Karol Bartkowski

Karol Bartkowski

trener, mówca

 • Certyfikowany trener z 16-letnią praktyką;
 • Sprzedawca z dorobkiem ponad 100 000 000 zł sprzedaży;
 • Doświadczony i profesjonalny mówca, z ponad 10 000 godzin spędzonych na scenie przeprowadzając ponad 3 500 prezentacji, wystąpień i szkoleń.

Katarzyna Mirkiewicz

Katarzyna Mirkiewicz

trener, coach, psycholog

 • Wspiera rozwój osobisty od 10 lat, specjalizuje się w podnoszeniu umiejętności psychospołecznych oraz zarządzania;
 • Pracuje w oparciu o metodologię SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo);
 • Trafnie diagnozuje potrzeby klientów i elastycznie dopasowuje metody pracy.

Adam Sobiechart

Adam Sobiechart

coach, trener

 • Autor gier szkoleniowych;
 • Posiada certyfikat trenera HRD BP oraz międzynarodowy certyfikat coach’a ICC, a także studia podyplomowe z Zarządzania Potencjałem Społecznym i Doradztwa Personalnego.
 • Ma 20-letnie doświadczenie trenerskie, zdobyte w dużych organizacjach oraz firmach szkoleniowych.

Berenika Joanna Gocłowska

Berenika Joanna Gocłowska

trener biznesu, coach, facylitator

 • Inspiruje innych do zmiany i rozwoju, od 16 lat zarządza zespołami ludzkimi, doradza przedsiębiorcom, szkoli nowoczesne kadry;
 • Akredytowany coach ICF w stopniu ACC oraz Reiss Motivation Master, licencjonowany doradca psychospołeczny i doradca zawodowy oraz certyfikowany fecylitator. Na swoim koncie ma ponad 9500h szkoleniowych, 750h coachingu biznesowego oraz 180h pracy z zespołami jako facylitator;
 • Posiada doświadczenie zawodowe na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i menadżerskich do spraw rozwoju, poradnictwa i szkoleń.

Marek Koteras

Marek Koteras

master coach, trener, mediator

 • Pełni role trenera i coacha od ponad 16 lat, realizuje programy rozwojowe dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej, związany z sektorem finansowym;
 • Ukończył studia z zarządzania i liczne kursy aplikacyjne;
 • Posiada certyfikat Master Coach ICC, Master of Art of NLP oraz Action Learning, jest w trakcie potwierdzenia umiejętności coacha kryzysowego.

Kamila Bogucka

Kamila Bogucka

coach, trener biznesu

 • Dyplomowany trener biznesu, akredytowany coach ACC ICF, magister bankowości, studia podyplomowe z Coachingu Profesjonalnego;
 • Pracuje w tematyce bussines coachingu oraz life coachingu. Stworzyła „biegające sesje coachingowe”;
 • Ma ponad 1500h przepracowanych na sali szkoleniowej jako trener z klientami indywidualnymi i grupowymi. Przeprowadziła ponad 200h pracy w relacji coachingowej.

Przemysław Wojnarowski

Przemysław Wojnarowski

terapeuta, instruktor, coach

 • Wielokierunkowe wykształcenie, ogromna wiedza i doświadczenie w pracy z człowiekiem;
 • Coach z certyfikatem ACSTH, studia z: oligofrenopedagogiki, socjoterapii, resocjalizacji, pedagogiki wczesnoszkolnej i muzycznej oraz liczne szkolenia i kursy kwalifikacyjne;
 • Pracuje według norm i standardów ICF, wykorzystuje nowoczesne i różnorodne metody pracy. Na swoim koncie ma setki przepracowanych godzin z zadowolonymi klientami, zarówno indywidualnymi, jak i biznesowymi.

Agnieszka Żarecka

Agnieszka Żarecka

trener, coach, mentor biznesu

 • Certyfikowany trener, coach, mentor i konsultant biznesu, niezwykle doświadczony manager i przedsiębiorca;
 • Prowadziła liczne procesy rekrutacyjne i rozmowy ewaluacyjne; kreatywnie usprawnia procesy biznesowe, wdraża innowacyjne metody obsługi klienta, tworzy profile kompetencyjne itp.;
 • W ramach szkoleń, warsztatów, team-coachingów pracuje nad rozwojem osobistym i zespołowym, kompetencjami przywódczymi, zdolnościami komunikacyjnymi czy twórczym myśleniem. Wykorzystuje najciekawsze narzędzia trenerskie oraz liczne gry i przykłady z życia zawodowego.

Marcin Krukar

Marcin Krukar

trener biznesu, mentor, wykładowca

 • Jest dyplomowanym trenerem biznesu i organizatorem szkoleń oraz Menedżerem Projektów Szkoleniowych. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju;
 • Szkoli od 2003 roku, mam za sobą ponad 10 000h pracy z różnorodnymi grupami, ponad 2 000h doradztwa i konsultacji biznesowych;
 • Działa w oparciu o Standard HRD BP, co oznacza, że jego szkolenia są skuteczne biznesowo, a ich efekty są mierzalne.

Magdalena Kozioł

Magdalena Kozioł

trener, coach, superwizor

 • Akredytowany coach ACC ICF oraz Izby Coachingu, certyfikowany coach grupowy i zespołowy; ukończone studia z marketingu i zarządzania oraz psychologii biznesu.
 • Współtwórca programu i wykładowca w Studium Zawodowym Trenera Zmiany. Trener coachingu i mentor. Prowadzi zajęcia i mentor coaching w Studium Zawodowym Coacha Biznesu.
 • Posiada doświadczenie managerskie w zarządzaniu zespołem, wdrażaniu i szkoleniu pracowników, koordynowaniu projektów oraz obsłudze klienta. Jej doświadczenie szkoleniowe liczy ponad 2000h przepracowanych na sali oraz ponad 500h w relacji 1na1.

Ziemowit Sosiński

Ziemowit Sosiński

trener biznesu, coach

 • Znakomity trener i wieloletni praktyk biznesu na różnych szczeblach;
 • Współtwórca, współwłaściciel i manager firm branży reklamowej, które stały się krajowymi liderami. Ekspert w dziedzinie reklamy tranzytowej, specjalista Public Relations, twórca autorskich programów szkoleniowych z dziedziny sprzedaży, zarządzania, budowania wizerunku w biznesie itp.
 • Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej – Public Relations, Studium Zawodowe Coacha Biznesu NOVO, Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET® oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie.