Magdalena Kozioł

Jest akredytowanym coachem ACC ICF oraz Izby Coachingu. Specjalizuje się w pracy bazującej na mocnych stronach, uaktywnia potencjał, motywację oraz proaktywność, wykorzystując przy tym autorski model pracy SENS. Zajmuje się rozwojem osobistym, efektywnością managerską oraz przywództwem. Jako trener biznesu szkoli z takich zagadnień jak: zarządzanie zespołem, skuteczne przywództwo, budowanie satysfakcjonujących relacji we współpracy oraz efektywnej komunikacji.

Akredytowany superwizor coachingu Izby Coachingu. Wspiera coachów starających się o akredytację ICF, IC oraz EMCC.

Trener kompetencji trenerskich. Współtwórca programu i wykładowca w Studium Zawodowym Trenera Zmiany. Trener coachingu i mentor. Prowadzi zajęcia i mentor coaching w Studium Zawodowym Coacha Biznesu.

Certyfikowany coach grupowy i zespołowy. Wspomaga integrowanie nowych zespołów, budowanie spójności zespołów już istniejących, podnoszenie efektywności współpracy, rozwiązywanie konfliktów czy innych powstających przeszkód w relacjach. Jako certyfikowany konsultant w zakresie metodyki badania potencjału pracowników Insightful Profiler 121, wspomaga HR w określaniu potrzeb szkoleniowych i budowaniu najskuteczniejszych ścieżek rozwoju oraz warunków wykorzystania optymalnego potencjału pracowników.

Posiada doświadczenie managerskie w zarządzaniu zespołem, wdrażaniu i szkoleniu pracowników, koordynowaniu projektów oraz obsłudze klienta. Jej doświadczenie szkoleniowe liczy ponad 2000h przepracowanych na sali oraz ponad 500h w relacji 1na1.

Ukończyła studia z marketingu i zarządzania oraz studia podyplomowe z psychologii biznesu dla managerów, a także: Szkołę Trenerów Biznesu, Szkołę Coachingu Zespołowego i Grupowego, Studium Zawodowe Coacha Biznesu. Doktorantka na wydziale zarządzania ALK.

Od 18 lat ćwiczy taichi. Prywatnie lubi ciszę, koty, góry, morze i fotografowanie kobiet w wiktoriańskich sukniach.