indywidualne doradztwo z wymienionych wyżej tematów, projekty doradcze i konsultingowe dla firm, kompleksowe projekty rozwojowe dla organizacji, mentoring i jego wdrażanie w organizacjach.

Szkoli od 2003 roku, mam za sobą ponad 10 000h pracy z różnorodnymi grupami, ponad 2 000h doradztwa i konsultacji biznesowych. Działa w oparciu o Standard HRD BP, co oznacza, że jego szkolenia są efektywne biznesowo, a ich efekty są mierzalne.

Przez 3 lata był Koordynatorem Zespołu Trenerów Wewnętrznych i trenerem w PKP Intercity. Jest również pracownikiem dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wykładowcą przedmiotów t.j.: Marketing, Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i wystąpień publicznych, Komunikacja interpersonalna.

Jest dyplomowanym trenerem biznesu i organizatorem szkoleń (Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie) oraz Menedżerem Projektów Szkoleniowych (Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego). Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Jest także certyfikowanym przez Polish Society for Training & Development trenerem Standardu HRD BP skoncentrowanego na Biznesowej Efektywności Szkoleń. Ma uprawnienia Wykładowcy Pozaszkolnych Form Nauczania oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, oba kursy zakończył egzaminem państwowym z oceną celującą. To również Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR , absolwent „Kursu mentorskiego” z Certyfikatem Mentora akredytowanego przez Collegium Wratislaviense, aktywny Mentor.

Podczas prowadzonych szkoleń, przekazuje wiedzę i umiejętności zdobyte na drodze praktycznych doświadczeń, odwołując się do ich strony merytorycznej. Angażuje uczestników w szkolenia, jest energiczny i pełen pasji. Zdarza mu się również prowadzić szkolenia prawnicze, metodami aktywizującymi, wraz z żoną adwokat.

Prywatnie jest kucharzem – improwizatorem :) , wielbicielem starego, dobrego rocka i kolekcjonerem win. Wyznaję zasadę, że „wiedza to coś, co mnoży się dzięki dzieleniu się nią” – i to właśnie robi na szkoleniach.