Adam Sobiechart

Adam Sobiechart

coach, trener

Specjalizuje się w warsztatach rozwijających kompetencje miękkie i menedżerskie. W swoich zajęciach wykorzystuje gry szkoleniowe, których jest autorem.

Przez 5 lat odpowiadał za zespół trenerów wewnętrznych w jednej z największych sieci handlowych – od ich rekrutacji przez szkolenia i rozwój. Realizował i prowadził wiele szkoleń train the trainers. Jest autorem wielu eksperckich wypowiedzi oraz twórcą gier szkoleniowych. Doświadczenie trenerskie (prawie 20-letnie) zdobywał zarówno w dużych organizacjach, jak i firmach szkoleniowych, realizując wiele projektów – głównie dla branży FMCG, firm handlowych, produkcyjnych, instytucji finansowych i mediów. Ponadto tworzył i odpowiadał za wdrażanie standardów obsługi klienta.

W prowadzonych szkoleniach i warsztatach szczególny nacisk kładzie na utrwalanie zdobytej wiedzy, poszukiwanie sposobów na rozwój umiejętności nie tylko podczas szkolenia, ale i po jego zakończeniu oraz motywuje uczestników do kształtowania pożądanych postaw. Jako narzędzie wspierające proces szkoleniowy wykorzystuje elementy grywalizacji, gamifikacji, fabularnych gier szkoleniowych oraz gier szkoleniowych wykorzystujących technologię wirtualnej rzeczywistości.

Ukończył studia z Zarządzania i Marketingu na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, na których specjalizował się z tematyki Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Podyplomowe Studium Zarządzania Potencjałem Społecznym i Doradztwa Personalnego w Międzynarodowej Szkole Menedżerów w Warszawie. Posiada certyfikat trenera HRD BP oraz międzynarodowy certyfikat coach’a ICC (International Coaching Community). Jest w trakcie certyfikacji konsultanta Maxie DISC, narzędzia wspierającego rozwój, opartego na czterech podstawowych stylach zachowań ludzkich.

Prywatnie jest miłośnikiem wina i związanej z nim tradycji, historii oraz kultury.

Berenika Joanna Gocłowska

Berenika Joanna Gocłowska

trener biznesu, coach, facylitator

W swojej pracy koncentruje się na poszukiwaniu niestandardowych rozwiązań oraz inspirowaniu innych do zmiany i rozwoju. Od 16 lat zarządza zespołami ludzkimi, doradza przedsiębiorstwom, koordynuje projekty oraz szkoli nowoczesne kadry wyższego i średniego szczebla. Prowadzi również zajęcia na uczelniach i studiach podyplomowych, kształcąc młodych adeptów trenerstwa.

Jest akredytowanym coachem ICF w stopniu ACC oraz Reiss Motivation Masterem. To także licencjonowany doradca psychospołeczny i doradca zawodowy oraz certyfikowany fecylitator.

Na swoim koncie ma ponad 9500h szkoleniowych, 750h coachingu biznesowego oraz 180h pracy z zespołami jako facylitator. Posiada doświadczenie zawodowe na stanowiskach dyrektorskich, kierowniczych i menadżerskich do spraw rozwoju, poradnictwa i szkoleń. Była pracownikiem dydaktyczno-naukowym ZPSB Szczecin, Uniwersytetu Szczecińskiego oraz WSH TWP Szczecin.

Jej motto stanowią słowa Alberta Einsteina „Jeśli coś można w ogóle zrozumieć, można to też zrozumiale wyłożyć”.

Marek Koteras

Marek Koteras

master coach, trener, mediator

Jego obszarami zainteresowań są: przywództwo, coaching oraz wystąpienia publiczne.

Rozwój zawodowy związał z sektorem finansowym, gdzie od 16 lat pełni rolę trenera i coacha realizując programy rozwojowe dla średniej i wyższej kadry menedżerskiej. Wspiera w rozwoju uczestników programu Społeczny StartUp realizowanego przez ASHOKA Polska oraz studentów stowarzyszonych w ELSA Szczecin przy Uniwersytecie Szczecińskim.

Ukończył studia z zarządzania na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Swoją wiedzę doskonalił na kursach aplikacyjnych związanych z wykonywanym zawodem. Posiada certyfikat Master Coach ICC, Master of Art of NLP oraz Action Learning, jest w trakcie potwierdzenia umiejętności coacha kryzysowego. Realizuje swoje zainteresowania zawodowe także jako stały mediator przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie

Prywatnie jest pasjonatem podróży i dobrej kuchni.

Kamila Bogucka

Kamila Bogucka

coach, trener biznesu

Jest dyplomowanym trenerem biznesu i akredytowanym coachem ACC ICF. Szkoli głównie w obszarach: efektywnej sprzedaży, obsługi klienta, niezwiązywania relacji z klientami, efektywnej komunikacji, organizacji pracy i zarządzania czasem, skutecznej prezentacji i wystąpień publicznych. Jako coach pracuje w tematyce bussines coachingu oraz life coachingu.

Z wykształcenia jest magistrem bankowości. Pierwsze lata swojego doświadczenia zawodowego zdobyła pracując w bankach – najpierw jako doradca klienta, Private Bankier, a później jako trener. Pracowała z doradcami oraz dyrektorami oddziałów, najczęściej w formule 1:1 – coachingowo, treningowo oraz „on the job training”. Ma ponad 1500h przepracowanych na sali szkoleniowej jako trener z klientami indywidualnymi i/lub grupowym. Ukończyła również studia podyplomowe z Coachingu Profesjonalnego na Akademii Leona Koźmińskiego. Przeprowadziła ponad 200h pracy w relacji coachingowej.

Pasjonuje się bieganiem, zdrowym trybem życia i rozwojem osobistym. Postanowiła połączyć bieganie z prowadzonymi przez siebie sesjami coachingowymi i stworzyła „biegające sesje coachingowe” – autorską metodę. Coachingowo wspiera także osoby z chorobami tarczycy, głównie Hashimoto. Pełni rolę Członka Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hashimoto.

Przemysław Wojnarowski

Przemysław Wojnarowski

terapeuta, instruktor, coach

Posiada wielokierunkowe wykształcenie, ogromną wiedzę i doświadczenie w pracy z człowiekiem. Ukończył studia z zakresu oligofrenopedagogiki, socjoterapii, resocjalizacji, pedagogiki wczesnoszkolnej oraz muzycznej a także coaching z certyfikatem ACSTH. Ponadto uczestniczył w licznych szkoleniach i kursach kwalifikacyjnych. Jako człowiek wielu pasji wciąż nie przestaje się rozwijać a jego ścieżka doskonalenia zawodowego stale jest otwarta. Pracuje według norm i standardów ICF – organizacji, która gwarantuje właściwy, indywidualny, elastyczny i bezpieczny coaching. Wykorzystuje nowoczesne i różnorodne metody pracy indywidualnie dopasowane pod klienta.

Jego kompetencje poparte są sumą wielu doświadczeń zebranych na gruncie wieloletniej pracy psychopedagogicznej, socjoterapeutycznej, resocjalizacyjnej, instruktorskiej i terapeutycznej. Pracował m.in. w takich placówkach jak: Warsztaty Terapii Zajęciowej, Zakłady Pedagogiki Specjalnej, Przedszkola, Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii i Resocjalizacji, Regionalne Centrum Kultury, Caritas Polska, Komenda Powiatowa w Policji. Na swoim koncie ma setki godzin przepracowanych z zadowolonymi klientami, zarówno indywidualnymi, jak i biznesowymi. Specjalizuje się w szkoleniach i warsztatach z zakresu: rozwoju osobistego, komunikacji, innowacji, kreatywności, kompetencji miękkich. Prowadzi również szkolenia dla szkół, przedszkoli, warsztatów terapii, grup superwizyjnych, firm prywatnych, menagerów oraz osób zarządzających kapitałem ludzkim.

Jest profesjonalista, dla którego praca na rzecz rozwoju człowieka jest najważniejsza. Prywatnie i zawodowo fascynuje go holistyczne postrzeganie człowieka oraz procesy rozwoju jednostek i grup społecznych. Jego pasją jest muzyka, naucza gry na instrumentach, współpracuje z zespołami, realizuje różne projekty muzyczne oraz jest silnie związany z Polskim Związkiem Chórów i Orkiestr w oddziale Nadnoteckim.

Agnieszka Żarecka

Agnieszka Żarecka

trener, coach, mentor biznesu
Certyfikowany trener, coach i mentor biznesu, konsultant biznesowy, doświadczony manager, przedsiębiorca oraz wolontariusz.

Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdzie ukończyła m.in. studia podyplomowe z Psychologii Managera.

Przez ponad 10 lat pracownik międzynarodowej korporacji finansowej, w której przez okres 6 lat z sukcesami  pełniła funkcje menadżerskie. Kierowała zróżnicowanymi i rozproszonymi zespołami sprzedażowymi, motywowała i inspirowała do rozwoju.

Ma bogate doświadczenie w kreatywnym usprawnianiu procesów biznesowych oraz wdrażaniu innowacyjnych procesów obsługi klienta.

Prowadziła dziesiątki procesów rekrutacyjnych oraz rozmów ewaluacyjnych, tworzyła profile kompetencyjne, zna zasady tworzenia modeli kompetencyjnych oraz prowadzenia Assessment i Development Center.

Obecnie w ramach szkoleń, warsztatów, team-coachingów pracuje wspólnie z uczestnikami spotkań nad rozwojem: osobistym, kompetencji przywódczych, komunikacyjnych, zespołowych czy twórczego myślenia.

Podczas szkoleń wykorzystuje najciekawsze narzędzia trenerskie oraz liczne gry i prawdziwe przykłady z życia zawodowego. Z przyjemnością dzieli się swoim doświadczeniem mentorskim oraz włącza pracę z pytaniami i elementy wizualizacji.

Aktywnie udziela się w Fundacjach, promując edukację finansową w szkołach podstawowych i średnich.

Prywatnie pasjonatka samorozwoju, psychologii w sporcie i biznesie, autorka bloga Inaczej.

Jej motto – Niemożliwe nie istnieje.

Marcin Krukar

Marcin Krukar

trener biznesu, mentor, wykładowca
Specjalizuje się w szkoleniach: train the trainers, kompetencji menedżerskich, metody efektywnej pracy zespołowej, komunikacji perswazyjnej, negocjacji, wystąpień publicznych, obsługi klienta, sprzedaży w oparciu o relacje. Ponadto, prowadzi indywidualne doradztwo z wymienionych wyżej tematów, projekty doradcze i konsultingowe dla firm, kompleksowe projekty rozwojowe dla organizacji, mentoring i jego wdrażanie w organizacjach.

Szkoli od 2003 roku, mam za sobą ponad 10 000h pracy z różnorodnymi grupami, ponad 2 000h doradztwa i konsultacji biznesowych. Działa w oparciu o Standard HRD BP, co oznacza, że jego szkolenia są efektywne biznesowo, a ich efekty są mierzalne.

Przez 3 lata był Koordynatorem Zespołu Trenerów Wewnętrznych i trenerem w PKP Intercity. Jest również pracownikiem dydaktycznym Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, wykładowcą przedmiotów t.j.: Marketing, Przygotowanie i prowadzenie szkoleń i wystąpień publicznych, Komunikacja interpersonalna.

Jest dyplomowanym trenerem biznesu i organizatorem szkoleń (Wyższa Szkoła Europejska im. Ks. Józefa Tischnera w Krakowie) oraz Menedżerem Projektów Szkoleniowych (Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego). Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju wydawanego przez MATRIK & Edexcel i BTEC Professional Qualifications. Jest także certyfikowanym przez Polish Society for Training & Development trenerem Standardu HRD BP skoncentrowanego na Biznesowej Efektywności Szkoleń. Ma uprawnienia Wykładowcy Pozaszkolnych Form Nauczania oraz Instruktora Praktycznej Nauki Zawodu, oba kursy zakończył egzaminem państwowym z oceną celującą. To również Członek Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Współzałożyciel i członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR , absolwent „Kursu mentorskiego” z Certyfikatem Mentora akredytowanego przez Collegium Wratislaviense, aktywny Mentor.

Podczas prowadzonych szkoleń, przekazuje wiedzę i umiejętności zdobyte na drodze praktycznych doświadczeń, odwołując się do ich strony merytorycznej. Angażuje uczestników w szkolenia, jest energiczny i pełen pasji. Zdarza mu się również prowadzić szkolenia prawnicze, metodami aktywizującymi, wraz z żoną adwokat.

Prywatnie jest kucharzem – improwizatorem :) , wielbicielem starego, dobrego rocka i kolekcjonerem win. Wyznaję zasadę, że „wiedza to coś, co mnoży się dzięki dzieleniu się nią” – i to właśnie robi na szkoleniach.

Magdalena Kozioł

Magdalena Kozioł

trener, coach, superwizor
Jest akredytowanym coachem ACC ICF oraz Izby Coachingu. Specjalizuje się w pracy bazującej na mocnych stronach, uaktywnia potencjał, motywację oraz proaktywność, wykorzystując przy tym autorski model pracy SENS. Zajmuje się rozwojem osobistym, efektywnością managerską oraz przywództwem. Jako trener biznesu szkoli z takich zagadnień jak: zarządzanie zespołem, skuteczne przywództwo, budowanie satysfakcjonujących relacji we współpracy oraz efektywnej komunikacji.

Akredytowany superwizor coachingu Izby Coachingu. Wspiera coachów starających się o akredytację ICF, IC oraz EMCC.

Trener kompetencji trenerskich. Współtwórca programu i wykładowca w Studium Zawodowym Trenera Zmiany. Trener coachingu i mentor. Prowadzi zajęcia i mentor coaching w Studium Zawodowym Coacha Biznesu.

Certyfikowany coach grupowy i zespołowy. Wspomaga integrowanie nowych zespołów, budowanie spójności zespołów już istniejących, podnoszenie efektywności współpracy, rozwiązywanie konfliktów czy innych powstających przeszkód w relacjach. Jako certyfikowany konsultant w zakresie metodyki badania potencjału pracowników Insightful Profiler 121, wspomaga HR w określaniu potrzeb szkoleniowych i budowaniu najskuteczniejszych ścieżek rozwoju oraz warunków wykorzystania optymalnego potencjału pracowników.

Posiada doświadczenie managerskie w zarządzaniu zespołem, wdrażaniu i szkoleniu pracowników, koordynowaniu projektów oraz obsłudze klienta. Jej doświadczenie szkoleniowe liczy ponad 2000h przepracowanych na sali oraz ponad 500h w relacji 1na1.

Ukończyła studia z marketingu i zarządzania oraz studia podyplomowe z psychologii biznesu dla managerów, a także: Szkołę Trenerów Biznesu, Szkołę Coachingu Zespołowego i Grupowego, Studium Zawodowe Coacha Biznesu. Doktorantka na wydziale zarządzania ALK.

Od 18 lat ćwiczy taichi. Prywatnie lubi ciszę, koty, góry, morze i fotografowanie kobiet w wiktoriańskich sukniach.

 

Ziemowit Sosiński

Ziemowit Sosiński

trener biznesu, coach
To znakomity trener biznesu, a przede wszystkim wieloletni praktyk biznesu na różnych szczeblach.

Korporacyjne doświadczenie w sprzedaży nabywał w międzynarodowej firmie na wszystkich szczeblach przedstawiciela handlowego (rynek sprzedaży tradycyjnej i modern trade) w handlu detalicznym i „key accounts” oraz na szczeblu Managera Sprzedaży. To współtwórca, współwłaściciel i manager firm branży reklamowej, które stały się krajowymi liderami. Oficjalny Mistrz Polski w Reklamie Tranzytowej 2010. Ekspert w dziedzinie reklamy tranzytowej, specjalista Public Relations, twórca autorskich programów szkoleniowych z dziedziny sprzedaży, zarządzania, budowania wizerunku w biznesie itp. Prowadzi m.in. szkolenia biznesowe z: budowania zespołów sprzedaży, projekty rozwojowe dla managerów, budowy strategii komunikacji marek, obsługi marketingowej. Projektuje i wdraża procesy rozwojowe inicjujące i dynamizujące rozwój działów sprzedaży i kadry kierowniczej.

Ukończył Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej – Public Relations, Studium Zawodowe Coacha Biznesu NOVO, Szkołę Trenerów Biznesu Akademii SET® oraz Wyższą Szkołę Pedagogiczną TWP w Warszawie.

Prywatnie jest pasjonatem sportu i muzyki. Od dziecka gra na gitarze. Od wielu lat komponuje muzykę udzielając się w rożnych formacjach. Wraz ze swoim zespołem PARABOLA nagrywa płyty z gatunku mocnego rocka progresywnego. Wciąż czynnie i amatorsko gra w piłkę nożną. Kocha wino, Toskanie i Dream Theater.

Katarzyna Mirkiewicz

Katarzyna Mirkiewicz

trener, coach
Jest psychologiem, coachem i trenerem umiejętności miękkich, który wspiera rozwój osobisty od 10 lat. Jako konsultant biznesowy pracuje w oparciu o metodologię SEB (Szkolenia Efektywne Biznesowo). Wykształcenie psychologiczne (Uniwersytet SWPS w Warszawie) pozwala jej trafnie diagnozować potrzeby swoich klientów i elastycznie dopasowywać metody i zakres pracy – pilnując zakontraktowanych celów.

Ukończyła Europejską Szkołę Trenerów Grupy SET oraz prestiżową, międzynarodową szkołę coachingu Noble Manhattan Coaching. Uczyła się coachingu prowokatywnego od współzałożyciela tego podejścia Jaapa Hollandera (Provocare).

Specjalizuje się w projektowaniu i prowadzeniu pełnych procesów szkoleniowych z zakresu podnoszenia umiejętności psychospołecznych (komunikacja interpersonalna, asertywność, efektywność osobista, kreatywność, autoprezentacja) oraz zarządzania.

Jest kierownikiem merytorycznym studiów podyplomowych – Nowoczesny Trener (Podyplomowe Studia Doskonalenia Warsztatu Trenerskiego) oraz wykładowcą coachingu na Collegium Civitas. Współtworzyła międzynarodowy, innowacyjny projekt WebQuests for HRM – projektując szkolenia online. To również członkini Polskiego Stowarzyszenia Kreatywności oraz Polish Society for Training and Development. A także autorka publikacji do pism i portali branżowych (t. j.: Benefit, Nowoczesna Firma, Akademia Rozwoju 4 GROW, EduBroker, Kompendium Kadry) oraz prelegentka na polskich konferencjach (np. HR przy kawie) z tematyki m.in. coachingu. Ponadto stanowi pomysłodawczynię i autorkę kilku gier szkoleniowych i terenowych. Stosuje nowoczesne metody pracy z uczestnikami szkoleń – grywalizację, naukę przez zabawę.

Katarzyna, poza wspomnianym wykształceniem, jest także dyplomowanym muzykiem (Uniwersytet Muzyczny im.F.Chopina w Warszawie) i pasjonatką kreatywności. Zgodnie ze swoim zamiłowaniem stosuje kreatywne i niestandardowe podejście do przełamywania schematycznego myślenia oraz poszerzenia horyzontów klientów. Pracuje nie tylko z klientem biznesowym, ale i z artystami. Zajmuje się: wzmacnianiem pewności siebie, budowaniem odporności psychicznej, radzeniem sobie z tremą podczas wystąpień publicznych oraz uwalnianiem twórczego potencjału i nieszablonowego myślenia.

W wolnym czasie gra na wiolonczeli, spaceruje, podróżuje, czyta, rozmawia, słucha, ogląda, podziwia świat. :)

Karol Bartkowski

Karol Bartkowski

trener, mówca
Certyfikowany trener z 16-letnią praktyką, doświadczony mówca, sprzedawca z dorobkiem ponad 100 000 000 zł sprzedaży;

Swoje bogate doświadczenie trenerskie zdobywał zarówno w strukturach największej wówczas korporacji świata General Electric, jak i w ramach własnej działalności gospodarczej, którą prowadzi od kilkunastu lat.

Jako przedsiębiorca zbudował zespół ponad 20 handlowców oraz dział telemarketingu świadczący usługi wewnątrz organizacji, a także dla klientów zewnętrznych.

Od kilkunastu lat jest profesjonalnym mówcą z dwuletnim członkostwem w Stowarzyszeniu Profesjonalnych Mówców. Na scenie spędził ponad 10 000 godzin, przeprowadzając ponad 3 500 prezentacji, wystąpień i szkoleń.

Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: Budowanie Zespołów; Wystąpienia Publiczne; Zarządzanie Konfliktem; Wypalenie Zawodowe; Mobbing oraz jako pierwszy trener na świecie zajmuje się eliminowaniem SamoUtrudniania. Jest także autorem i realizatorem dziesiątek webinarów oraz szkoleń online.

W Olsztynie na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim studiował zarządzanie, a w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – Praktyczną Psychologię Społeczną.

Prywatnie jest szczęśliwie zakochanym mężem, ojcem trójki dzieci, ponadto prowadzi charytatywne szkolenia dla wychowanków domów dziecka, a jego hobby to morsowanie, kolarstwo i bieganie.