efektywne szkolenie

13 Kwi 2016

Efektywne szkolenie, czyli jakie?

Efektywne szkolenie jest jedną z najlepszych form rozwoju pracowników – poszerza ich wiedzę, kompetencje oraz zwiększa motywacje i wydajność pracy. Czy jednak każde szkolenie jest skuteczne? Sprawdź, czym powinno charakteryzować się efektywne szkolenie, zanim wydasz pieniądze w błoto!

Efektywne szkolenie:

1. Jest dopasowane do aktualnych potrzeb i problemów firmy.

Nie warto inwestować w szkolenie, które okaże się zbędne i nieprzydatne dla pracowników. Efektywne szkolenie powinno być przede wszystkim przygotowane w taki sposób, aby uwzględniać indywidualne i bieżące zapotrzebowania firmy. Jak poznać te potrzeby? Z pomocą przychodzą firmy doradczo-szkoleniowe, które zajmują się badaniem oraz analizą potrzeb. Organizują one wizyty konsultacyjne, podczas których: prowadzą wywiady z kierownikami i pracownikami firmy, poznają oczekiwania uczestników, zapoznają się z funkcjonowaniem firmy, przyglądają się specyfice jej działania, oceniają mocne i słabe strony firmy oraz diagnozują problemy, które w pierwszej kolejności wymagają naprawy. Na podstawie zebranych informacji tworzą program szkoleniowy dopasowany pod konkretną firmę i optymalny dla jej pracowników. Bieżąca weryfikacja potrzeb stanowi klucz do wartościowego szkolenia.

2. Posiada sprecyzowane cele.

Efektywne szkolenie powinno mieć jasno określone cele i rezultaty, do których zmierza. Nie ma sensu prowadzić szkolenia, które do niczego nie prowadzi oraz nie wnosi pożądanych efektów.  Cele powinny być ujęte w kategoriach sprecyzowanych zmian zachowań – co i jak ma się zmienić?

efektywne szkolenie
efektywne szkolenie

3. Wpływa na zachowania uczestników.

Efektywne szkolenie wpływa nie tylko na poziom wiedzy uczestników, lecz także na zmianę ich zachowań i postaw. To właśnie dane rezultaty behawioralne powinny zostać osiągnięte po skutecznym szkoleniu. Uczestnicy szkolenia muszą umieć korzystać z nowo przyswojonej wiedzy, a nie tylko ją posiadać.

4. Jest prowadzone w formie interaktywnej z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi pracy.

Szkolenie prowadzone jedynie w formie wykładowej jest bardzo mało efektywne. Dlatego też, podczas szkolenia powinno sięgać się po różnorodne metody pracy, takie jak: action learning, burza mózgów, ćwiczenia w parach lub grupach, dyskusje, gry, symulacje, kwestionariusze, prezentacje, psychodrama, psychotesty, coaching, scenki, quizy, analiza filmów i dokumentów. Efektywne szkolenie musi zawierać przede wszystkim liczne ćwiczenia dla uczestników, które pozwalają im utrwalić nowo nabytą wiedzę w praktyce. W grupie łatwiej można zaobserwować rezultaty oraz uzyskać informację zwrotną na dany temat. Zadanie trenera w dużej mierze polega na modelowaniu zachowań uczestników. Podstawą jest: warsztat, trening i nauka przez doświadczenia.

5. Jest prowadzone przez wykwalifikowanego trenera – praktyka.

Najlepsze szkolenia z reguły prowadzą trenerzy, którzy sami byli praktykami biznesu oraz mają doświadczenie zawodowe w danej tematyce. Przekazują oni wówczas wiedzę popartą licznymi przykładami z życia, a nie jedynie zaczerpniętą z książek. Szczególnie w przypadku kształcenia kadry menedżerskiej idealny jest trener-praktyk, który sam pełnił funkcję kierownika bądź szefa oraz wie, jak skutecznie zarządzać pracownikami. Ponadto rozumie on i zna tematykę skutecznego przywództwa. Przed wyborem firmy szkoleniowej, należy dokładnie sprawdzić kompetencje, wykształcenie i doświadczenie trenerów z nią współpracujących. Przydatne mogą okazać się referencje osób, które już korzystały z usług danej firmy czy trenera. Nie bez znaczenia jest również sama osobowość trenera oraz jego charyzma i dar do przekazywania wiedzy.

6. Jest dobrze przygotowane pod względem organizacyjnym i merytorycznym.

Istotna jest także sama kwestia organizacyjna szkolenia. Efektywne szkolenie powinno być przeprowadzone w dogodnym i komfortowym miejscu, stwarzającym dobre warunki do nauki. Na szkoleniu nie powinno zabraknąć materiałów merytorycznych przygotowanych dla uczestników. Należy również ustalić odpowiedni termin szkolenia, aby zadbać o jak największą frekwencję.

7. Prowadzone jest etapami.

Proces nauki zachodzi etapami. Znacznie lepiej sprawdzają się krótsze niż zbyt długie sekwencje szkoleniowe. Nie chodzi o to, aby przekazać całą wiedzę za jednym razem, lecz by stopniowo ją dawkować w taki sposób, aby uczestnicy mogli ją zapamiętać na dłużej. Czasami najlepiej sprawdza się zasada – „mniej znaczy więcej”. Zgodnie z nią lepiej jest wprowadzić mniej informacji, ale dobrze je przyswoić niż zbyt dużo, których nikt nie zapamięta. W procesie szkoleniowym większy nacisk kładzie się na samo praktykowanie. Nauka „małymi krokami” dużo skuteczniej prowadzi do zmian zachowań. Po efektywnym wdrożeniu małych zmian łatwiej jest wprowadzić duże, której pomagają uzyskać bardziej skomplikowane umiejętności. Efektywne szkolenie – jest rozciągnięte w czasie i stanowi proces rozwojowy.

8. Bada uzyskane rezultaty.

Ważne, aby po odbytym szkoleniu, dało się sprawdzić jego rezultaty. Zweryfikować je można chociażby przez wykonanie badań ewaluacyjnych. Zadowolenie uczestników wykazuje się przy pomocy anonimowych ankiet. Dobrzy trenerzy, interesują się tym, jakie zmiany zaszły w danej grupie czy organizacji. Często w razie konieczności proponują także dodatkowe konsultacje. Jeżeli zaplanowany cel został osiągnięty a zmiana została wdrożona – można śmiało mówić o tym, że było to efektywne szkolenie.

9. Dostarcza wskazówek do pracy w przyszłości – plan ścieżek rozwoju.

Efektywne szkolenie zawiera plan na przyszłość. Informuje o tym, jak utrzymać osiągnięte cele. Często od razu po szkoleniu, uczestnicy są mocno zmotywowani oraz wprowadzają skuteczne zmiany, jednak zdarza się, że parę miesięcy później wracają do starych nawyków. I to właśnie na tym etapie potrzebują najsilniejszego wsparcia. Uzyskać je mogą, chociażby od swojego lidera, jeżeli został on na to odpowiednio przygotowany. Istotne jest, więc zaangażowanie przełożonych. Przede wszystkim to jednak firmy szkoleniowe powinny zadbać o to, by proces wdrożenia został utrzymany. Ma się wówczas pewność, że szkolenie były nie tylko skuteczne, ale i trwałe.

To właśnie takie szkolenie w firmie opłaca się najbardziej i nie wywołuje lęku wśród pracodawców o niekompetentne szkolenie pracowników.

Podsumowując:

Efektywne szkolenie to takie, w którym niezbędny jest proces odpowiedniego przygotowania go, przeprowadzenia i wdrożenia. Uwagę należy zwrócić na jakość szkolenia, jego dopasowanie pod potrzeby firmy oraz uzyskane efekty prowadzące do trwałych zmian zachowań.

autor: Dobrochna Stróżyńska
MTConsulting, psycholog społeczny

[grwebform url=”https://app.getresponse.com/view_webform_v2.js?u=S9dSn&webforms_id=14553104″ css=”on” center=”off” center_margin=”200″/]