MTC – MTConsulting to zespół ekspertów, trenerów, coachów i konsultantów biznesowych, posiadających ogromną wiedzę i doświadczenie szkoleniowe oraz bogatą praktykę zawodową, popartą konkretnymi sukcesami.

Charakteryzują nas:

  • Tysiące godzin przeprowadzonych szkoleń, coachingów i projektów konsultingowych;
  • Setki szkoleń, w których sami uczestniczyliśmy;
  • Dziesiątki lat pracy w przedsiębiorstwach na wielu szczeblach i w różnych branżach.

Na bazie licznych doświadczeń i własnych pomysłów stworzyliśmy nasze know-how, opierające się o najlepsze praktyki biznesowe oraz nowoczesne metody szkoleniowe.

MTConsulting to połączenie wiedzy, doświadczenia oraz wspólnej pracy wielu osób. Efektem tego są nieszablonowe i praktyczne rozwiązania oraz skuteczne programy pomagające wielu klientom.

Wszyscy nasi eksperci są dyplomowanymi trenerami biznesu i/lub certyfikowanymi coachami ICC, ICF lub innych szkół. Większość z nich jest również dyplomowanymi psychologami biznesu.

Praca z ludźmi, a także uczestniczenie w ich rozwoju, jest naszą ogromną pasją oraz źródłem satysfakcji i radości z odnoszonych przez nich sukcesów.

Stawiamy na szybkie, konkretne i trwałe rezultaty. Nakładamy na siebie wysokie i surowe normy efektywności.

Dbamy o to, aby być najlepsi w branży i dawać naszym klientom rozwiązania najwyższej jakości!

”Po lepszej stronie biznesu.”

Naszą misją jest tworzenie ORGANIZACJI PRZYSZŁOŚCI. Przyszłością są dla nas firmy oparte na: wiedzy, innowacji, zmianie oraz wewnętrznym potencjale pracowników.

W związku z tym:

  • zwiększamy jakość przywództwa,
  • podnosimy kompetencje,
  • budujemy odpowiedzialność i pro aktywne postawy pracowników ,
  • tworzymy ekologiczne i wspierające środowisko pracy.

Wierzymy, że każdy CZŁOWIEK, każdy ZESPÓŁ i każda ORGANIZACJA posiada w sobie wszystkie zasoby, aby osiągnąć sukces i skutecznie realizować postawione cele. Naszą misją jest wydobywanie i wykorzystywanie posiadanych zasobów do osiągania szybkiej i trwałej zmiany w pożądanym obszarze.

Wspieramy firmy we wdrażaniu kultury przywództwa, coachingu i wewnętrznego rozwoju. Wykorzystujemy holistyczne podejście do człowieka oraz wszystkich systemów i procesów, w których funkcjonuje.

Chcemy czegoś więcej niż większość firm szkoleniowych. Nie jesteśmy zwykłą grupą trenerów – łączy nas nie tylko praca, ale i wspólna pasja. Tworzymy idee, zgodnie, z którą, wierzymy, że można łączyć ambitne cele z etycznymi zasadami zarządzania, opartymi o przywództwo, wartości i wspaniałe relacje międzyludzkie.

“Jest pięć rodzajów przedsiębiorstw: takie, które potrafią sprawić, że coś się dzieje; takie, które myślą, że to potrafią; takie, które obserwują, co się dzieje; takie, które zastanawiają się, co się zdarzyło oraz te, które nie wiedzą, że cokolwiek się zdarzyło.” (Anonim)

Wyobraź sobie dynamicznie rozwijającą się firmę, osiągającą nieprzeciętne zyski, której rozwoju nie jest w stanie powstrzymać żaden kryzys i żadna konkurencja. Firmę, która potrafi dopasować się do zmiennych warunków, skutecznie realizować swoje strategie, bez względu na pojawiające się trudności i okoliczności, oraz która posiada wizję na dziś, jutro i kolejne lata…

Wyobraź sobie firmę, w której jakość przywództwa tworzy idealną atmosferę pracy, liderzy potrafią zainspirować i zmotywować ludzi do pracy, wspierać pracowników w rozwoju oraz łączyć ambitne cele z doskonałymi relacjami w zespole.

Wyobraź sobie firmę, w której pracownicy są aktywni, kreatywni, pełni entuzjazmu, samodzielni, doskonale zorganizowani, wykazują własną inicjatywne, spełniają wszelkie stawiane im oczekiwania oraz w pełni identyfikują się z firmą i liczą się z dobrem pracodawcy….

W końcu wyobraź sobie firmę, której pozytywny wizerunek i reklamę tworzą sami pracownicy i klienci…

A teraz…? Zamień wszystkie słowa „wyobraź sobie” na „stwórz”…

Firmę tworzą ludzie. To właśnie ich wiedza, fachowość oraz zaangażowanie decydują o rozwoju firmy.

Wysoka kultura organizacyjna oraz poczucie pełnej identyfikacji zarówno z celami, jak i z bieżącą działalnością firmy, stanowią podstawę sukcesu.

Nie ważne, czy patrzysz z perspektywy prezesa, specjalisty, lidera, czy asystenta – każdy moment jest dobry na zmianę i w każdym z nas drzemie ukryty potencjał.

Idealna firma nie istnieje bez idealnych liderów, a idealni liderzy nie istnieją bez idealnych pracowników i odwrotnie.

Chcemy stworzyć warunki i środowisko, które będzie wspierać tworzenie FIRMY PRZYSZŁOŚCI – która sprosta wyzwaniom JUTRA.

Chcemy stworzyć społeczność, która wierzy w to, że można wspólnie tworzyć takie firmy.

Wizją naszej konkurencji jest bycie największą firmą szkoleniową w Polsce. My nie chcemy nią być. Zależy nam na tym, aby to nasi klienci byli najlepsi w swojej branży!

 „Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości, jest jej tworzenie.” (Peter Drucker)

Odpowiedzialność

Bierzemy odpowiedzialność za nasze decyzje, jakość pracy i podjęte zobowiązania. Kładziemy również duży nacisk na uczenie odpowiedzialności jednostek i zespołów, z którymi pracujemy. Odważnie i z oddaniem podchodzimy do wyzwań, które przed nami stoją. Traktujemy interesy klientów, jak nasze własne.

Rzetelność

Przywiązujemy dużą wagę do określenia potrzeb naszych klientów, aby nasze usługi były dokładną odpowiedzią na ich problemy i oczekiwania. Dokładamy wszelkich starań, by dobrać doświadczonych trenerów i najbardziej adekwatne metody działań.

Efektywność

Działamy skutecznie, aby osiągnąć konkretne rezultaty. Wierzymy, że każdy człowiek i każda firma ma nieograniczone możliwości, zawsze staramy się wydobyć maksimum tego, co potrzeba w danym momencie – z siebie i naszych klientów.

Uczciwość

W relacjach z naszymi klientami otwarcie mówimy o tym, co naprawdę myślimy i w co wierzymy. Zawsze udzielamy szczerych, rzetelnych i prawdziwych informacji zwrotnych, nawet jeśli jest to niewygodne.

Zaufanie

Szanujemy kredyt zaufania, który otrzymujemy od klientów. Wiemy, jak trudno na niego zapracować i jak łatwo można go stracić. Przykładamy ogromną wagę do ochrony poufności informacji otrzymywanych od klientów. Z ufnością podchodzimy do realiów, wierzymy, że ludźmi kierują głównie pozytywne intencje. Zaufanie budujemy w oparciu o lojalność, przejrzystość, oraz naszKODEKS ETYCZNY”.

„Przywództwo jest sztuką osiągania tego, co nauka o zarządzaniu uznaje za niemożliwe.” (Colin Powell)

PRZYWÓDZTWO jest źródłem żywotności organizacji, dostarcza niezbędnej energii, która w postaci motywacji napędza pracowników każdego dnia i wskazuje drogę do osiągania ambitnych celów. Od ilości i jakości przywództwa zależą: relacje, wyniki i rozwój organizacji.

RELACJE są fundamentem każdego przedsięwzięcia. Jakość relacji z innymi wpływa na pozytywną i twórczą atmosferę pracy. Bez odpowiedniego poziomu współpracy, efekty w pozostałych obszarach są krótkotrwałe i powierzchowne.

WYNIKI są obiektywnym i mierzalnym wykładnikiem poziomu przywództwa i relacji w firmie. Brak odpowiednich wyników wpływa negatywnie na funkcjonowanie całej organizacji.

ROZWÓJ to nierozerwalny element skutecznie rozwijającej się firmy i całego współczesnego biznesu. Rozwój pracownika to rozwój firmy i odwrotnie.

Według badań:

  • Tylko 36% pracowników w Europie uważa, że wykorzystuje w pełni swój potencjał. Pozostali w minimalnym stopniu angażują się w pracę. Wynika z tego, że większość pracowników jest nieefektywnych.
  • 68% pracowników uważa, że nie ma jasności, co do celów i wizji firmy. Skutkuje to niższą produktywnością oraz spadkiem motywacji.
  • 38% badanych uważa, że dobry lider jest w stanie wdrażać rozwiązania i innowacje, które pojawiają się w głowach pracowników, niezależnie od zajmowanych stanowisk.

(Dane pochodzą z badań firmy European Leaders  przeprowadzonych w marcu 2011r.)

Dobre przywództwo jest niezbędne dla sprawnego funkcjonowania organizacji. Efekty w jednym z tych trzech obszarów – relacje, wyniki, rozwój – powodują trwałe zmiany w pozostałych.

W związku z tym, pracując z organizacją, za centrum naszych działań stawiamy przywództwo a do zadań podchodzimy całościowo i przyczynowo. Osiągnięcie sukcesu w danym obszarze, powoduje interakcje i zmiany w innych obszarach działalności firmy.

Czy zatem możesz pozwolić sobie na brak odpowiedniego poziomu przywództwa w organizacji?

PAMIĘTAJ!

Efektywne przywództwo zaczyna się tam, gdzie kończy się zarządzanie, i gdzie źródłem władzy są nie tylko liderzy, ale wszyscy pracownicy firmy, niezależnie od zajmowanego stanowiska.

W MTConsulting wierzymy w przywództwo, którego podstawowym zadaniem jest ukierunkowanie umysłów i serc wszystkich pracowników na realizację wspólnych celów firmy.

Przywództwo, to kreowanie rzeczywistości, do której chcą przynależeć inni ludzie.

„Wewnątrz organizacji tylko trzy zjawiska występują naturalnie: spory, chaos i nieefektywność. Cała reszta wymaga przywództwa.” (Peter Drucker)