adaptacja nowego pracownika

07 Sie 2018

Jak wygląda adaptacja nowego pracownika? Z czego warto go przeszkolić?

Przystosowanie się do nowych warunków i nowego środowiska czasami nie jest łatwe. Szczególnie w przypadku nowego pracownika, od którego wymaga się nie tylko szybkiego dostosowania się, ale też osiągania dobrych wyników. Twoim celem, jako pracodawcy, jest adaptacja nowego pracownika i ułatwienie mu wkroczenie do firmy – pozwoli to nie tylko skrócić okres, w jakim pozna on wszystkie mechanizmy i procesy, zachodzące w firmie, ale też będzie w stanie szybciej rozpocząć działania korzystne dla przedsiębiorstwa.

Dla kogo jest i jak wygląda adaptacja nowego pracownika?

Stosowne wprowadzenie, organizowane przez pracodawcę, dotyczy nie tylko nowych pracowników, pierwszy raz mających styczność z przedsiębiorstwem. Dotyczy ono również aktualnie zatrudnionych w firmie osób, które zmieniają stanowisko albo miejsce pracy (np. siedzibę, znajdującą się w innym mieście). Cały proces musi przebiegać sprawnie i zawierać niezbędne elementy, dzięki którym pracownik szybko poczuje się swobodnie, pozna swoje obowiązki i zacznie skutecznie pracować. Jak to zrobić? Wystarczy pięć kroków!

Krok 1 – przekazanie ogólnych informacji o firmie

Nowy pracownik musi dobrze poznać miejsce, w którym zostanie zatrudniony. I nie chodzi tutaj tylko o te najważniejsze kwestie, takie jak cele, profil działalności czy zadania, ale i bardziej ogólne – historia firmy, jej struktura i powiązania, pozycja na rynku czy najważniejsi klienci. Pozwoli to pracownikowi nie tylko lepiej przystosować się do miejsca, w którym zacznie pracę, ale również zidentyfikować się z nim, poczuć się jego istotną częścią.

Krok 2 – przekazanie szczegółowych informacji

Ogólniki są istotne, ale nie tak ważne, jak sprawy samego pracownika. Musi on dowiedzieć się wszystkiego o:

 • czasie pracy,
 • wynagrodzeniu, premiach, benefitach,
 • zabezpieczeniu socjalnym i opiece lekarskiej,
 • systemie rozwojowym– ścieżce kariery, potencjalnych awansach, szkoleniach,
 • wszystkich innych kwestiach, które będą miały wpływ na pracę nowozatrudnionego.

Odpowiednia adaptacja nowego pracownika jest niemożliwa, bez zbudowania jego pewności i poczucia bezpieczeństwa. Wszystkie zasady muszą być dla niego jasne, każdy punkt umowy, budzący jego wątpliwości należy omówić, a na wszystkie pytania odpowiedzieć. Pamiętaj, że nowy pracownik ma tak samo dużo obowiązków, jak i praw!

Krok 3 – dokładne zapoznanie pracownika z celami i zadaniami

Za nami kwestie formalne, a przed nami – wisienka na torcie, a więc zadania pracownika. Ten punkt jest o tyle ważny, że wprowadza nowozatrudnionego w jego obowiązki i wpływa na jego przyszłą efektywność. Musisz więc zadbać o to, by doskonale wiedział, czego od niego oczekujesz, jaki jest jego zakres zadań i jak wygląda organizacja pracy w firmie. Pracownik musi wiedzieć, gdzie się zgłosić w razie problemu, z których narzędzi korzystać i jak pracować, by cele firmy były realizowane. Co więcej – warto uczulić pracownika na zagrożenia i trudności, by był na nie przygotowany i mógł sobie z nimi poradzić dużo łatwiej.

Krok 4 – zapoznanie ze współpracownikami i wskazanie miejsca pracy

Adaptacja nowych pracowników to nie tylko formalności i szkolenia, ale też wprowadzenie do zespołu. Pamiętaj o tym, by przed wprowadzeniem nowozatrudnionego do miejsca pracy, przygotować jego stanowisko i zaaranżować je w taki sposób, aby posiadało wszystkie niezbędne do pracy narzędzia i by pracownik czuł się dobrze. Przedstaw aktualnych pracowników i nowozatrudnionego, wskaż osoby, do których może zwrócić się z problemem i które zadbają o jego wprowadzenie do zadań, jeżeli będzie taka potrzeba – zaprezentuj inne ważne działy firmy, z którymi pracownik będzie mieć styczność.

Pamiętaj – odpowiednia atmosfera w zespole to podstawa i warto zadbać o nią od samego początku!

Krok 5 – spotkanie z przełożonym i rozmowa podsumowująca

Aby adaptacja nowego pracownika była kompletna, niezbędny jest ostatni jej etap, czyli rozmowa z bezpośrednim przełożonym (np. kierownikiem działu). Jej zwieńczeniem może być podpisanie umowy i uściśnięcie dłoni, co jeszcze bardziej zaciśnie więzi nowozatrudnionego z przedsiębiorstwem. Oczywiście na rozmowie z przełożonym pracownik powinien mieć możliwość zadawania pytań – rozwianie jego wątpliwości już na początku współpracy jest bardzo istotne.

UWAGA! Kiedy zachodzi taka konieczność, zorganizuj dla nowego pracownika szkolenie BHP, a także zadbaj o inne szkolenia, mające na celu lepsze wdrożenie go w pełnione obowiązki!

Jakie korzyści osiągniesz, odpowiednio adaptując nowego pracownika?

Jeżeli proces adaptacji nowego pracownika przebiegnie prawidłowo, możesz liczyć na:

 • odpowiednie wdrożenie pracownika do nowego świata i dostosowanie go do pełnionych obowiązków,
 • wyeliminowanie poczucia zagubienia i niepewności nowego pracownika,
 • zacieśnienie więzi na linii pracownik-firma,
 • wysoki poziom zadowolenia pracownika, co przekłada się na atmosferę i zaangażowanie zespołu,
 • wysoką efektywność pracownika już od jego pierwszych chwil w firmie,
 • wyeliminowanie stresu związanego z podejmowaniem nowej pracy przez pracownika,
 • lepsze poznanie pracownika i jego ambicji.

Adaptacja nowego pracownika to fundament nowoczesnej firmy!

Adaptować trzeba zawsze i każdego, ponieważ wejście do firmy ma ogromny wpływ na samopoczucie pracownika w późniejszym okresie pracy oraz jego zaangażowanie. Jeżeli zadbasz o to, aby dokładnie go wprowadzić, wszystko mu powiedzieć i sprawić, że poczuje się w ten sposób doceniony – ten na pewno Ci się odwdzięczy. Lojalnością i efektywną pracą. Adaptacja nowego pracownika to nie wszystko – nie zapominaj przy tym o organizowaniu szkoleń dla pracowników już po ich zatrudnieniu. Dzięki temu zadbasz o rozwój swojego zespołu, a co za tym idzie – całej firmy.

A jak według Ciebie powinien wyglądać proces adaptacji nowego pracownika? Chętnie wysłuchamy opinii na ten temat – zarówno z punktu widzenia pracodawcy, jak też pracownika.